Inlägg

Visar inlägg från 2018

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet

Denna artikel publicerades i Nerikes Allehanda den 23/9 2018
Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet
Den svenska rättsstaten agerar för långsamt när unga människor begår brott och den agerar för svagt när grova kriminella väljer brott som livsstil. Det är väl beforskat att kriminalitet kan gå fram som en skördetröska över människors liv. Det gäller både brottsoffer, förövare och anhöriga. De mänskliga och ekonomiska kostnaderna är enorma. Jag har genom åren i politiken besökt många av Sveriges fängelser, polisstationer och socialtjänster. Träffat enskilda brottsoffer, poliser, åklagare, domare och kriminologer. Det samfällda budskapet är nästan alltid att det krävs tidigare, tydligare och vissa fall tuffare insatser. Under de senaste årtiondena har den organiserade brottsligheten släppts fram. Det finns idag uppgifter om drygt 3 600 organiserade aktiva nätverk av grovt kriminella bara inom EU. Antalet personer som lever på brott och andras olycka lär därmed uppgå till hundratuse…

Större partier måste ta ett större ansvar

Bild
Idag skriver jag i Tidningen NU om några reflektioner efter valet. Här nedan i fulltext.


Större partier måste ta ett större ansvar

Valet till Riksdagen 2018 är över. Väljarna har nu sagt sitt och vi folkvalda ska nu göra vårt. Trötta stirrar vi dock ännu många på ett valresultat som är svårt att hantera. Definitioner av block och vinnare är allt annat än vetenskapliga eller för den del beständiga. Spelinslaget är tydligt och alla vill försöka sätta sin bild av läget för att legitimera just sin minst dåliga regering med stöd i Riksdagen. Nästan oavsett vad det kan komma att innebära för sakpolitiken.
Det är inte utan att vi kandidater som kallades till denna gigantiska anställningsintervju, eller mer formellt val till Riksdagen, är lite förbryllade över medskicken vi fått.  Vi har nog alla fått olika synpunkter på vilka partier vi skall samtala med - eller inte. Det återstår nu för vår nyvalda riksdagsgrupp att hantera de närmaste veckorna. Det liberala ”blocket” förväntas både välja …

Dagen efter

Bild
Valet är över väljarna har sagt sitt. Det verkar som om att vi liberaler gjort ett skapligt val i Örebro län avseende Riksdagen. Vi ökar något mer än rikssnittet relativt sett och i Örebro kommun är vi nu åter över rikssnittet vad gäller stöd för Liberalerna.

Valet 2018 stärkte Liberalernas sitt nuvarande riksdagsmandat i Örebro Län.

På onsdag vet vi förhoppningsvis om hur det gått efter en sluträkning. Då vet vi även hur det gått med personkryssen. Jag håller tummarna att det stöd jag känt för min kandidatur under hela valkampanjen också återspeglas när personvalskryssen väl räknas. Blir spännande.

Jag vill dock redan nu tacka alla fantastiska medlemmar som stått upp för Liberalerna denna valrörelse. Riktiga ur och skur- liberaler. Det inkluderar inte minst våra duktiga medarbetare och mina kollegor i Region Örebro och Örebro kommun som också toppat våra valsedlar. Ni är fantastiskt duktiga, smarta och roliga.

I slutet av valet frågade SVT lokalt om viktigaste frågan för oss enskilda…

Antisemitism

Bild
Sverige har problem med en framväxande antisemitism. Denna rasistiska gren är ett europeiskt spöke som fått allt mer syre på senare tid. Det har inte skett i ett vakuum.

Inte sällan har den legitimerats av en vänster som är för fulla på sin egen moraliska förträfflighet för att konfrontera den obehagliga sanningen att man reproducerat och cementerat rasism.
I Storbritannien har Labours partiledare Jeremy Corbyn återkommande uppmärksammats på sitt moraliska underskott. I Sverige har en socialdemokratisk riksdagsledamot poserat på en karta där Israel är utraderat. En tidigare riksdagskandidat för Feministiskt Intiativ delade med sig om sina drömmar om etnisk rensning. Mehmet Kaplan socialiserade med turkiska neo-fascister och jämförde israeler med nazister.

Sydsvenskan rapporterade 2013 om hur Malmö blivit en symbol för antisemitism i Europa för Obama-administrationen. Ilmar Reepalu (S) har varit bidragande till att släppa fram de rasistiska vindarna i syd. "Det har inte förekommit…

Klimatet kan inte vänta. Åtgärder för koldioxidfri energi nu!

Kärnkraften räddar klimatet och välfärden.

Vi diskuterade inte minst klimat vid gårdagens partiföreträdaredebatt i Radio Örebro P4. Mål och åtgärder. För alliansens grönaste parti är detta en central valfråga sedan länge. Liberalerna är utsett av SNF att ha den bästa miljöpolitiken.

