Inlägg

Visar inlägg från 2012

Regeringsbeslut idag - Sverigefinnar i Örebro får stärkta rättigheter

Publicerad i NA 20/12-2012

Finskan får höjd status

Regeringen fattar i dag beslut om att Örebro kom-mun från nästa år kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket.
Det innebär att de sverigefinnar som bor i Örebro har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i kontakter med kommunen och myndigheter. Och Örebro kommun ska arbeta för att erbjuda förskola och äldreomsorg på finska.

De flesta av oss brukar uppröras över hur minoriteter behandlas i andra länder. Både i vårt land och runt om i världen har dessa fördrivits, trakasserats och diskriminerats.

Sverige är och ska vara en stark röst i världen för minoriteters rättigheter. Men vi ska påminna oss om att minoriteter även i Sverige har drabbats av fördomar och diskriminering. Mycket återstår att göra för att skapa ett Sverige där alla människor har samma möjligheter.

En central del i Sveriges minoritetspolitiska strategi är att värna minoriteters rätt till det egna språket. Språket är en avgörande del i vår identitet. …

Kvittning i Riksdagen

Riksdagsledamöter förväntas vara i Riksdagen vid voteringar, men för att göra det politiska arbetet effektivare för alla ledamöter tillåts s.k. kvittning enligt gemensamma regler.  Det innebär att regeringspartierna kommer överens med majoriteten i oppositionen att partierna under vissa omständigheter kan ”plocka bort” en ledamot från respektive sida vid voteringar i Riksdagen. För detta finns alltså gemensamt överenskomna skäl som används med stort personligt ansvar.

Oppositionen får alltid definiera sig själv - och först därefter komma till regeringspartierna med en önskan om vilka ledamöter som skall vara ”utkvittade” vid en viss votering. Idag har vi en sådan överenskommelse med oppositionspartiet S som även samarbetar med V och MP. De har valt att inte inkorporera SD i oppositionen.

Regeringspartierna i Alliansen kan inte administrera olika voteringslistor vid olika tillfällen (ibland vid samma voteringstillfälle) för att maximera antalet förluster för regeringen vid voteringar …

Nej till kilometerskatt

Miljöpartiet vill införa kilometerskatt på tunga transporter. Jag tycker inte att det är en bra idé. Argumenten emot detta tillväxthämmande förslag förklarar jag och partikamraten Mats-Ola Rödén i Gotlands tidningar idag måndag.


Inga klimatskäl för kilometerskatt

Sverige är ett avlångt land rikt på resurser. Till skillnad från många andra europeiska länder har vi stora tillgångar i form av skog, malm och förnyelsebar energi.
Det är denna unika tillgång på råvaror och energi som i kombination med bra transporter till stor del har legat till grund för det svenska välfärdssamhället.


Miljöpartiet har i likhet med andra oppositionspartier lagt fram förslag om införandet av så kallad kilometerskatt på transporter. Tanken är att en avgift ska tas ut för varje kilometer som fordon tyngre än 3,5 ton kör. Förslaget är inte nytt, det har förts fram under olika namn de senaste åren.


Men trots att väljarna tydligt förkastat det under valrörelsen står oppositionen fast i sin övertygels…

Det räcker inte att se till vad svensk polis gör

Skrev för några dagar sedan artikel tillsammans med europaparlamentariker Olle Schmidt på SVD Brännpunkt - Slutsatsen: Öppenhet mot resten av världen ska värnas, men ett öppnare Europa kräver också ett ökat samarbete mot brottsligheten. Läs artikeln här.

Skärpt syn på våldsbrott

Samhället förändras ständigt. Inte minst våra värderingar. Att vålds- och sexualbrott har ett så lågt straffvärde i dag är kopplat till  att våld tidigare var mer accepterat. Det var ju t ex inte så länge sedan det var accepterat att slå sina egna barn i Sverige. Det var under denna tid grunden lades till vår Brottsbalk.

När vi idag har en helt annan syn på våld i hemmet, jobbet, skolan eller på våra gator så måste straffen följa med. Frihetsberövande eller kraftigt frihetsinskränkande åtgärder måste t ex till även för unga som begår grova våldsbrott. Ungdomstjänst med eller utan ungdomsvård är inte som ensamma påföljder överensstämmande med samhällets övriga syn på grova våldsbrott.

Insynen måste öka

Har haft förmånen att sitta med i en utredning som behandlade Säkerhetspolisens organisation. Utredningen har kommit fram till en rad kloka förslag som ska remissbehandlas och beredas ytterligare. Jag skriver i NA om utredningen och utvecklar också mina tankar och min syn på SÄPOS framtida organisation. Läs artikeln här.Så ska unga kriminella hjälpas

Publicerad i Norran 2012-12-03

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete kräver att myndigheter kan samverka effektivt.
Det är inte helt ovanligt att ungdomar begår brott någon enstaka gång. De flesta går det ändå bra för, men en del utvecklar en kriminell livsstil och fortsätter att begå brott även i vuxen ålder. Därför är det viktigt att kunna genomföra tidiga och tydliga åtgärder mot ungas brottslighet och beteenden som kan leda till brottslighet.

