tisdag 19 augusti 2014

Demonstration mot ISIS

I lördags medverkade jag i en demonstration mot barbariet i norra Irak och i Syrien. Det var mäktigt.

När vi debatterar mest inrikespolitik i vår svenska valspurt är det bra att vi ändå orkar lyfta blicken.
Det folkmord vi ser i norra Irak och delar av Syrien är ofattbart. Propagandafilmerna från ISIS är ju bisarra när de ställs i kontrast till de vittnesmål som ges och redovisas av sektens sinnessjuka brutalitet.

Mitt budskap var tydligt. Sverige måste försöka göra mer. Vi är ska vara en humanitär stormakt på plats och genom att ge skydd. Vi ska stödja och medverkar på olika sätt för att även med militära medel slut förmågan att döda hos dessa galna mördare i ISIS. Långsiktigt stöd för skydd skall ges till minoriterna i området.

Viktigt möte om kampen mot narkotika i Västerås

Förra veckan besökte jag och Ragnhild Källberg från FP Västerås poliser som arbetar i motvind mot narkotikan. Mer behöver göras i hela Sverige för att minska utbudet och efterfrågan bland ungdomar.  Det skall vara svårt att droga och lätt att får vård.måndag 18 augusti 2014

Alliansen bygger Sverige

I dag reser jag tillsammans med de andra allianspartiernas gruppledarna till bland annat Gävle där vi ska besöka företaget Svensk Cater. Vi reser tillsammans runtom i Sverige för att lyssna till lokala arbetsgivare och arbetstagare om deras utmaningar. Tillsammans arbetar vi nu med att slutföra vårt gemensamma Alliansvalmanifest som kommer att lägga ramarna för Alliansens politik för fler jobb och en stark svensk ekonomi under nästa mandatperiod.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 så har jobben blivit över 250 000 fler, och det är bara början. Alliansen har ett mycket ambitiöst jobbmål. Fram till 2020 är vår målsättning att ytterligare 350 000 jobb ska växa fram så att över fem miljoner personer är i sysselsättning år 2020. För att vi ska nå vårt mål måste vi fortsätta driva en aktiv reformpolitik.

Det handlar bland annat om att se till så att det blir ännu enklare och lättare att starta och driva företag. Det handlar om att rusta dagens unga för att ta morgondagens jobb genom att satsa på bland annat mer matematikundervisning i skolan samt bättre utvecklingsmöjligheter för skickliga lärare. Vi vill också fortsätta ge stöd för fler yrkesintroduktionsanställningar där ungdomar kombinerar praktik med utbildning och på så sätt får in en första fot på arbetsmarknaden. Samtidigt vill vi gå vidare med Sverigebygget.

Sverigebygget innebär en historisk modernisering av svensk järnväg, att vi knyter Sverige starkare till Europa med ytterligare en Öresundsförbindelse, förstärkta förutsättningar för handel med förbättringar av hamnen i Göteborg samt att vi prövar förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige, bland annat genom Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall.

Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder. Det handlar om jobb, bostäder och infrastruktur i dag som ger ökade möjligheter för tillväxt under lång tid framöver.

Till skillnad från Alliansen varken uppträder de fyra oppositionspartierna tillsammans eller presenterar gemensamma politiska förslag. När vi i dag fortsätter våra gemensamma resor i Sverige undrar vi vilka besök eller aktiviteter Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg, Miljöpartiets två gruppledare Mehmet Kaplan och Gunvor Ericson samt Vänsterpartiets Hans Linde genomför tillsammans?

Utan gemensam förberedelse och utan en samlad politik hotas jobben. Sammantaget saknar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gemensamma finansieringslösningar för två av tre av deras samlade vallöften.

När de genomför löftesturnéer efter varandra väcks frågor om det är genom nedskärningar av offentlig verksamhet, såsom skolan, genom ytterligare kraftiga skattehöjningar på jobben eller genom svikna löften de tänker få ihop en budget.

