Inlägg

Hur gröna är Liberalerna?

Bild
Väldigt gröna enligt Svenska Naturskyddsföreningen. Genom målmedvetenhet istället för att stryka olika särintressen medhårs får vi ett starkt stöd från "experter" över politik för framtiden avseende ett hållbart Sverige i en hållbar värld.

Börje Ström och jag skriver om detta i dagens Nerikes Allehanda.Först skapa, sedan fördela

Idag hade jag en artikel publicerad i Nerikes Allehanda om framtidens välstånd.

Så här ser den ut:


För mig som liberal är det självklart att det utan hållbar tillväxt blir det svårt med en stark välfärd och fungerande trygghet. Välstånd måste långsiktigt skapas innan det kan fördelas. Ett ensidigt fokus på omfördelning med allt för hög beskattning kväver de välståndsskapande krafterna.

S/MP har försummat långsiktiga investeringar i de välståndsskapande krafterna. Den senaste statsbudgeten är ett exempellöst fall av småskvättande på röd-grön plakatpolitik. För tillväxtreformer kan vi summera fyra svaga år, för kortsiktig fördelning har de lyckats bättre, men med historiskt dålig tajming enligt allt Keynes lärt oss.
Den svenska ekonomin har dragit nytta av att världen upplever en stark internationell konjunktur. Konjunkturen är driven av ett historiskt experiment med låga räntor. Pengar har aldrig varit så billiga. Risken är att det skapat ekonomiska bubblor och ohållbara investeringar so…

Min farfar

Bild
Min farfar – Gustaf – kom från enkla förhållande i Köping. Han föddes 1898 och när han var 12 år började han arbeta som målarlärling. Från han var 17 år fick han klara sig själv eftersom friska unga män vid denna tid förväntades försörja sig själva. Under första världskriget tjänstgjorde han vid I 19 i Boden, och efter kriget var han sugen på att se världen eller så ville han helt enkelt kunna försörja sig. 

Av efterforskningar jag gjort kan konstateras att min farfar var både nyfiken och beslutsam. Han var en del av den första vågen av globalisering som startade i mitten av 1850-talet och som tillfällig bröts av kriget i Europa. Utvecklingen hade öppnat inte minst Sverige för export och grunden lades för 100 år av ekonomisk framgång i vårt land. Men det visste ingen då eftersom tiderna efter första världskriget svåra i Sverige och 1921 var arbetslösheten närmare 30 procent. ”Man får en helt annan syn på livet, om man får komma ut i världen och inte lever som en kyckling i ett ägg so…

Vad behöver vi göra för att förbättra företagsklimatet i Örebro län?

Bild
Vad behöver vi göra för att förbättra företagsklimatet i Örebro län? Med det som utgångpunkt besökte jag Nora kommun med Liberalernas gruppledare i Nora, Birgitta Borg. 

En viktig fråga är att koppla ihop företagare och skolan bättre för att match det behov länets företag har på arbetskraft. Läs mer om besöket på NAeller Facebook på Liberalerna i Örebro läns sida.

Vivalla och böneutrop

Bild
Lämnar precis Vivalla i Örebro efter ett möte med många engagerade människor denna morgon. 

En första reflektion är att den kristna gruppen i denna del av Örebro är satt under hård press. Extremister förpestar deras liv. Väldigt annorlunda liv än låt säga i Visby. Böneutrop I Sverige som är på debattdagordningen berördes ofrånkomligt. I en diskussion på FB med domsprosten Hermansson i Visby som är för böneutrop precis som han är för klockringningen i sin egen kyrka försöker jag sortera argumenten. De är för övrigt både principiella och värderingsstyrda. Men om delar av psalmer är skrivna på kyrkklockorna som ringer känns inte relevant. Däremot är det för de flesta relevant att Svenska Kyrkan idag är annorlunda än vad den var år 1750. Skriver helt under på jämställdhet och respekt för minoriteter. Ett budskap som svårligen kan provocera det öppna sekulariserade samhället.

Strax är det fredagsbön i i bollhallen i Vivalla. Rimligt för troende att delta. Men arrangören måste tillsammans med…

Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet

Bild
Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet: Både Kristina Axén Olin (M) och Johan Pehsrson (L) gör comeback i politiken i år. Tillsammans med Janne Flyghed, professor vid den kriminologiska institutionen på Stockholms universitet, deltar de i paneldiskussionen som avslutar konferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm den 21 mars.

Fler poliser. Relevanta straff.

Bild
Innan jul besökte jag polisen i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg för att tala om läget, tryggheten och brottslighetens konsekvenser.
Inget är mer klart än att behovet av fler poliser ännu är stort. Just nu tvingas det förebyggande arbetet sättas på undantag. Intressant att notera är att det fortfarande är så att 47 % av inbrotten begås av kringresande människor från f d Östeuropa och 47% av livsstilskriminella. Ungefär. Allt enligt polisen i Lindesberg.  
Här finns mer att göra för att straffen ska bli mer relevant. Dagens straffsatser för massbrottslingar och massåterfall klarar idag inte utmaningarna från den faktiska verkligheten. I alla fall om vi verkligen vill minska brotten. Tredje gången gillt är lite väl primitivt. Men trettonde gången gillt skulle kunna innebära en rejält lång rehabilitering från sitt brottsliga beteende. Ett beteende som skadar andra människor i betydande omfattning.