Inlägg

Visar inlägg från september, 2010

Agenda

Igår diskuterade jag och Jonas Sjöstedt (V), i Agenda, det faktum att SD kommit in i den svenska riksdagen. För ovanlighetens skull var vi i alla fall relativt överens.

Fler uppklarade brott

cMänniskor ska kunna lita på att de får hjälp av polisen när de behöver det. Det gäller alla medborgare – oavsett om man bor i en storstad eller på glesbygden. Efter fyra år med Alliansregeringen har vi fått mer än 2 800 fler poliser, likaså har antalet civilanställda ökat.

Polisen har en central roll i att ge skydd åt medborgarna. Fler och synligare poliser fungerar både brottsförebyggande och stärker polisens kapacitet. Fler brott upptäcks, och andelen brott som klaras upp ökar. Nya siffror visar att vi har kommit en bit på vägen.

Under första halvåret 2010 lyckades nämligen polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret i fjol. Det visar den preliminära statistiken över uppklarade brott, som Brottsförebyggande rådet (BRÅ)publicerade i dag.

Nu gäller det av vi ställer ökade krav på polisverksamhetens effektivitet, men även på det övriga rättsväsendet. Det handlar om att skapa en ny effektivare nationell polisorganisation och en kraf…

Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Att polisen själva tycker att de är dåliga på att bekämpa den organiserade brottsligheten är något illavarslande (här i DN och SR). Bara fyra procent, av de poliser som besvarat en enkät från Polisförbundet, anser att polisen arbetar tillräckligt mycket med att komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk och endast 15 procent ger kåren godkänt för arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Det är alldeles för dåligt.

Nu är dock inte bilden så mörk som polisförbundets undersökning gör gällande. Sedan regeringen under 2008 trappade upp kampen mot den grova organiserade brottsligheten, genom att nio mobila aktionsgrupper inrättades samtidigt som 200 poliser särskilt avdelades för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, har polisen lyckats gripa och lagföra ett 40-tal grova förbrytare som fått domar på sammanlagt 110 års fängelse. Det är bra, men mer kan göras. Och i det har polisförbundets undersökning helt rätt.

I dag har vi 21 självständiga polismyndigheter. Des…

Skydda kungen. Och alla andra.

Enligt mediauppgifter vill vår statschef, kungen, öka skyddsgränsavståndet kring Sollidens slott på Öland, där kungafamiljen vistas under en del av sommaren varje år.

-Det är inte så att de känner sig hotade. Det är väl mer att kameraobjektiven når längre i dag, säger Peter Ekholm på länsstyrelsen, enligt TT, till tidningen Östra Småland.

Varje människa också kungen har rätt till en personlig integritet. Den kan hotas på många sätt. Inte minst genom att nyfikna i allmänhet/journalister/fotografer försöker tränga sig in - med eller utan objektiv - i människors privata utrymmen. Inte sällan med det enda syftet att få pikanta detaljer om privatlivet eller hur man ser ut när man faktiskt tror att man är privat.

Vi jobbar intenstivt med att hitta en formel för att motverka smygfotografering utan att för denns skull försvåra ett verkligt journalistiskt uppdrag. Bortom att någon sitter i en ful morgonrock med godmorgonfrisyr. Hoppas få fram det sen höst/tidig vinter.

Snyggare poliser på valdagen!

Polisen borde vara ”kungaklädda” på valdagen den 19 september

Vi var många som gladdes åt många och högtidsklädda poliser när kungafamiljen nyligen var på besök i Örebro. Det samma borde möte medborgarna på valdagen den 19 september. Då vi alla myndiga svenskar får rösta, något som miljarder människor i andra länder bara kan drömma om.

Polisen har demokratin Sveriges uppgift att just skydda medborgarna och demokratin. Valdagen vart fjärde år är just en manifestation av vår stola demokrati. För att markera demokratins festdag borde poliserna även denna dag bära blåskjorta, slips och vit skärmmössa.

Dessutom kunde polisen denna dag överväga att vara lite mer generös mot t ex enklare trafikförseelser. Någon kan ju parkerat något fel för att gå in och rösta i vallokalen. En penningbot kunde denna dag istället rendera en reprimand och en önskning om lycka till med röstandet i demokratin Sverige. Det senare är det faktiskt en polis som inspirerat mig om!

Jag ställer idag denna fråga till Län…

P3 Granskning

Idag debatterade jag mot Mehmet Kaplan (MP) i P3. Debatten var en del i programmet P3 granskning som undersökt det låga förtroendet, bland unga i förorten, mot polisen.