Oberoende av vilken väg de väljer hotar kärnan i deras politik tillsammans med oviljan att forma ett samlat budgetalternativ främst jobben. Alliansens svar är istället tydligt. Vi tänker fortsätta arbeta aktivt för att ytterligare 350 000 ska få ett arbete till år 2020 och bygga Sverige starkare genom Sverigebygget. Här står vägvalet för Gävle och Sverige den 14 september.

Sverige och FN måste hjälpa de kristna i Irak

"Konvertera, betala eller dö!" skanderade Islamiska Staten (IS, tidigare ISIS) innan Iraks miljonstad Mosul tömdes på sin kristna befolkning under juli månad.

I dag hotas hela Mellanöstern, särskilt kristna och ickemuslimska folkgrupper av IS bygge av ett kalifat, ett sunnitiskt fundamentalistiskt imperium där brutala sharialagar råder och där kristna män korsfästs, barn knivhuggs och kvinnor våldtas i islams namn.

En etnisk rensning på Iraks ursprungsbefolkning har pågått i det tysta i snart tio år, uppåt en miljon assyrier/ syrianer/kaldéer har flytt varav tiotusentals till Sverige, men det är först nu som allmänheten har börjat förstå vidden av det systematiska våldet. Numera är det uppenbart även för Europa att det pågår ett folkmord på assyrier/syrianer/ kaldéer i Irak och lite längre västerut hotas den syriska staden Hasake att gå samma öde till mötes.

Vi bevittnar ett nytt Seyfo, folkmordet 1915, men Europa och Sverige har hittills inte visat prov på handlingskraft.

Det är bråttom nu. Vi kan bara hoppas att det inte är för sent.

En annan folkgrupp som just nu håller på att utplånas i staden Sinjar i västra Irak är yazidierna, också en ickemuslimsk folkgrupp som ofta, felaktigt, kallas "djävulsdyrkare".

Det är med största oro vi ser rapporter om de tiotusentals yazidier som har fördrivits upp i bergen, omringade av IS-terrorister som vill våldta och döda. Det finns många hjärtskärande berättelser och bilder och grymma filmer som läggs upp på sociala medier, oftast dokumenterade av IS för att sprida skräckpropaganda.

Den psykologiska krigföringen är effektiv mot folkgrupper som inte har egna försvarsstyrkor, människor som endast kan svara med att fly, gång på gång.

Sociala medier har samtidigt varit ett effektivt verktyg för att upplysa medier och makthavare om de etniska resningarna som har pågått allt sedan IS gjorde entré för ett par månader sedan.

"A demand for action" är ett globalt initiativ för att stödja skyddet av assyrier/ syrianer/kaldéer och andra minoriteter. Nätverket och dess initiativtagare, svenskassyriske journalisten Nuri Kino, har också blivit en stark röst för yazidierna.

Det är svårt att kortfattat beskriva mänskligt lidande, men i en Facebook-status-uppdatering sammanfattar han det i två meningar: "She was gone. Then we saw photos on internet, she was 8, the dress I bought her; she was killed in it." I'm on the phone with a Yezidi grandfather now.

Det är uppenbart att världssamfundet gör alldeles för lite, trots FN:s humanitära insatser och USA:s flygbombningar mot IS. Vi hoppas framför allt att det inte är för sent och att Sverige och utrikesministern intensifierar sitt arbete för att förhindra utrotning av assyrier, yazidier och andra skyddslösa minoriteter i Irak och Syrien.

Folkpartiet har sedan lång tid hörsammat assyriernas och andra minoriteters rop på frihet genom beslut på vårt landsmöte 2011 om att verka för upprättandet av ett lokalt självstyre för assyrier/syrianer/ kaldéer på Nineveslätten i nordvästra Irak. Vi hoppas att fler partier och länder ansluter sig till den här linjen.


fredag 15 augusti 2014

Så ökar vi tryggheten i utanförskapsområden

Det är med en växande oro som vi följt senaste årets kravaller och upplopp i Skäggetorp och Berga. Med anledning av den senaste tidens kravaller och upplopp utanför Linköping skriver jag idag i Corren  tillsammans med vår demokratiminister Birgitta Ohlsson och Samad Tiemori, ordförande i Skäggetorps geografiska utskott. Läs gärna artikeln här.