Det brottsförebyggande arbetet rör hela samhället. För ett framgångsrikt arbete krävs att olika myndigheter kan samverka effektivt. Betydelsen av samverkan har visat sig under det senaste året då försök har gjorts med sociala insatsgrupper. Målet har varit att motverka att ungdomar dras in i kriminella nätverk och utvecklar en kriminell livsstil. En nyckel till de sociala insatsgruppernas framgång har varit att sekretessen mellan socialtjänst och polis, med samtycke, har kunnat brytas och att de olika aktörerna därme…

Det rör på sig om socialförsäkringarna

TT sammanfattade i förra veckan läget i frågan om framtidens socialförsäkringar. 

"Frågan om hur a-kassan ska utformas har varit en svårsmält soppa. Nu har ett partierna närmat sig varandra och anser att fler ska täckas av grundförsäkringen. Men Folkpartiet står kvar vid sitt krav på att a-kassan ska vara obligatorisk.

Vi håller fast vid vår modell. Det ska vara en obligatorisk statlig a-kassa med högre ersättning de första 100 dagarna. Det är vårt bud och så får vi se vad de andra säger. Men någon överenskommelse om att göra halva a-kassan statlig och resten frivillig finns inte, säger Johan Pehrson, FP:s gruppledare i riksdagen.

Obligatorisk a-kassa eller inte har länge varit en huvudsaklig mellan partiernas ståndpunkter. Både inom alliansen och i det rödgröna lägret har partierna haft olika åsikter - något som blockerat en lösning. I en utredning har dock partierna nu, med vägledning av ett förslag från fackförbundet TCO, hittat en medelväg som fått brett politiskt stö…

Gör PPM enklare

Publicerad i Dagens Industri 2012-12-01

Leif Pagrotsky har fått fart på debatten om premiepensionen genom ett rasande angrepp på hela idén. I sitt utspel pekar han på några problem med den individuella delen av den obligatoriska pensionen och utifrån dem föreslår han att systemet helt enkelt avskaffas. Därefter har pensionsgruppens ledamot, Tomas Eneroth (S), sagt att han vill minska premiepensionens totala storlek.

För den som vet något om det nuvarande pensionssystemets tillkomst är dessa utspel inte särskilt förvånande. Pagrotsky för fram den ståndpunkt som hans parti drev i pensionsförhandlingarna. Men en stor poäng med "den stora pensionsreformen" var att den vilade på en bred parlamentarisk grund och därför innehöll kompromisser. En av dem var att Socialdemokraterna accepterade premiepensionen i utbyte mot annat, som de var angelägna om.

Att Pagrotskys utspel ändå har väckt stort intresse beror säkert på att han uppmärksammar en del svagheter i systemet som många känne…

Kampen mot korruption går vidare

Viktig fråga - Läs mer i Eskilstuna-kuriren där jag och mina allianskollegor skriver i ämnet.

En effektivare och öppnare polis

Den svenska polisen måste bli bättre. Regeringen har inte lyckats att tillräckligt bra få utväxling på våra satsningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet. Omformningen av polisen går för sakta. Fler poliser räcker inte. Utbildningen behöver reformeras. Se tidigare inlägg i SvD. RPS måste ha ett tydligt eget fokus på forskning med klart ansvar och gärna ett utpekat forskningsråd. Jämför Kriminalvården där detta förhållningssätt är givet. DN:s ledarsida är idag kritisk till bristande öppenhet. Här har läget blivit bättre. Svensk polis ska präglas av öppenhet. Kreativa idéer från organisationens ska tas till vara – dvs. bl.a. forskaren Stefan Holgerssons åsikter. Denna dag pågår t ex en konferensen vid Linnéuniversitet i Växjö som RPS har tagit initiativ till, med temat ”Förutsättningar för det goda polisarbetet – forskare möter praktiker”. Länspolismästarna deltar brett. En av de inbjudna talarna är just Stefan Holgersson som talar om ”Öppenheten inom Polisen”.

Dubbelt medborgarskap - inte självklart, men rimligt

Sverige är ett av de länder som tillåter dubbelt medborgarskap, alltså att invånare har medborgarskap i två stater. Folkpartiet stöder detta.
Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes efter en statlig utredning som tillsattes av den dåvarande S-regeringen 1997. Folkpartiets ledamot i utredningen stödde förslaget, och när det sedan blev dags för regeringen att skriva en proposition (1999/2000:147) stödde Folkpartiet förslaget i riksdagen.

Länk till betänkandet

Intervjuad i Svensk Jakt Nyheter

Viktiga frågor lyftes i det senaste numret av Svensk Jakt Nyheter. Hotet från djurrättsterrorister måste tas på allvar. Det är inte acceptabelt att jägare (i många fall) känner sig såpass hotade av dessa extremistiska element att man är tvungen att bära överfallslarm.

Jag anser att straffen borde skärpas och att ett tydligt ansvar utgår för vilken myndighet som ansvarar för dessa typer av brott. Terrorism måste bekämpas - oavsett i vilket namn det begås.

