Inlägg

Visar inlägg från mars, 2014

Är klackromantiken värd priset?

Igår misshandlades en Djurgårdssupporter till döds på väg till den allsvenska premiären i Helsingborg. Detta är en tragedi. En tragedi för den avlidnes familj. Och en tragedi för svensk fotboll. Nu måste varje äkta fan ställa sig frågan: Är klackromantiken värd priset?

Bland det värsta är att vi är många som inte är förvånade över dödsfallet. Många menar att det bara var en tidsfråga innan någon skulle dö i bråk mellan fotbollshuliganer. Bland annat skriver Johan Esk i DN att ”frågan inte var om våldet i svensk idrottsskugga skulle skörda sitt andra dödsoffer. Utan när".

Fotbollsvåldet förstör för klubbar och äkta fans. Supporterkulturen ger själ åt klubbar och föreningar och förstärker upplevelsen för publiken. Men våld och skadegörelse får aldrig tolereras. För idrotten är det här en avgörande framtidsfråga.

Det idrottsrelaterade våldet har varit uppe för diskussion under lång tid. Som ledamot i riksdagens justitieutskott om som hängiven fotbollsälskare har jag länge påtalat n…

Nästa steg i kampen mot idrottsvåldet

Det idrottsrelaterade våldet är ett stort problem vid landets arenor. Från Alliansens sida är vi fast beslutna om att bekämpa huliganismen och slå vakt om att idrottsevenemangen i våra högsta serier får bibehålla sin status som folkfester. Vi ser att det finns skäl att oroas över vad oppositionspartiernas förslag skulle innebära för idrottsvåldets utbredning i Sverige. Supporterkulturen ger själ åt klubbar och föreningar och förstärker upplevelsen för publiken. Men våld och skadegörelse får aldrig tolereras. För idrotten är det här en avgörande framtidsfråga. Regeringen har gjort flera insatser mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang; resurser har tillskjutits och polisnotorna tagits bort, lagstiftningen har skärpts, nationella samordnare har tillsatts och möten har genomförts med företrädare för idrottsföreningar och organisationer.

Nu tar vi nästa steg i kampen mot idrottsvåldet. Expertisen och idrottsrörelsen är eniga om att den mest verkningsfulla åtgärden mot bråkiga suppor…

Viktiga debatter i kammaren

Den senaste veckan har vi haft debatter i kammaren som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har bland annat debatterat unga människor som begår brott, kriminalvård och hur våldsutsatta kvinnor bör få stäkt skydd.

Unga lagöverträdare - vi måste vara tidiga och tydliga i våra reaktioner 
Många ungdomar begår brott, och vissa riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Därför måste det första brottet också bli det sista. Då krävs det tidigare, tydligare och mer samordnade reaktioner från hela samhället.

Ungdomar som hamnar i brottslighet har ofta andra problem, till exempel trasiga hemförhållanden. Det är viktigt att skola, polis och socialtjänst samarbetar så att stödinsatserna blir rätt.

Det verkliga sveket är att inte ingripa när unga begår brott eller använder droger. Vi vill därför att ungdomar på glid ska mötas av tydliga och tidiga reaktioner, och snabb hjälp att bryta med en destruktiv livsstil. Samhällets insatser ska visa respekt för den unges integritet och samtidigt klargöra att …

Framtiden börjar i klassrummet

Idag presenterar alliansregeringen den enskilt största satsningen i vårbudgeten – ”Lågstadielyftet”. Med insatser på 2,3 miljarder per år vill regeringen höja kvaliteten på skolundervisningen i de lägre årskurserna.

Erfarenheterna säger oss att elevens framgång i skolan grundläggs redan i lågstadiet. Därför är det av största vikt att kvaliteten på undervisningen höjs under lågstadieåren.

Den elev som inte lärt sig läsa, skriva och räkna under sina första tre år i skolan riskerar att halka efter och få större problem senare under skoltiden. Om alla barn ska ha möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar krävs att det att alla barn blir sedda och få rätt stöd och insatser tidigt.

Lågstadielyftet handlar om att utbilda lågstadielärare och satsa på högre kvalitet i elevernas utbildning genom mindre klasser eller fler lärare i klassrummet, fler halvklasstimmar, fler anställda speciallärare och fler utbildade lågstadielärare.

Alliansregeringen presenterade nyligen att speciallä…

Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Bild
Folkpartiets riksmöte i Örebro är över. Bra dagar. Viktiga dagar. Och viktiga besked. I lördags, på internationella kvinnodagen, kom Folkpartiet med förslag på ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor.

Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relation och de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser.

Jag och mitt parti vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden. Samtidigt räcker det inte med att enbart lagstiftningen stärks. Ett st…

Ny teknik. Nya lagar.

Bild
Jag är på precis väg till Adolf Fredriks Musikklasser för att tillsammans med mina kollegor i Alliansen, Juridikinstitutet och eleverna diskutera vad vi kan göra mer för att motverka s k näthat.

Skriver om några av våra nya skarpa lagförslag i dagens Aftonbladet.

Integritet på nätet handlar lika mycket om allas rätt att få tillträde utan att förföljas av hatare som att myndigheternas tvångsåtgärder skall vara reglerade och begränsade i lag. Allt eftersom tekniken utvecklas så måste lagstiftningen göra det samma. Balansgången är alltid svår och inte blir den lättare när teknika skapar fantastiska möjligheter.