Inlägg

Klimatet kan inte vänta. Åtgärder för koldioxidfri energi nu!

Kärnkraften räddar klimatet och välfärden.

Vi diskuterade inte minst klimat vid gårdagens partiföreträdaredebatt i Radio Örebro P4. Mål och åtgärder. För alliansens grönaste parti är detta en central valfråga sedan länge. Liberalerna är utsett av SNF att ha den bästa miljöpolitiken.

Energisystemet är helt avgörande. Här måste den politiskt påtvingade snabbstängningen av den koldioxidfria kärnkraften. Elpriserna skjuter i höjden. Importen av dålig kolel kommer att öka.

Svenska kraftnät varnar för omfattande elbrist kommande vinter, inte minst nu när vi i torkans spår har låga nivåer i vattenkraftens magasin. Priset får vi betala med ökade utsläpp av klimatgaser och sämre förutsättningar för svensk industri.

Regeringsstödda kurser om klimatångest räddar inte världen.

Svenska kraftnät skriver följande i sin senaste rapport från juli i år.

"Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats ytterligare jämfört med tidigare rapporter. Enligt prognosen för nä…

Valrörelsen igång

Bild

Makten till folket

Om "hatet" mot valfriheten. I NA 1/7. 
Stoppa frihet(s)jakten
Vem ska bestämma över vår vardag: Politiker eller vi medborgare? Detta är en avgörande ideologisk fråga för oss liberaler i hösten val. Reformen av välfärden som öppnat för mångfald har varit viktig. Den har gett mer rättigheter till enskilda människor. Vi betalar solidariskt med våra skatter, några mycket och andra mindre, samtidigt får alla vuxna medborgare göra lika viktiga val som passar just hen. Egenmaktsreformerna har så klart inte varit perfekta. Det är ju sällan någon omreglering. Sakta men säkert har steg tagits i rätt riktning så att viktig välfärd blir bättre och passar fler. Att socialdemokraterna och andra socialister vill stänga Engelska skolan, Karl Johans Skola eller andra skolor i Örebro län är en tragedi för elever och föräldrar. 
En starkare ägarprövning av företag i välfärdssektorn är bra och något vi liberaler krävt länge. Men när socialister överdrivet anti-intellektuellt riktar in sig på ”vin…

Reflektion om brandkatastrofen och träden som brinner

Över naturen styr vi inte. Jobbigt för primater som oss att ta till sig både individuellt och kollektivt. Vi kan däremot förstöra naturen så gott vi kan, eller tvärtom. Ja bränderna sätter igång det sämsta och det bästa hos oss människor. Några vill ta poänger. Inte minst vi som söker medborgarnas förtroende om någon månad. Medborgarna verkar ju så långt in i opinionsmätningar i juli 2018 belöna de enkla lösningarna - den s k populismen. Så det är lätt att falla dit. Nästa gång får ”vi” ”skäll” för att vi har för få särskiljande drag. De olika falska fakta, falska historiebeskrivningar och falska avsändare vi möter skapar en farlig aggressiv extas i sociala medier. Även i detta ämne. Har vi sagt nej till Ryssland?. Vinnare vet ni vilka det är. Det bästa är ändå att se att vårt internationella samarbete inom EU fungerar och får manifesteras. Tycker jag. Tillsammans blir vi starkare. Ensamma är vi just bara ensamma. Även när träden brinner. Plus alla individuella stora insatser av prof…

Naivitet släppte fram den grova brottsligheten

Bild
Naivitet släppte fram grov brottslighet21 JUNI 2018 TIDNINGEN nu Kombinationen av öppna gränser inom EU och avsaknad av gemensamt polisiärt arbete har varit gynnsam för den grova brottsligheten. Sverige har under 25 år sakta – men successivt – släppt fram en grov organiserad brottslighet. Faktorerna bakom utvecklingen stavas ”öppna gränser för allt utom polisen” och ”en nästan rörande nationell naivitet över brottslighetens drivkrafter”. Det finns idag uppgifter om drygt 3 600 organiserade, tillika aktiva, nätverk av grovt kriminella bara inom EU. Antalet enskilda aktörer lär uppgå till hundratusentals människor. I dessa gäng och nätverk ingår så klart även de inhemska svenska kriminella nätverk vi ”tillåtit” med en svag strafflagstiftning, mångårigt ineffektiv polis och en tunn verktygslåda för ingripanden i de grövsta kriminella miljöerna. Det måste vara en huvuduppgift att angripa den grova brottsligheten eftersom den matar all annan kriminalitet. Ta bara drogmissbruk och all brott…

Hur gröna är Liberalerna?

Bild
Väldigt gröna enligt Svenska Naturskyddsföreningen. Genom målmedvetenhet istället för att stryka olika särintressen medhårs får vi ett starkt stöd från "experter" över politik för framtiden avseende ett hållbart Sverige i en hållbar värld.

Börje Ström och jag skriver om detta i dagens Nerikes Allehanda.Först skapa, sedan fördela

Idag hade jag en artikel publicerad i Nerikes Allehanda om framtidens välstånd.

Så här ser den ut:


För mig som liberal är det självklart att det utan hållbar tillväxt blir det svårt med en stark välfärd och fungerande trygghet. Välstånd måste långsiktigt skapas innan det kan fördelas. Ett ensidigt fokus på omfördelning med allt för hög beskattning kväver de välståndsskapande krafterna.

S/MP har försummat långsiktiga investeringar i de välståndsskapande krafterna. Den senaste statsbudgeten är ett exempellöst fall av småskvättande på röd-grön plakatpolitik. För tillväxtreformer kan vi summera fyra svaga år, för kortsiktig fördelning har de lyckats bättre, men med historiskt dålig tajming enligt allt Keynes lärt oss.
Den svenska ekonomin har dragit nytta av att världen upplever en stark internationell konjunktur. Konjunkturen är driven av ett historiskt experiment med låga räntor. Pengar har aldrig varit så billiga. Risken är att det skapat ekonomiska bubblor och ohållbara investeringar so…