Vi har ett ansvar för integration

Vi har tjänat på invandringen. Det är mycket tack vare invandringen som har gjort Sverige till det land som vi älskar så mycket.

Jag skriver i NA om integration, invandring och Sverigedemokraternas introverta och verklighetsfrånvända politik.


Liberaler och dess motsatser har alltid funnits så länge politik funnits. Vi liberaler har i århundraden argumenterat för att öppenhet och mångfald gagnar länder i allmänhet och Sverige i synnerhet.
Våra motsatser har sagt: Stäng gränserna, håll invandrare borta så långt det är möjligt och avskaffa integrationspolitiken så sparar vi pengar. Retoriken brukar vara att vi har massinvandring och att människor som kommer hit generellt lever på bidrag samt går och drar i våra städer eller förr byar.

Historiskt sett går det lätt att argumentera för att Sverige gagnats av de senaste årens öppenhet. Utan vår svenska öppenhet och vår invandring hade vi kanske inte ätit barkbröd fortfarande, men varit ett fattigare land. Det gäller dock att komma ihåg att…

Tuffa tider

Sverige står starkt statsfinansiellt, men vår helt exportberoende ekonomi drabbas hårt av konjunkturnedgången. Många människor får återigen möta varselbesked och därmed oro. Folkpartiet liberalerna och regeringen har lagt flera förslag om investeringar, utbildning, sänkta skatter på företag och forskningssatsningar för att stötta företagsamheten och jobben i Sverige.

Oppositionen gör tvärtom. Här är deras förslag som vi behandlar under hösten i Riksdagen. Blir det fler jobb av detta? I Sverige alltså?
Arbetsgivaravgifterna för ungdomar ska höjas
Restaurangmomsen ska höjas
Visstidsanställningar ska regleras
Småföretagen ska bli av med undantagen från turordningsreglerna
Vinstbegränsningar ska införas inom privat skola, vård och omsorg
Ytterligare regleringar inom privat välfärdssektor ska genomföras
Inkomstskatterna ska höjas
RUT-och ROT-avdrag ska avskaffas
Bemanningsföretag och inhyrd personal ska överregleras
Skatter på drivmedel ska höjas
Bolagsskatten ska höjas
Rättighet till heltidsanställ…

Blir förbannad

Få saker gör mig så förbannad som utnyttjande av personer i behov av hjälp. Fick ta del av hårresande berättelser under mitt besök på Försäkringskassan igår. Här finns ett reportage om besöket.

Ökad rättssäkerhet vid resning i brottmål

Publicerad i Enköpingsposten den 10 november 2012

Sverige är ett rättssäkert land. Rättsväsendet gör sitt bästa för att se till att oskyldiga inte döms eller att skyldiga inte kommer undan.
Men inget system är absolut felfritt, och ibland fram-kommer nya uppgifter som visar att ett domslut har tagits på fel grunder. Därför stärker nu alliansregeringen rättssäkerheten genom att förtydliga möjligheten till resning.

Grundprincipen är att en dom som har vunnit laga kraft är orubblig, men i ett samhälle där vi värnar även sanningsprincipen är det viktigt att det finns en möjlighet till en ny prövning (resning) om exempelvis nya bevis kommer i dagen.

Bestämmelserna om resning har fram till nu varit luddiga och i vissa delar bristfälliga. Många regler har inte funnits nedskrivna i lag, utan har bara funnits i praxis hos riksåklagaren och Högsta domstolen. Nu ökar vi rättssäkerheten och förutsebarheten för den enskilde genom att sätta detta på pränt.

De nya förslagen för med sig e…

Stark union bra för Europa

Jag befinner mig i Dublin just nu. Kongress för liberalerna i Europa står på dagordningen. Läs gärna min, Fredrik och Ninas artikel som handlar bland annat om detta...

Dags att göra något åt våldet mot äldre

Våldet mot äldre måste upphöra! Skriver i Gotlands tidningar om problemet, tillsammans med min emininenta riksdagskollega Barbro Westerholm.


Våld och övergrepp mot äldre är ett försummat folkhälsoproblem. Det slås fast av WHO, men är lätt att göra gällande också för vårt eget land.

Medan våld och övergrepp mot äldre i form av inbrott eller väskryckningar får uppmärksamhet så är det i princip tyst om de större problemen: Våld och övergrepp i nära relationer och i vården och omsorgen.

I Brottsoffermyndighetens nu tolv år gamla undersökning ”Ofrid bland äldre” i Umeå uppgav fler kvinnor (16 procent) än män (13 procent) att de utsatts för allvarligt våld, ofta av maken eller sonen. De flesta hade inte berättat om övergreppen eller sökt hjälp.

Förövaren kan också vara omsorgspersonal eller annan vårdtagare. Det kan även vara någon okänd, vilket dock är mer ovanligt. En del av de händelser som den våldsutsatta kan drabbas av omfattas av Lex Sarah.