Utvecklingen med kriminella gäng, misshandel och attacker mot medborgare, poliser och räddningstjänst är tragisk och något som vi från politikens håll tar på största allvar.

I områden med stor arbetslöshet, trångboddhet och social oro finns också grogrunden för utanförskap och stor frustration – inte minst bland ungdomar. Detta är allvarligt och något som vi måste ta på största allvar för att undvika att ett område blir ett centrum för kriminalitet, gäng och organiserad brottslighet.

Vi måste göra mer för att öka tryggheten. Folkpartiet liberalerna arbetar för en rättspolitik som förenar det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet. Det bästa är om ett brott aldrig begås och därför är det breda arbetet för en modern kunskapsskola, socialt förebyggande insatser och en arbetslinje för fler jobb så viktigt.

För att öka tryggheten behöver polisen finnas där medborgarna finns. Skäggetorp behöver fler närpoliser och ansikten som de boende i stadsdelen känner igen.

Författaren Inti Chavez skrev häromåret "att försöka tända eld på en skola är inte en revolutionär handling som för samhället framåt, lika lite som ett bokbål är det. Brända bilar, kulturhus och skolor är inte ett tecken på att folket äntligen reser sig upp för att göra uppror. Denna infrastruktur som omvandlas till aska är medel för förortsbors frigörelse. Medel som någon nu vill ta ifrån dem."

torsdag 14 augusti 2014

Närpolisens betydelse i det brottsförebyggande arbetet

Under gårdagen besökte jag Jönköping och Huskvarna för att bland annat träffa den lokala polisen och diskutera värdet av brottsförebyggande arbete. För mig som politiker är möten av den här typen av största vikt.Tillsammans med min liberala kollega Anna Mårtensson träffade jag Jan Johansson och Sara Alving, polisinspektörer på Huskvarna Söder.
Under flera år har närpoliserna upplevt att deras arbete prioriterats allt mindre. En del av förklaringen står att finna i den pågående omorganiseringen av Sveriges polismyndigheter. 21 polismyndigheter ska från och med 2015 bli en enda stor nationell myndighet. Detta har inneburit besparingskrav.

Vid mötet igår diskuterade vi bland annat att problemet egentligen inte ligger i att för få poliser anställs, utan snarare att organisationen brister. Flera av närpoliserna på mötet berättade också hur upplever att de inte får göra det arbete de är avsedda att göra. Istället prioriteras andra, mer akuta verksamheter.

Detta är naturligtvis väldigt problematiskt. Vi möter en förändrad brottlighet i Sverige och alla dessa brott måste självfallet utredas. Men det är viktigt att närpolisernas förebyggande arbete inte bortprioriteras, de måste fredat få jobba med det de är avsedda för.

Jag tycker att det är för få poliser som verkar inom det förebyggande arbetet.

Folkpartiet liberalerna arbetar för en rättspolitik som förenar det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet. Det bästa är om ett brott aldrig begås och därför är det breda arbetet för en modern kunskapsskola, breda socialt förebyggande insatser och en arbetslinje för fler jobb så viktigt.
När en ung människa begår ett brott måste insatser sättas in direkt. Det första brottet ska vara det sista.

Genom åren har jag besökt många av Sveriges fängelser. Jag kan berätta att jag aldrig har träffat en intagen som sagt att orsaken till deras tragiska liv där de skadat andra, sina familjer och sig själva beror på för tidiga och tydliga insatser. Tvärtom, så vittnar alla om motsatsen.Ingen grep in i tid utan den kriminella identiteten fick allt starkare fäste. Därför måste vi lägga oss i när barn riskerar kriminalitet.

När unga människor hamnar snett och föräldrarna av olika skäl inte själva klarar uppdraget, måste myndigheterna kunna gripa in. För att hjälpa ungdomar i riskzonen behövs fler tidiga insatser och en tätare samverkan mellan polis, skola och socialtjänst. Här spelar också kampen mot drogerna en betydande roll. Droger är inte sällan en inkörsport och en drivkraft för grövre kriminalitet. Även här är skolan, polisen och socialtjänsten centrala.