Energisystemet är helt avgörande. Här måste den politiskt påtvingade snabbstängningen av den koldioxidfria kärnkraften. Elpriserna skjuter i höjden. Importen av dålig kolel kommer att öka.

Svenska kraftnät varnar för omfattande elbrist kommande vinter, inte minst nu när vi i torkans spår har låga nivåer i vattenkraftens magasin. Priset får vi betala med ökade utsläpp av klimatgaser och sämre förutsättningar för svensk industri.

Regeringsstödda kurser om klimatångest räddar inte världen.

Svenska kraftnät skriver följande i sin senaste rapport från juli i år.

"Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats ytterligare jämfört med tidigare rapporter. Enligt prognosen för nä…

Valrörelsen igång

Bild

Makten till folket

Om "hatet" mot valfriheten. I NA 1/7. 
Stoppa frihet(s)jakten
Vem ska bestämma över vår vardag: Politiker eller vi medborgare? Detta är en avgörande ideologisk fråga för oss liberaler i hösten val. Reformen av välfärden som öppnat för mångfald har varit viktig. Den har gett mer rättigheter till enskilda människor. Vi betalar solidariskt med våra skatter, några mycket och andra mindre, samtidigt får alla vuxna medborgare göra lika viktiga val som passar just hen. Egenmaktsreformerna har så klart inte varit perfekta. Det är ju sällan någon omreglering. Sakta men säkert har steg tagits i rätt riktning så att viktig välfärd blir bättre och passar fler. Att socialdemokraterna och andra socialister vill stänga Engelska skolan, Karl Johans Skola eller andra skolor i Örebro län är en tragedi för elever och föräldrar. 
En starkare ägarprövning av företag i välfärdssektorn är bra och något vi liberaler krävt länge. Men när socialister överdrivet anti-intellektuellt riktar in sig på ”vin…

Reflektion om brandkatastrofen och träden som brinner

Över naturen styr vi inte. Jobbigt för primater som oss att ta till sig både individuellt och kollektivt. Vi kan däremot förstöra naturen så gott vi kan, eller tvärtom. Ja bränderna sätter igång det sämsta och det bästa hos oss människor. Några vill ta poänger. Inte minst vi som söker medborgarnas förtroende om någon månad. Medborgarna verkar ju så långt in i opinionsmätningar i juli 2018 belöna de enkla lösningarna - den s k populismen. Så det är lätt att falla dit. Nästa gång får ”vi” ”skäll” för att vi har för få särskiljande drag. De olika falska fakta, falska historiebeskrivningar och falska avsändare vi möter skapar en farlig aggressiv extas i sociala medier. Även i detta ämne. Har vi sagt nej till Ryssland?. Vinnare vet ni vilka det är. Det bästa är ändå att se att vårt internationella samarbete inom EU fungerar och får manifesteras. Tycker jag. Tillsammans blir vi starkare. Ensamma är vi just bara ensamma. Även när träden brinner. Plus alla individuella stora insatser av prof…

Naivitet släppte fram den grova brottsligheten

Bild
Naivitet släppte fram grov brottslighet21 JUNI 2018 TIDNINGEN nu Kombinationen av öppna gränser inom EU och avsaknad av gemensamt polisiärt arbete har varit gynnsam för den grova brottsligheten. Sverige har under 25 år sakta – men successivt – släppt fram en grov organiserad brottslighet. Faktorerna bakom utvecklingen stavas ”öppna gränser för allt utom polisen” och ”en nästan rörande nationell naivitet över brottslighetens drivkrafter”. Det finns idag uppgifter om drygt 3 600 organiserade, tillika aktiva, nätverk av grovt kriminella bara inom EU. Antalet enskilda aktörer lär uppgå till hundratusentals människor. I dessa gäng och nätverk ingår så klart även de inhemska svenska kriminella nätverk vi ”tillåtit” med en svag strafflagstiftning, mångårigt ineffektiv polis och en tunn verktygslåda för ingripanden i de grövsta kriminella miljöerna. Det måste vara en huvuduppgift att angripa den grova brottsligheten eftersom den matar all annan kriminalitet. Ta bara drogmissbruk och all brott…

Hur gröna är Liberalerna?

Bild
Väldigt gröna enligt Svenska Naturskyddsföreningen. Genom målmedvetenhet istället för att stryka olika särintressen medhårs får vi ett starkt stöd från "experter" över politik för framtiden avseende ett hållbart Sverige i en hållbar värld.

Börje Ström och jag skriver om detta i dagens Nerikes Allehanda.Först skapa, sedan fördela

Idag hade jag en artikel publicerad i Nerikes Allehanda om framtidens välstånd.