Det kan exempelvis handla om situationer n…

Är med på statsministerns frågestund

Viktigt att kampen mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter, ställer en fråga till statsministern i ämnet, se länk


Mer skatt ger inte mer jobb - Artikel i NA

Självklart är det så att högre beskattning på företag leder till färre jobb. Se mitt inlägg i NA

Läsvärt om den grova organiserade brottsligheten

Värda att läsa - här och här..

Artikel i Tidningen NU

Ökad trygghet och minskad passivitet för unga

Aktivitetsersättning är de ungas förtidspension eller sjukersättning, som det heter. Sitt namn till trots erbjuder den inte särskilt mycket aktivitet och inte heller mycket stöd. Allt för många unga slussas in i förtidspension utan ordentlig kontroll av arbetsförmåga och allt för få, av dem som har möjlighet, får stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför glädjande att vi i Alliansen satsar en halv miljard på att förändra detta. Detta är, anser vi, ett första steg på vägen, men framöver vill vi i Folkpartiet gärna se en större reformering.

Idag är Aktivitetsersättningen för fyrkantigt och saknar anpassning till individen. Unga med funktionshinder så allvarliga att de med största sannolikhet aldrig kommer att kunna arbeta måste år efter år göra arbetsförmågebedömningar, fylla i papper och begära förlängning av sitt aktivitetsstöd. Samma tidsintervall gäller också för unga med gott hopp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet – …

Nolltolerans mot ekoterror

Greenpeace aktion vid Forsmark och Ringhals är oacceptabelt och bör benämnas vid sitt riktiga namn. Läs min artikel i Expressen i ämnet..

Två nyligen publicerade artiklar i NA om bostadspolitiken

Politik för fler hyreskontrakt!

Mer och fler bostäder där det växer! Det är rimliga önskemål från medborgarna. Lätt att säga, men svårt att bara göra. Vem är det som ska bygga? Och med vems pengar? Och vem ska i slutändan stå risken om intresset att bo på en viss plats plötsligt försvinner?
Signaturen ”A T önskar i NA 6/9 att jag även tagit upp bostadsbehoven i en tidigare debattartikel om Folkpartiets prioriteringar i arbetet med statsbudgeten. Sanningen är ju den att jag inte nämnde brottsbekämpning, äldreomsorg eller miljö heller. Utan jag fokuserade på några av många viktiga frågor för ett starkare och tryggare Sverige.
I budgeten satsar vi också på bostadsfrågan bl. a genom fördubblade schablonavdrag och nya regler för andra handsuthyrning samt förenklade regelverk för nybyggen. Fler tomma lägenheter måste kunna hyras ut lättare och med en lägre skattekostnad. Dessutom måste det gå snabbare att få igenom beslut att bygga helt nya bostäder. Vi fokuserar dessutom särskilt på att …

Klokt om vinst i välfärden av TCO

En klart läsvärd artikel i Aftonbladet med tanke på den aktuella debatten inom S. Kan bara säga att jag håller med denna socialdemokratiska tidigare riksdagskollega på varje punkt...

Kampen mot drogandet är evig

Har idag besökt Maria ungdom och talat om drogsituationen. De gör ett väldigt viktigt arbete när de städar upp och räddar livet på unga som mer eller mindre går ner sig i alkohol och narkotika. Deras berättelser om helt mentalt degenererade cannabisrökare visar på att kampen att mota narkotikan i grinden är så viktig.

Skriver om narkotikapolitiken i dagens nummer av NU:


Missbruk av droger är en central folkhälsofråga som har högsta prioritet. Det är människor, framför allt unga människor det handlar om som skadar sig för livet, lider och dör av drogerna samtidigt som omgivningen lider – inte minst den egna familjen. Få fenomen förstör livschanser med en sådan brutalitet såsom droger. Därför måste ett civiliserat samhälle använda olika tillvägagångssätt för att motverka missbruk i alla former och av narkotika i synnerhet.


Forskning och inte minst missbrukarnas egna berättelser ger en grym bild av verkligheten, en bild som inte ligger långt från fiktionens skildringar av de vidrigaste kn…

En unikt stark budget

Nyligen presenterade finansministern alliansregeringens sjunde budget och den är stark. Kort sagt, vi satsar när andra skär ner.. En artikel finns i NA där jag och mina Örebrokollegor beskriver budgetens betydelse, bland annat för Örebro län. Läs den här

Lycka till med samarbetet med Sjöstedt, Löfven

Socialdemokraterna och Stefan Löfven måste svara på frågan om de kommer att tillåta att Vänsterpartiet får inflytande över den ekonomiska politiken om de vinner valet 2014. Lägger in min artikel som publicerades i Expressen idag.


Jonas Sjöstedt har inte förändrat Vänsterpartiet. Försöken att vara ett ansvarstagande parti är inte trovärdiga. Frågan måste ställas om Social­demokraterna och Stefan Löfven ska luta sig mot ett vänsterparti vars ekonomiska politik inte håller ihop.

