fredag 14 december 2012

Det räcker inte att se till vad svensk polis gör


Skrev för några dagar sedan artikel tillsammans med europaparlamentariker Olle Schmidt på SVD Brännpunkt - Slutsatsen: Öppenhet mot resten av världen ska värnas, men ett öppnare Europa kräver också ett ökat samarbete mot brottsligheten. Läs artikeln här.

Inga kommentarer: