Inlägg

Visar inlägg från december, 2010

Meddelarfrihet

Vi får en del frågor om detta till och från. Så brukar jag svara på dessa viktiga frågor.

Anser du att meddelarfrihet även bör omfatta anställda i privata företag som anlitas av kommuner?

Ja. Tryckfrihetsförordningen slår fast att alla har rätt att lämna information till massmedia. Denna meddelarfrihet gäller alla, oavsett om de är offentligt eller privat anställda. Den enskildes rätt till källskydd gäller också lika för alla. Det är viktigt att se över hur anställdas möjligheter att i praktiken utöva sin meddelarfrihet kan tryggas.

Anser du att privatanställda inom vård, omsorg och skola ska ha samma meddelarskydd som offentligt anställda inom vård, omsorg och skola?

Ja. Det behövs ett starkare lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet. Särskilt viktigt är detta i vårdsektorn och annan verksamhet där enskildas liv och hälsa berörs. En starkare lagstiftning om efterforskningsförbud i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs enligt…

Extremismen

Människor kan gå från destruktiva miljöer till radikala, till våldsbejakande och till direkt våldsbenägna miljöer. Det är som en tratt som är alltför bred sin ena ände och ytterst smal i den andra. Drivkrafterna kan se olika ut, resan likaså. Det spelar ingen roll om människor drivs av en förvriden religonsföreställning, politisk extremism eller skoningslös jakt på ”snabba cash”. Respekten för människoliv är i regel lika med noll. Vi måste oavsett drivkraft jobba förebyggande med ena handen och effektivt söka upp och lagföra gärningsmän med den andra handen.

I SÄPO:s senaste rapport om den våldsbejakande islamisk, som presenterades igår, framgår många utmaningar. En konkret utmaning är att våldsbenägna personer väljer att åka iväg på terroristutbildningar i diverse sönderfallande stater. Områden där det totala vansinnet regerar. Här kan SÄPO vädja, konfrontera och samarbete med andra auktoriteter för att försöka omvända individen. Men knappt något annat. Gränsen mot yttrandefrihet, …

S river upp, gör om och gör rätt

Idag ser jag i SvD att socialdemokraterna svänger i FRA-frågan. Helt plötsligt behövs alltså fortsatt signalspaning för att skydda vårt land mot de krafter som ytterst vill attackera vår demokrati. Jag har stor respekt för personer som sakligt och systematisk argumenterar mot att staten ska få skydda sig från de hot som kommer vi nya teknik. Jag önskar verkligen att vi levde i den bästa av världar där hemliga tvångsmedel inte behövdes. Nu är tyvärr detta inte fallet.

Socialdemokraternas svängning kommer dock lite väl när inpå helgens osannolika terroristattentat i Stockholm. Under förra mandatperioden orkade inte socialdemokraterna stå upp för särskilt mycket saklighet. Det är bra för Sverige om partiet blir en starkare opposition denna mandatperiod.

Det finns mer att önska av hur vi förebygger och bekämpar terrorism. Jag har genom åren skrivit mängder av motioner i ämnet (exempelvis motioner om Terrorism och organiserad brottslighet,Samlade insatser mot terrorism, Bekämpning av terro…

Sura sossar sparkar på statstjänstemän

Snälla Mathilda, Eva-Lena, Lennart och Håkan – socialdemokratiska riksdagsledamöter från Örebro län - sparka inte ut våra duktiga statstjänstemän som julklapp. Vi har en bra budgetlag som förhindrar oheliga utgiftsallianser från Riksdagen. Det är ett bra regelverk som inte minst bär socialdemokratiskt signum. Detta är en viktig orsak till att Sverige numera har starka statsfinanser.

Det finns dock inget regelverk mot oheliga nedskärningsallianser. Om ett par timmar kommer socialdemokrater och Sverigedemokrater kanske göra gemensam sak vid voteringen om regeringskansliet i statsförvaltningen.

Jag förstår att ni vill sabba för min Alliansregering. Men ni skadar Sverige. Vi kan komma att tvingas stänga ambassader, minska på ambitionen på det internationella klimatområdet och tvings minskat det viktiga utredningsarbetet. Är detta vad ni menar med solidaritet, ansvar och att sätta Sverige på kartan?

Att Vänsterpartiet och Sverigedemokrater är oansvarig är ingen nyhet, men att Socialdemokrate…

Spår av socialdemokratin

Bild
Idag är det en öppen utfrågning i riksdagen där representanter från SJ och Trafikverket svarar på riksdagsledamöternas frågor om problemen med järnvägstrafiken. Många huttrande resenärer skulle säkert gärna vilja vara på plats för att kunna uttrycka sitt missnöje och socialdemokraterna kommer säkert passa på att kritisera regeringen under dagen.