Han vill bland annat ge riks­banken ett sysselsättningsmål och inte bara fokusera på inflationen, hans parti vill avskaffa den oberoende riksbanken och ställa den under politikerkontroll.
Vidare menar man att partiets reformer är finansierade, men räknar fortfarande inte in kostnader för arbetstidsförkortning i sina budgetmotioner, trots att arbetstidsförkortningen finns med i valmanifest och genomförandet lyfts fram av kongressen senast i år.

Kostnaden för arbetstidsförkortning till 30 timmar med bibehållen lön k…

Högre a-kassa och moderna turordningsregler

Skriver idag i Örnsköldsviks allehanda med kollegan, tillika riksdagsledamoten Hans Backman (FP) om vår syn på a-kassan och turordningsreglerna.

Kombinationen av principen "sist in först ut" och låg a-kassa bidrar till onödiga låsningar på arbetsmarknaden idag. LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär i dessa delar att arbetsgivare ibland inte vågar anställa. Låg a-kassa bidrar dessutom ytterligare till att arbetstagare inte vågar byta jobb och bli sist anställd.

Idag får en arbetslös maximalt strax under 15 000 i månaden i a-kassa. Detta är naturligtvis något som tas med i beräkningen för den som funderar på att byta jobb och bli den sist anställde. En spännande tjänst på ett helt nybildat bolag känns för många kanske just lite väl spännande. Särskilt om man har lån och försörjningsansvar för sina barn.

A-kassan får inte vara så omfattande att drivkraften att söka jobb minskar - och arbetslösheten därmed ökar. Det höjda taket bör därför bara gälla de första hundra dagarna. D…

Artikel om säkrare domstolar

Skriver tillsammans med mina allianskollegor i justitieutskottet om att domstolarna ska bli säkrare. Artikeln går att läsa här.

Sverige står fortsatt starkt

Vi satsar när andra länder skär ner.. Läs min artikel härnedan, publicerades även i Nerikes Allehanda

I helgen satte vi ramarna för nästa års statsbudget. Efter det traditionella Harpsundsmötet återstår nu detaljförhandlingar om statens utgifter för 2013. Svensk ekonomi är ett ljus i ett i övrigt rätt dystert Europa. Det gäller nu att på ett ansvarsfullt sätt förvalta vår gemensamma styrkeposition.
Lågkonjunkturen biter sig fast i Europa som en direkt konsekvens av överskuldsättningen i vissa länder. Dessutom finns nu indikationer om att det ”hackar” även på andra håll i världen. Både från USA och Kina redovisas allt fler så kallade nedåtrisker för kommande års ekonomiska utveckling.
Sverige är dock motståndskraftigt. Till följd av att svenska företag, organisationer och att inte minst svenska folket varje dag gör stora insatser så klarar sig den svenska ekonomin relativt väl.

Kronan är urstark till följd av att Sverige toppar i de internationella rankinginstituten när det gäller kval…

Viktig satsning på förskolan fortsätter

Skriver i Karlskoga Tidning om den svenska förskolans förträfflighet. Klassresan börjar inte i klassrummet - Den börjar på förskolan..


Globaliseringen skapar möjligheter, men också krävande utmaningar. Liberaler har i århundraden bejakat utvecklingen med allt mer utbyte mellan länder.
De senaste hundra åren kan vi konstatera att vi med vår svenska öppenhet mot omvärlden blivit vinnare. Från att ha varit ett fattigt land där svält inte var ovanligt är vi idag ett av världens rikaste länder.

För att Sverige ska fort-sätta ligga i topp och att vi ska kunna värna vår trygghet så krävs fortsatta satsningar på utbildning. Få ifrågasätter idag att bakom den svenska välfärdslyften ligger den tidiga och breda satsningen på utbildning. I vår fortsatta strävan är det lätt att fokus snabbt hamnar på matematik, naturvetenskap och spetsforskning. Men vi får inte glömma att vi måste börja redan med den svenska förskolan. Tidigare och tydligare än idag måste lek och kunskap kreativt blandas för vår…

Kampen mot extremismen

Nyligen föll domen i Norge. Den värsta massmördaren/terroristen i modern tid fälldes för sina vansinnesdåd. En gärningman präglad av ideologisk/religösa förtecken. Korsriddare är ju 2012 lika snurrigt som jihadister.

Sådana strömningar finns också i Sverige, men också andra dimensioner på extremism.
S k djurrättsextremism skrivs det om i denna ledare. Där mitt arbete för en central enhet med ansvar för detta belyses.

Uttalar mig om Quickfallet

Sjukt rättssystem? Det är inte helt ovanligt att sjuka människor ringer till polisen och anmäler sig som skyldiga till bland annat mord. Många av dessa avfärdas tidigt av polis och åklagare som just sjuka människor. Det extra ordinära ”Quickfallet” är en utmaning också för oss lagstiftare. Har vi flera fall av denna karaktär? Är tragedin för alla brottsoffer likväl en tragedi för vår rättsstat? Fortsättning på min artikel på Svt debatt går att läsas här

Uttalade mig även i Ekot på måndagen i samma ämne

Läs mer i i DN 

Socialförsäkringarna

Idag skriver jag i Nerikes Allehanda om vikten av hållbara och relevanta socialförsäkringar. Här följer hela artikeln.