För Folkpartiet är de förebyggande åtgärder själva nyckeln till både ökad trygghet och att skapa ett högt förtroende för rättsväsendet i stort, och polisen i synnerhet.

Mer direkt handlar det dock främst om att skapa en mer närvarande polis. En polis som inte syns i vardagen och endast kommer med repression vid brott skapar ingen tillit. Att öka polisens närvaro bland medborgarna och bygga upp ett förtroende med ungdomar, socialtjänst, skola och föräldrar är oumbärligt. En närvarande, delvis dialoginriktad, polis ökar förtroendet.

Unga gärningsmän har vidare inte sällan en gång själva varit brottsoffer. Den onda cirkeln med brott måste brytas. Därför vill vi prioritera stödet till unga brottsoffer genom stödcentrum där polis och socialtjänst jobbar tätt tillsammans med fokus på insatser för brottsoffret. Vi vill att det…

Effektivare polis med ungdomsdomstolar

Fler poliser måste innebära att fler brott klaras och att de klaras upp snabbare. De många nya poliser vi ställt till medborgarnas förfogande har inneburit ökat förtroede för polisen. Fler brott klaras också upp.

Snabbhet är en del av rättsäkerheten. Tar det onödigt lång tid med utredningar riskerar fler oskyldiga att dömas och väldigt många skyldiga att frias.

Det gäller inte minst ungdomar. Polisen på Gotland har nu ett projekt med åklagare och tingsrätt att finna snabbhet i hanteringen av unga som begått brott. Det är utmärkt och ska uppmuntras. Folkpartiet ser gärna också att vi tillskapar särskilda regler med ungdomsdomstolar. Bättre process fram till domstolen, särskilda domare på alla domstolar och även en öppning för snabbare återkopplingar om den unga te x missköter sin ungdomstjänst.

Mer om mitt besök på Gotland finns här.

Nu förbjuder vi stalkning!

Idag kunde jag tillsammans med mina allianskamrater stolt presentera flera bra regeringsförslag som förbättrar skyddet för de som förföljs, antingen av en närstående eller av en okänd stalker. Det är ett förslag som vi i Folkpartiet drivit länge.

För det första föreslår regeringen nu att stalkning ska kriminaliseras genom att det införs ett särskilt brott, olaga förföljelse i brottsbalken. Det gör att den som begår upprepade brottsliga gärningar mot en och samma person kan dömas till fängelse i högst fyra år.

Ett annat viktigt förslag är att vi förbättrar lagstiftningen kring besöksförbud, som i fortsättningen kommer att kallas kontaktförbud.

För att besöksförbuden ska bli effektivare inför vi också en möjlighet till elektronisk övervakning. Det är vi först i Europa med. Jag tycker det är en väldigt viktig signal vi skickar – det är inte offret som ska få sin frihet begränsad, utan istället förövaren.

Mer om detta i DN,SvD .

Underlätta för brottsoffren

Att utsättas för brott sätter ofta djupa spår. Att bemöta varje brottsoffer med respekt, förståelse och erkännande borde vara en självklarhet. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först. Här finns dock fortfarande mycket att förbättra. Vi måste exempelvis öka förståelsen för och stödet till brottsoffren. Och vi måste göra det enklare för brottoffer att få hjälp. I Alliansens rättspolitiska rapport presenterade vi många bra förslag på detta område. Även fast vi från Folkpartiets sida gärna hade gått en bra bit längre.

Idag tillsatte även regeringen en utredning som ska se över brottsskadelagen. Det är mycket bra. Det är inte rimligt att brottsoffer ska behöva vänta så länge som i dag på att få ut skadestånd. Ett sätt att snabba på processen är därför att staten förskotterar utdömt skadestånd och sedan kräver in det av den dömde eller försäkringsbolag. Barn som bevittnar våld inom familjen ska dessutom bedömas som brottsoffer fullt ut. Vi menar att dessa barn inte bara ska bedömas …

Fel taktik om SD

Socialdemokraterna har innan valet är klart börjat dela upp utskottsplatserna i Riksdagen (DN). S vill inte dela med sig till SD såsom vi alla i årtionden gjort till partier som inte med egen kraft fått platser i utskotten. Utan en bra utskottsbehandling av partiernas ställningstaganden blir arbetet i kammaren överkomplicerat. Ännu svårare att förstå och ta del av för medborgare i allmänhet.