Så här ser den ut:


För mig som liberal är det självklart att det utan hållbar tillväxt blir det svårt med en stark välfärd och fungerande trygghet. Välstånd måste långsiktigt skapas innan det kan fördelas. Ett ensidigt fokus på omfördelning med allt för hög beskattning kväver de välståndsskapande krafterna.

S/MP har försummat långsiktiga investeringar i de välståndsskapande krafterna. Den senaste statsbudgeten är ett exempellöst fall av småskvättande på röd-grön plakatpolitik. För tillväxtreformer kan vi summera fyra svaga år, för kortsiktig fördelning har de lyckats bättre, men med historiskt dålig tajming enligt allt Keynes lärt oss.
Den svenska ekonomin har dragit nytta av att världen upplever en stark internationell konjunktur. Konjunkturen är driven av ett historiskt experiment med låga räntor. Pengar har aldrig varit så billiga. Risken är att det skapat ekonomiska bubblor och ohållbara investeringar so…

Min farfar

Bild
Min farfar – Gustaf – kom från enkla förhållande i Köping. Han föddes 1898 och när han var 12 år började han arbeta som målarlärling. Från han var 17 år fick han klara sig själv eftersom friska unga män vid denna tid förväntades försörja sig själva. Under första världskriget tjänstgjorde han vid I 19 i Boden, och efter kriget var han sugen på att se världen eller så ville han helt enkelt kunna försörja sig. 

Av efterforskningar jag gjort kan konstateras att min farfar var både nyfiken och beslutsam. Han var en del av den första vågen av globalisering som startade i mitten av 1850-talet och som tillfällig bröts av kriget i Europa. Utvecklingen hade öppnat inte minst Sverige för export och grunden lades för 100 år av ekonomisk framgång i vårt land. Men det visste ingen då eftersom tiderna efter första världskriget svåra i Sverige och 1921 var arbetslösheten närmare 30 procent. ”Man får en helt annan syn på livet, om man får komma ut i världen och inte lever som en kyckling i ett ägg so…

Vad behöver vi göra för att förbättra företagsklimatet i Örebro län?

Bild
Vad behöver vi göra för att förbättra företagsklimatet i Örebro län? Med det som utgångpunkt besökte jag Nora kommun med Liberalernas gruppledare i Nora, Birgitta Borg. 

En viktig fråga är att koppla ihop företagare och skolan bättre för att match det behov länets företag har på arbetskraft. Läs mer om besöket på NAeller Facebook på Liberalerna i Örebro läns sida.

Vivalla och böneutrop

Bild
Lämnar precis Vivalla i Örebro efter ett möte med många engagerade människor denna morgon. 

En första reflektion är att den kristna gruppen i denna del av Örebro är satt under hård press. Extremister förpestar deras liv. Väldigt annorlunda liv än låt säga i Visby. Böneutrop I Sverige som är på debattdagordningen berördes ofrånkomligt. I en diskussion på FB med domsprosten Hermansson i Visby som är för böneutrop precis som han är för klockringningen i sin egen kyrka försöker jag sortera argumenten. De är för övrigt både principiella och värderingsstyrda. Men om delar av psalmer är skrivna på kyrkklockorna som ringer känns inte relevant. Däremot är det för de flesta relevant att Svenska Kyrkan idag är annorlunda än vad den var år 1750. Skriver helt under på jämställdhet och respekt för minoriteter. Ett budskap som svårligen kan provocera det öppna sekulariserade samhället.

Strax är det fredagsbön i i bollhallen i Vivalla. Rimligt för troende att delta. Men arrangören måste tillsammans med…

Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet

Bild
Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet: Både Kristina Axén Olin (M) och Johan Pehsrson (L) gör comeback i politiken i år. Tillsammans med Janne Flyghed, professor vid den kriminologiska institutionen på Stockholms universitet, deltar de i paneldiskussionen som avslutar konferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm den 21 mars.

Fler poliser. Relevanta straff.

Bild
Innan jul besökte jag polisen i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg för att tala om läget, tryggheten och brottslighetens konsekvenser.
Inget är mer klart än att behovet av fler poliser ännu är stort. Just nu tvingas det förebyggande arbetet sättas på undantag. Intressant att notera är att det fortfarande är så att 47 % av inbrotten begås av kringresande människor från f d Östeuropa och 47% av livsstilskriminella. Ungefär. Allt enligt polisen i Lindesberg.  
Här finns mer att göra för att straffen ska bli mer relevant. Dagens straffsatser för massbrottslingar och massåterfall klarar idag inte utmaningarna från den faktiska verkligheten. I alla fall om vi verkligen vill minska brotten. Tredje gången gillt är lite väl primitivt. Men trettonde gången gillt skulle kunna innebära en rejält lång rehabilitering från sitt brottsliga beteende. Ett beteende som skadar andra människor i betydande omfattning.