Viktiga försäkringar

Våra socialförsäkringarna har genomgått viktiga förändringar på senare år. Detta har varit en nödvändig reformering för att återföra Sverige till arbetslinjen. Det skall erkännas att flera av uppstramningarna av tillämpningen i regelverket skedde redan under s-regeringen. Socialförsäkringarna är idag mer robusta och långsiktigt hållbara för samhällsekonomin. För individen har omställning och rehabilitering betonatas eftersom passivisering så starkt bidrar nya hälsorisker och långvarigt utanförskap.

Den statligt reglerade A-kassan har idag tappat sin försäkringsmässighet för de allra flesta arbetande  Det är för få som erhåller 80 procent av lönen vid ofrivillig arbetslöshet. Den tänkta avtrappningen är satt ur spel och allt för få personer är med och solidariskt finansierar risken att drabbas av arbetslöshet. Den dagen personer drabbas av arbetslö…

Skärpt syn på mutor

Folkpartiet och regeringen har skärpt och uppdaterat lagstiftningen kring mutbrott. Därmed bygger vi ett värn  för att fortsätta kunna vara ett av världens minst korrupta länder. En starkt bidragande drivkraft till vårt nuvarande välstånd. Jag och mina kollegor i Justitieutskottet skriver om detta i dagens NT. 

En mer modern arbetsmarknad

Vi presenterar idag förslag om stärkt a-kassa och arbetsrätt. Vi menar att fler måste omfattas av skydd vid arbetslöshet. Ingen kan välja att vara arbetslös och därför bör alla var med och betala lika för den "riskpremie" som utgörs av skatter till grundnivån, men också avgifter till den idag frivilliga inkomstförsäkringen. Det är en del av underlaget i vår socialförsäkringsarbetsgrupp som idag presenterats av Jan Björklund här i Almedalen.
Sverige utsätts för tuffare konkurrens. Vi måste öka beredskapen till omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli allmän och obligatorisk. Arbetsrätten bör samtidigt moderniseras och liberaliseras.
Det är dessa punkter som jag nu tar med mig in i socialförsäkringsutredningen. 
1. Modernisera och liberalisera arbetsrätten I dag är anställningstid utgångspunkten vid uppsägningar. Vid en uppsägningssituation bör arbetsgivaren istället kunna låta kompetensen hos varje enskild medarbetare i större utsträcknin…

Seger för humanismen

Idag har Folkpartiet, Regeringen och Miljöpartiet redovisat att gömda barn och papperslösa barn ska få tillgång till samma vård som "bosatta", dvs. fullständig subventionerad vård inklusive regelbundentandvård och subventionerade läkemedel. Vuxna som är gömda eller papperslösa kommer att få tillgång till samma vård som vuxna asylsökande, dvs. sådan vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, samt mödrahälsovård m.m. Vuxna gömda och papperslösa ska också ha tillgång till subventionerade läkemedel som krävs för den vården och en hälsoundersökning.Detta är en viktig reform som slår vakt om mänskliga värden. Överenskommelsen gäller personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (gömda) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (papperslösa). Personer som vistas i landet endast tillfälligt, t.ex. turister, omfattas inte.

Stängt för tjuvar?

Regeringen lägger idag fram underlag för en utredning om bland annat skärpt syn på stölder, snatterier och möjligheten att med straffansvar "porta" återkommande tjuvar från affärer. Detta med att avskaffa begreppet "snatteri" är viktigt för att markera allvaret i denna typ av brottslighet. Den som stjäl för kanske första gången måste inse allvaret så att brottet också blir det sista. Annars är risken att beteendet fortsätter. Detta är viktigt inte minst när det gäller unga som riskerar att utnyttjas av äldre kriminella. När det gäller stölder i övrigt är straffskärpningarna framför relevanta för de personer som ingår i ligor som utnyttjar straffrabattsgränsen (just nu 1000 kr) i butiker. Vad gäller inbrott i bostad kan bara den som drabbats föreställa sig integritetskränkningen som kan förstöra livet för en person under många år.

Folkpartiet liberalerna har drivit på för detta sedan Alliansens första rättspolitiska program som kom 2006.

Polisens framtida signalspaning

Den tidigare SÄPO-chefen Eriksson hyllades av många kritiker när Riksdagen fattade beslut om att reglera den svenska signalspaningen. Han var tveksam till formerna och kanske även till huvudmannaskapet för Försvarsmakten. Därefter har han själv utrett frågan om polisens behov av just signalspaning. Hans förslag var att ge polisen rätt att i vissa fall använda signalspaning i brottsutredande syfte. Detta menar jag är att gå för långt!
Folkpartiet och regeringen har däremot idag lämnat en lagrådsremiss om att även SÄPO och Rikskrim ska kunna inrikta signalspaning enligt den numera hårt reglerade verksamheten vid FRA.  Se t ex Ekot.
Rikskriminalpolisen utgör en liten del av den öppna polisen, som särskilt arbetar med att förebygga och förhindra grov organiserad brottslighet av nationell och internationell karaktär.
Det rör sig bland annat om internationell kriminalitet av stor omfattning och kvalificerad art som t.ex. handel med vapen, droger eller människor. Hos vissa nätverk finns b…

Vapen till salu

Mycket gjort, mer att göra. Det är läget när det gäller att minska andelen illegala vapen. Visst kan vi kolla på regelverket för dem som innehar legala vapen också. Nyligen uppmärksammande Rapport frågan om andrahandsförsäljning av vapen och jag fick uttala mig. Visst ska vi se över detta, men det är svårt att göra något åt.