Finns poliser på plats minskar oron och inkommande ungdomsärenden minskar.


tisdag 12 augusti 2014

170 anledningar att inte rösta rödgrönt i Örebro län

Att ha ett jobb kan vara centralt i en ung person liv. Det innebär en egen försörjning och vetskap om att vara behövd. Det ger möjlighet att skaffa sig en bostad, att vara självständig och att ta makten över sitt liv.

Unga upplever ofta att det är svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, att få det första jobbet. Inkörsporten på arbetsmarknaden finns ofta i service-sektorn, på restauranger, caféer och i butiker. Alliansregeringen har öppnat fler dörrar in på arbetsmarknaden för unga. Bland annat har unga blivit mer attraktiva att anställa och restaurangmomsen sänkts, en sektor som anställer många unga. Men många av dessa dörrar riskerar vid en rödgrön valseger att slås igen. Det finns också fortfarande många unga som har svårt att få jobb. Därför vill folkpartiet mer.

Sänkt moms har gett 170 fler jobb i Örebro län. Regeringens sänkning av restaurangmomsen har enligt färska siffror från Visita lett till ca 170 nya jobb i Örebro län och drygt 7000 nya jobb totalt sett i landet. En majoritet av de nya jobben har gått till unga under 25 år och nära hälften till utlandsfödda.

Dessa jobb är nu hotade. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna går till val på att höja restaurangmomsen. Det kommer leda till högre priser och lägre omsättning i restaurangsektorn och tusentals unga som förlorar jobbet. 

Det är helt fel väg att gå för Örebro läns ungdomar. Oppositionen vill höja skatterna på ungdomsjobb och använda pengarna till höjda bidrag och till att slussa in unga i olika åtgärder. Det ger färre unga i jobb och fler som fastnar i utanförskap.

Med anledning av detta åkte jag idag till Karlskoga tillsammans med LUF:aren Robin Nilsen för att äta lunch, snacka med unga löntagare och träffa Patrik Forsman, franchisetagare på McDonalds i Karlskoga (se bilden nedan). Vi diskuterade bland annat företagandes villkor och ungdomsjobb.  

Vi i Folkpartiet vill skapa fler vägar in på arbetsmarkanden för unga! Därför förslår vi bland annat att:

• Fler unga ska gå lärlingsutbildningar. Fler gymnasieelever som är praktiskt lagda måste få chansen att gå en lärlingsutbildning på gymnasiet.

•  Företagen ska själva kunna anta lärlingar. Idag är det skolan som antar eleverna till lärlingsutbildningen. I andra länder, som Tyskland, är det ofta företagen själva väljer ut och anställer sin lärling, varefter skolan kopplas in. Folkpartiet tror att branscher och företag kan ta ett större ansvar för rekryteringen av lärlingar även i Sverige, s.k. branschlärlingar.

• Fler unga ska få jobb genom yrkesintroduktionsanställningar. För att ge unga utan erfarenhet en ny väg in har arbetsmarknadens parter och regeringen kommit överens om s.k. yrkesintroduktionsanställningar. De innebär jobb under ett år med viss utbildning och handledning och en något lägre lön. Arbetsgivarna får ett ekonomiskt stöd under tiden. YA-anställningarna behöver byggas ut och kunna omfatta fler företag.

• Ändra turordningsreglerna så att unga får en bättre chans på arbetsmarknaden. Folkpartiet vill ersätta dagens turordningsregler i lagen om anställningsskydd (LAS), som utgår ifrån anställningstid, med turordning som baseras på den enskildes kompetens. På dagens arbetsmarknad behöver tryggheten på arbetsmarknaden bygga på ökad kompetensutveckling och en bra a-kassa, istället för dagens ofta inbillade trygghet kopplad till anställningstid. Det ger ökad rörlighet, gör att fler unga får in en fot och gör att duktiga unga inte alltid blir de som först sägs upp.