SD ska mötas med en diskussion kring de frågor som är deras livsluft. Svenska folket vill uppenbart veta vad och varför vi tycker som vi gör när det gäller öppenhet, invandring och bistånd. De ska vi svara på. Var går toleransens gränser? Varför är det bra med öppenhet? SD ska i sin tur avkrävas svar på alla deras stolligheter på andra politiska områden. Då minskar chansen att de kommer in.

Älskar man Sverige så tar man debatten och avvaktar valresultatet. Älskar man Sverige så röstar man inte heller på SD.

Det mer operativa Rikskrim rullar igång

Idag presenterades att Rikskrim sätter igång med "nationella bedömandegruppen". Det är en grupp synnerligen erfarna mordutredare som skall rycka ut till lokala polismyndigheter när polisen lokalt kört fast i en mordutredning (Ekot idag).

Dagens polismyndigheter saknar ofta den strukturella spetskompetens som krävas för s k spaningsmord.

Detta är en bra början på ett operativ Rikskrim som börjar ta ett allt mer nationellt ansvar att konkret bekämpa grova brott. Med framgång för denna nya grupp ökar chanser att få med sig Alliansen på en nationell enhet för att operativt bekämpa också den organiserade brottsligheten i Sverige. Detta gärna efter förebild från SOCA i UK.

Oklarheter i valet? Glöm inte att kryssa!

Personvalet är viktigt. Jag träffade idag ett par väljare vid valstugan som stödde mig. - Du gör ett bra jobb och vågar vara rak, sa kvinnan. Paret hade precis varit och röstat, men eftersom jag de facto står överst på Folkpartiet liberalernas riksdagslista för Örebro län så hade de inte kryssat för Johan Pehrson. - Du står ju överst och får ju automatiskt krysset, sa mannen.

Detta är inte fallet. Alla kryss räknas. Ingen har någon fördel av att stå överst om någon annan kandidat på listan får mer än åtta procent kryss av de totalt avgivna rösterna. Och samtidigt mer än någon annan.

Att det råder oklarhet hos medborgare om villkoren för kryssen även fjärde gången personvalet används säger en del om hur svårt det är att kommunicera regelverket kring personvalet.

Det blir väldigt mycket "jag" med personvalet samtidigt som hela tanken i våra gamla folkrörelsepartier handlar om "laget". Jag tror denna målkonflikt gör villkoren att delta i partiarbetet otydliga och ibland …

Gör inte Ohly till minister

Lars Ohly var mycket tydliga med sina politiska ambitioner när han i måndags frågades ut i SVT. Han vill förbjuda friskolor och vinstintresse, höja skatter och införa kvotering i föräldraförsäkringen. Han vill att de svenska soldaterna direkt ska lämna Afghanistan, utan hänsyn till att det bland annat kommer att gå ut över alla de skolor för flickor som nu öppnats i landet, och dessutom ska USA lämna alla sina baser stationerade utanför det egna landet, utan hänsyn till att faktiskt USA garanterar säkerheten i många oroliga områden. Och då har jag inte ens nämnt Ohlys syn på rättspolitiken.

Om vänsterpartiet skulle få bestämma kommer straffen på grova våldsbrott att sänkas kraftigt. Dessutom ska en, exempelvis misshandelsdömd, förbrytare kunna friges efter halva strafftiden. För att tala klarspråk vill Lars Ohly att grova våldsbrottslingar ska kunna släppas fria efter ett halvår. Det är ungefär den tidens inlåsning som grov skadegörelse kan leda till.

Vänsterpartiet vill också legaliser…

En politik utan framtid och trygghet

Igår presenterade vänsteroppositionen sin gemensamma politik (DN, SvD, Expressen). Det är bara att konstatera att de helt har givit upp valets, och Sveriges, absolut viktigaste fråga – jobben.

Hur oppositionen tror sig kunna skapa nya jobb genom att höja skatten för över fyra miljoner löntagare, samtidigt som man gör det dyrare att anställa, straffar transportsektorn med kilometerskatter och dyrare kostnader på drivmedel och avskaffar RUT-avdraget, är för mig helt obegripligt. Totalt handlar det om skattehöjningar på 54 miljarder kronor. Är det något som de svenska hushållen och de svenska företagen inte behöver, när nu konjunkturen återigen sakta börjar vända uppåt, så är det en skattechock. Denna positiva utvecklingen ska främjas, inte motarbetas.

Märkligast av allt är dock att de inte ens har någon gemensam rättspolitik. De rödgröna tillsatte sju arbetsgrupper för att ta fram ett förslag till en gemensam regeringsplattform. Ingen av arbetsgrupperna behandlade rättsfrågorna. På de röd…