Den som har rätt till vapen skall ha gott omdöme, bland annat. I detta ingår inte att sätta upp en skylt på gräsmattan eller på internet att man har vapen hemma.

Faktum kvarstår att det finns mängder av sätt att leta upp jägare eller skyttar. De ska ju trots allt ha vapenskåp. Snarare är det så att t. ex. jägare kan utsättas för attacker från extremister som inte gillar att de just jagar djur. Via andra register.

Jag tror dock att problemet är vida större med illegala vapen som överlåts - just illegalt.

Rama in informatörerna

I veckan dök frågan om anonyma vittnen upp i SVT. Huvudregeln i Sverige är att förhörspersoner, t.ex. vittnen, inte kan vara anonyma. Sedan några år finns det dock ett undantag för sådana tjänstemän inom polisen och försvaret som har kvalificerad skyddsidentitet. Dessa tjänstemän kan i en rättegång höras under den kvalificerade skyddsidentitetens namn.

Frågan om anonymitet för vittnen har tidigare aktualiserats vid ett flertal tillfällen. Resultatet har i samtliga fall blivit att anonymitet inte bör införas i svensk rätt. En ordning med anonyma vittnen har bedömts stå i strid med de grundläggande principerna för ett rättssamhälle eftersom en sådan ordning skulle rubba bl.a. de principer om offentlighet och insyn i processmaterialet som svensk rättsordning omfattar.

Även Europadomstolen intar en mycket restriktivt hållning till anonyma vittnen som bevisning. Europadomstolen har uttalat att det i allmänhet är oförenligt med Europakonventionen att åberopa anonyma vittnen som bevisning oc…

Bra om konstig mangafiktion

Idag meddelade HD dom i det s k Mangamålet. Det är skönt att vi slipper ändra lagstiftningen. Det finns mängder av sjuka tankar som bärs på av konstiga människor. Bland annat vad de vill göra med barn. En väljer att teckna detta.

Det är brottsligt när verkliga barn utsätts för återkommande övergrepp när barnporr åker runt på nätet. När jag besökt de poliser som arbetar mot denna brottslighet mår jag fysiskt illa i dagar. Historierna och presentationerna av polisen visar på människors mest obehagliga och mörka sidor. Arbetsbördan för rättsväsendet att bekämpa pedofilerna är enorm. Inte minst ur ett globalt perspektiv. Detta måste vara fokus. Rättsordningen behöver inte dessutom fokusera på konstiga teckningar.

Unga underhuggare

SR körde idag ett reportage om unga som utnyttjas av grova kriminella. Detta kan fortsätta tack vare en missriktad välvilja att inte gripa in - tidigt och tydligt. Konsekvensen blir att när den unga väl fyller 15 år så hamnar dom i domstol med ett i praktiken digert brottsregister. Identifikationen är "gangster". Man är van att hålla i vapen och stöldgods. Bötning och skattning av jämnåriga är inte ovanligt..

Folkpartiet liberalerna har fler förslag på åtgärder för att unga inte skall komma undan samhällets ansvar att tidigt och tydligt stoppa deras kriminalitet. Naiviteten och den missriktade välviljan är idag de utsatta ungdomarnas allra sämsta vänner. Låt fler få hjälp och hjälp att tidigt bryta med kriminalitet.

Detta måste göras också. Vid sidan av att långsiktigt undanröja de miljöer som präglas av den mentala istiden.

Stoppa vapnen

Folkpartiet och regeringen har nu lagt fram och beslutat om förslag som skall minska flödet av illegala vapen. Folkpartiet liberalerna har dock sagt att vi sannolikt behöver skärpa straffen också eller i vart fall se till att mer tvångsmedel kan användas vid misstanke om grovt vapenbrott. Jag och några kollegor skriver om detta i bland annat Norran.

Prata om utsatta unga. Då räddar vi fler.

Idag fattade regeringen beslut om nya regler för sekretess om utsatta unga. I korthet går förslaget ut på att socialtjänsten ska få överlämna sekretessklassade uppgifter till polisen om ”det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att förhindra det”.

Förslaget innebär att socialtjänsten ska kunna ge polisen uppgifter om var personen befinner sig, vilka han/hon umgås med och om anhöriga. Det räcker med misstankar om att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, inte ett specifikt brott. Det gäller särskilt om personen tidigare har begått brott eller umgås med kriminella.