Eftersom tågen blivit försenade även i år tror säkert många att ingenting gjorts. Ingenting kan dock vara mer fel. Därför vill jag gärna ge lite bakgrund till dagens situation.

Alliansen har sett till förra mandatperioden fördubblat anslagen för järnvägsinvesteringar och ökat drift- och underhållsanslagen med över en fjärdedel jämfört med föregående mandatperiod. Stora amorteringar av statens lån för järnvägsinvesteringar har genomförts under åren 2007 och 2008.

Om de tidigare socialdemokratiska regeringarna hade fortsatt att prioritera investeringar, drift- och underhåll av infrastrukturen såsom skedde 1994 hade flaskhalsproblemen varit färre …

Mindre narkotika vid anstalterna

Tiden på anstalt ska vara en vändpunkt, inte en ändpunkt för de personer som är intagna. En viktig aspekt som kan hindra vändningen är förekomsten av narkotika inne på anstalterna. Därför är det särskilt glädjande att två stora mätningar som Kriminalvården gjort visar narkotikan minskar till sannolikt den lägsta nivån i modern tid. Detta bygger på samstämmiga uppgifter från personal, intagna och fakta från oanmälda urinprov. Detta är också ett gott betyg åt de åtgärder som Kriminalvården har vidtagit.

Attack mot svenska rättsväsendet

Under tisdagskvällen fram till onsdagsmorgon låg åklagarmyndighetens hemsida nere efter en attack. Denna skapades troligtvis av anhängare till Assange som hämnd på att Assange häktats för misstanke om våldtäkt. Oavsett vad man tycker om Wikileaks, är det upprörande att en grupp personer försöker att motarbeta rättsystemet på detta sätt. Attacken påminner oss även att det är viktigt att öka säkerheten även på IT-området.

Historisk domarreform

Nu försvinner det sista av slutenheten kring utnämningen av domare i Sverige. Reformen antogs i samband med att vi också klubbade igenom grundlagsändringarna nyligen.En viktig liberal reform.

Skriver om detta i Jusektidningen tillsammans med några Allianskollegor: http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Opinion/debatt/Historisk-reform--oppen-tillsattning-av-domare/

Mitt anförande i debatten finns som nummer 84 i detta Riksdagsprotokoll: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:20

Wikileaks

Under de senaste dagarna har många upprörda röster hörts över Sveriges samarbete med USA och över att regeringen skulle ha undanhållit information för riksdagen. Till att börja med tycker jag att det skulle vara upprörande om vi inte samarbetade med USA, med tanke på att brottsligheten rör sig över landsgränserna.

Vad gäller nivån av samarbete och informationsutbyte är det inte heller riksdagens roll att vara inblandad på en operativ nivå. I måndags debatterade jag detta med Maria Ferm (MP) i Studio Ett.

Tomt efter Kalle

Kalle Wallin lämnar polisen i Örebro län i ett känsligt läge. Länspolisorganisationen står i närtid inför sannolikt omfattande förändringar. Inte minst till följd av den statliga utredning som pågår – en utredning där jag själv deltar.

I den regionalisering vi sett för underrättelseverksamhet och i kampen mot grova brott har Örebro län klarat sig bra. Så här långt. Det är viktigt för Örebro län att vi nu - i ett formellt ledarlöst vakuum - inte tappar vår position på kartan som ett centra för trygghetsarbete och direkt brottsbekämpning.

Vi inleder nu omgående rekryteringen av en ny länspolismästare. Redan idag har jag tagit de första kontakterna för att säkerställa att vi också får en ny bra länspolismästare. En polischef som sätter medborgarnas intresse främst. Regeringen ska snarast möjligt fatta beslutet.

Nu är även vuxna myndiga

Efter nästan hundra år av statlig filmcensur har avskaffandet idag äntligen klubbats i riksdagen. Sverige var det första landet att införa censur med syfte att skydda medborgarna mot våld och nakenhet, men det har inte använts i praktiken på 15 år. Det är glädjande att även lagstiftningen nu kommer att stödja den grundläggande liberala och demokratiska principen att staten inte ska lägga sig i vad vuxna människor tittar på.

Det betyder däremot inte det att allt som visas på tv eller internet är lämpligt för barn och unga. Självklart är det även i framtiden en naturlig del av föräldraansvaret att ha goda relationer med sina barn och uppsikt över sina barns mediekonsumtion, så att de inte utsätts för något som är skadligt för dem. Till stöd för föräldrar kommer det nya Medierådet, som ersätter Statens biografbyrå, att märka filmer med rekommenderade åldersgränser. Men vad vuxna ser på är ingenting som staten längre kan eller bör lägga sig i.