Inlägg

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Bild
Idag kom HD-domen i ett uppmärksammat vapenmål. Tyvärr var det bara en minoritet av justitieråden som tolkade lagen såsom jag menade av vi skrev den när vi tog fram den 2014. Vi borde gjort än bättre förarbete. Nu kunde de misstolka det vi avsåg och hoppades skulle framgått av förarbetena.
""Tre personer som har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats har av Högsta domstolen i dag dömts för grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott. I tingsrätten dömdes de åtalade personerna för synnerligen grovt vapenbrott. Hovrätten ansåg däremot att gärningarna inte nådde upp till gränsen för synnerligen grovt brott.  Högsta domstolen har delat hovrättens bedömning. I domskälen anger Högsta domstolen att gärningarna är så allvarliga att det inte råder någon tvekan om att de ska bedömas som grovt brott. Straffskalan för synnerligen grovt brott är lägst tre och högst sex års fängelse. Domstolen noterar att regeringen uttalat att det synnerligen grova brottet…

Fler poliser, nya verktyg och relevanta straff

Bild
Polisens utmaningar är enorma. Uppgifterna ofattbart breda i praktiken. Just nu är mitt tåg till Polisens nationella insynsråd försenat pga att polisen, enligt lokföraren, var tvungna att söka efter sannolikt självmordskandidat vid spårområdet.

Fler poliser, nya verktyg och relevanta straff för brott är vägen framåt. Personer som inte har rätt att vistas i landet och som begår brott måste kunna plockas bort från gatan. Den nya organisationen måste sättas och det måste skapas arbetsro för operativa medarbetare. Responsen på terrorattacken på Drottninggatan är ju bara ett exempel på en extra ordinär handels som visar att massor fungerar bra inom polisen. Varje dag utförs dessutom ett fantastiskt polisiärt arbete i hela landet. Viktigt att uppskatta. Detta står inte i motsats till att faktiskt fortsätta reformer och möta polisen problem.

Dagens insynsråd med polisen nationellt kommer att handla om allt från resultat, sållningsprover, polisers bisysslor, särskilda utredningar och övergrepp…

Fotbollsvåldet.

Bild
I fredags besökte Liberalerna i Örebro kommun ÖSK Fotboll för att diskutera idrottspolitik i allmänhet och läget för fotbollen i synnerhet. Jerker, Wilhelm och jag hade en bra diskussion med Simon Åström som är VD hos ÖSK Fotboll.
En stor del av samtalet var inriktat på vad kommunen kan göra, inte minst vad gäller att finna rättvisa stödformer, allt för en starkare idrott i kommunen och länet.
Vi kom dock även in på frågan om våld som kopplas till idrotten. Här är läget i Örebro för närvarande relativt lugnt och det förebyggande arbetet har gett resultat kombinerat med de senaste årens skärpta lagstiftning. För närvarande är det t ex endast två personer med tillträdesförbud från Örebro. Samarbetet med supportrarna fungerar bra. Det är inte en slump att t ex AIK spelar sin avslutningsmatch för säsong i Örebro i år igen. Det går inte smärtfritt, inte minst är narkotikabruket en stor riskfaktor, men ÖSK och polisen i länet får ett gott betyg och anses kunna hantera utmaningarna kanske …

Lotteripolitik

Bild
Sossarnas spelberoende är deras problem. Det vill säga att partiet är beroende av spel för att finansiera sina affischer, valarbetare, dörrknackningar, annonser osv. Värre är att partiet helt ogenerat vältrar över sitt eget beroende på utsatta människor. Jag har träffat föreningar för spelberoende ett antal gånger genom åren och det är skakande möten. Människor spelar bokstavligen bort sina liv.

Att sossarna sedan 2014 drivit 8 000 människor till Kronofogden för att de inte betalat för de lotter som just sossarna sålt på dem är helt obegripligt. Det är särskilt obegripligt för en organisation som säger sig stå för socialt patos i t ex 1 majtågen varje år.

Lägg ner verksamheten är den enda vettiga åtgärden. Eller skär ner kraftigt på den bedrövliga kommunikation att lotterier är vägen till ekonomisk framgång. Socialdemokraterna borde propagera för att hårt arbete, utbildning och företagsamhet är den enda säkra vägen till ekonomisk framgång. Om någon i välfärdslandet Sverige. Inte att k…

Jag kandiderar till Riksdagen 2018

Bild
Johan Pehrson kandiderar till Riksdagen 2018

Jag har fått frågan från flera personer om jag kan tänka mig att kandidera på Riksdagslistan för Liberalerna i Örebro län vid valet 2018. På detta har jag efter en betänketid svarat: Ja!

Det är nu upp till valberedningen och medlemmar att avgöra vilka kandidater vi liberaler ska erbjuda medborgarna att kunna rösta på i valet nästa år. Jag är beredd att för Liberalerna göra insatser för Sverige i Riksdagen om jag får partiets förtroende.

Sverige står inför stora utmaningar. Jobben, integrationen, tryggheten och välfärden hänger ihop och kräver en tydligt liberal politik. Sverige behöver en politik som inte duckar för obehagliga målkonflikter. Det parlamentariska läget riskerar att vara fortsatt komplicerat.


Jag tror att jag har viktiga erfarenheter och kunskaper för att fatta kloka beslut såsom folkvald för Liberalerna. Inte minst är det i Riksdagen viktigt med erfarenhet av företagande och en djup förståelse om hur viktigt det är med fler v…

Mörkrets profeter och medborgarskapet

Jag blev nyligen intervjuad om hur jag ser på hur vi ska hantera frågor om personer som med relativt hög sannolikhet kan bedömas vara inblandade i terrorverksamhet.
Moderaternas migrationstalesperson, Johan Forssell, sa nyligen att Sverige inte bör ”stänga dörren för” möjligheten att dra in medborgarskapet för vissa IS-krigare, t ex de som har dubbla medborgarskap. 
– Vad tycker du om förslaget? 
Ytterst tveksamt. Medborgarskap bör fortsatt vara definitiva om underlaget varit korrekt. Rimligare att se till att det i så fall är svårare att bli medborgare genom skärpt syn på ”skötsamhet”. Den som efter en korrekt process erhåller medborgarskap, men därefter ägnar sig åt grov kriminalitet, den personen ska dömas i Sverige, som andra svenska medborgare.
En statlig utredning 2006 utredde frågan om ”Omprövning av medborgarskap” (SOU 2006:2) och noterade att ” den ökade risk för statslöshet som en återkallelsemöjlighet skulle medföra numera är mindre än tidigare eftersom Sverige och fl…

Exportera mera

Jobb skapas genom hårt arbete, förvärvade kunskapar och att företagare vågar ta risker för att kunna växa. Om hur mindre företag kan arbeta med export talade jag om på ett seminarium för en tid sedan och min reflektioner om export kan du ta del av här.