Vi klargör också när polisen får omhänderta en person under 18 som ”anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling”. Omständigheterna är ”risk för att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas genom något anna…

Kampen mot knarket

Med Högsta Domstolens praxisändring för narkotikabrott har det blivit rea på verksamheten lagom till sommaren. Effekterna riskerar att bli allvarliga enligt flera narkotikapoliser. Regeringen måste sannolikt agera snarast för att hindra ett eskalerande utbud av droger i Sverige. Jag skriver om det i Nerikes Allehanda idag, 29 maj, i papperstidningen.Här är en länk till artikeln, som också ligger på min hemsida.

Lokala poliskontor i Örebro

Polissatsningen i Vivalla hotas.Polisstyrelsen måste markera att denna satsning är viktig - och tvärtom - skapa förutsättningar för fler poliskontor i utsatta områden. Till exempel skulle det vara bra med ett kontor i Brickebacken i Örebro.
Den utvärdering som BRÅ gjort visar att den unika satsningen på fler poliskontor har varit i allt väsentligt lyckad. Fler poliser som långsiktigt arbetar lokalt, nära medborgarna, bygger förtroende och minskar därmed på sikt brottsligheten.
I Örebro öppnade för en tid sedan åter poliskontoret i Vivalla. Det utlovades rejäla resurser och verksamhetsutveckling. Det senare med hjälp av en forskningskoppling till Örebro Universitet. Idag är poliskontoret i Vivalla en central del i regeringsprojekten med sociala insatsgrupper. Det är dock för dåligt med forskningsanknytningen, den långsiktiga personalförsörjningen hotas och dessutom måste socialtjänsten i Örebro flytta in hos polisen. I sommar riskerar dessutom den lokala polisverksamheten i prakti…

Ett falskt val. Tunnelseende om a-kassan.

Moderaterna säger idag att man måste välja mellan sänkta skatt för oss som arbetar och en vettig nivå/funktion för en arbetslöshetsförsäkring – eller rättare sagt den gemensamma och offentliga försäkringen.

- Man måste välja mellan att satsa på högre ersättningar och bidrag eller lägre skatter för dem som arbetar, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) till TT.

Arbetslöshetsförsäkringen är för svag idag. För få får 80 procent under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Och för få personer är med och solidariskt finansierar risken med arbetslöshet. Andelen personer som står utan försäkring är för stor. Den dagen dessa personer drabbas av arbetslöshet riskerar vi andra ändå få betala via försörjningsstödet. Dessutom finns det mycket som tyder att en tydlig avtrappning med låt säga högre tak i början av en arbetslöshetsperiod kan stimulera till välbehövlig dynamik på arbetsmarknaden. Ett jobbyte idag innebär risk att man hamnar sist i turordningsreglerna. Dessutom kansk…

Provocerande cykelstölder

De s k mängdbrotten är ett stort gissel eftersom dessa konsekvent är svåra för polisen att prioritera. Hur mycket tid skall läggas ner på att klara upp t ex en cykelstöld ? Vad är rimligt? Det dyker ständigt upp nya, mer allvarliga brott som kräver maximal uppmärksamhet från polisen. Problemet är att bakom såväl cykelstölder, inbrott i bostäder eller andra av de s k mängdbrotten så kan det finns mer eller mindre organiserade ligor. Personer som kan tjäna stora pengar på det faktum att polisen sällan har möjlighet att kraftsamla mot just dessa brott.

SvD redovisar fakta om cykelstölder på ett förtjänstfullt sätt. Samtidigt ägnar de sig åt "olaglig brottsprovokation". Man har nämligen ställt ut en låst cykel med en sändare. Den blev stulen och tidningen har följt upp stölden. Hade polisen gjort det samma hade det varit olagligt med nuvarande regelverk. Det är för de flesta helt orimligt att polisen anses provocera människor genom att ställa ut en låst, men märkt, cykel och se…

Brott mot företag

I går tisdag 8 maj arrangerade Folkpartiet liberalerna ett seminarium om hoten mot företagsamheten. Brott mot företag eller ledande företrädare för företag ökar. Och det handlar inte bara om s k bluffakturor. Det handlar också om allt från rent industrispionage till risken för kidnappningar. Brottsligheten mot företag riskerar inte bara mänskliga värden utan även stora ekonomiska värden.

Här är en intervju med mig direkt efter seminariet.

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

Många unga är arbetslösa i Sverige idag. En bidragande orsak är att övergången mellan studier och arbete inte har fungerat bra. I fredags 27 april presenterade jag och Gabrielle Peteri en rapport med åtgärder mot arbetslösheten i Örebro län.

Folkpartiet anser att ungdomsavtal bör införas i alla kommuner och landsting. Ett sådant avtal är ytterligare ett sätt att se till att unga som har svårt att konkurrera om jobben får chansen att lära sig ett yrke.

Samtidigt ger det kommuner och landsting möjligheten att anställa helt oprövade kort som annars sannolikt inte hade fått något jobb. Folkpartiet kommer därför i 100 av Sveriges större kommuner runt om i landet att lägga förslag om att införa särskilda ungdomsavtal. Ungdomsavtalen bör gälla för unga upp till 23 år. Avtalet och de exakta formerna behöver förhandlas fram med facket.