Inlägg

Visar inlägg från maj, 2009

Snabbare narkotikaklassning. Utgå från effekt inte exakt atom.

Sverige fylls ständigt på med nya droger. Cyniska personer använder bl a internet för att sälja allt de kan med en drogande effekt inte minst till ungdomar.

Vi är i Sverige alltför fokuserade på en detaljerade lista över narkotikaklassade preparat. Lagstiftningen borde istället vara inriktad på att förbjuda substanser utifrån deras effekter, inte beroende på deras exakta kemiska uppbyggnad. De som känner behov av att inneha vissa substanser kan få tillstånd i förhand.

Så fort ett visst preparat eller en substans narkotikaklassats sätts det igång försök att kringgå lagstiftningen för att hitta en ny formel eller substans som inte är kriminell att sälja men har en liknande drogeffekt.

4-metylmetkatinon, s k mefedron, som är en substans som på kort tid ökat kraftigt, har i dagarna kommit att narkotikaklassats. Det är en syntetisk centralstimulerande drog och kan jämföras med ecstasy, den kan ge biverkningar som yrsel, psykoser och medvetslöshet.
Nyligen släpptes en man fri som suttit häktad…

Härdade huliganer hatar

De flesta fattar att man inte ska slåss. De flesta fattar varför man inte skall slåss i samband med fotbollsmatcher. Det är några få som ändå verkar var mer intresserade av just detta än själva fotbollen. I söndags var det huliganfight mellan s k ÖSK-supportrar och deras motsvarigheter för GAIS. Matchen innan mot Hammarby var också stökig. Tack vare enorma polisinsatser kommer inte fler till skada.

Denna lilla klick av speciella personligheter förstör för alla oss som älskar svensk fotboll. Vi som stödjer våra lag i vått och torrt. Vi som vill föra svensk fotbollshistoria vidare till kommande genrationer. Fotbollssäsongen i Allsvenska har inletts våldsamt. Får vi inte stopp på våldsspiralen med den för året nya lagstifningen kring huliganismen så måste än mer tuffa åtgärder prövas. Det finns fler förslag. Jag är berett att pröva det mesta för att skapa säkerhet på våra arenor för alla de som älskar fotboll. Härdade våldsideologer ska inte få forma framtiden för fotbollen. Om detta skre…

Privatisera inte rättsstaten (m)era

Svenskt rättsväsende måste ständigt söka balansen mellan effektivitet och rättssäkerhet. När värderingar och samhällsmoralen förändras måste rättväsendet utvecklas. Antalet felaktigt dömda måste minimeras, samtidigt som antalet skyldiga i frihet också ska vara lägst möjligt.

Idag slängs många miljoner i sjön när rättegångar allt för ofta tvingas ställs in. Vittnen, målsäganden och tilltalade har i ökad utsträckning valt att se det som någon sorts frivillighet att dyka upp vid en rättegång. Något som vi har både en laglig och moralisk skyldighet att göra. Orsaken till detta är delvis rädslan för hämnd och repressalier.

Domstolarna jobbar med allt från viten och hämtning till planering av processen för att minimera detta resursslöseri. En viktig del kan vara att Riksdagen höjer gränsen för när ett rättegång kan avgöras i frånvaro av den tilltalade. En annan kan vara att underlätta delgivningsförfarandet genom att öka möjligheten till så kallade förenklad delgivning. Med en nationell polis…

Bard, centerpartister och horor

Unga centerpartister har blåst liv i frågan om sexköpslagen. Den säger att det är förbjudet att köpa en annan människas kropp. Också i mitt eget parti dyker diskussionen upp ibland.

Mänskliga relationer gör våra liv värda att leva. De utgör dock inte sällan också smärtan i samma liv. När jag som lagstiftare bestämt att det skall vara förbjudet för - inte sällan äldre män - att köpa sex av - inte sällan rätt mycket yngre kvinnor så är det en värdering. Den lilla promille som mot förmodan hellre säljer sin kropp än får betalt och uppskattning för något annat arbete ser mig självklart som en förmyndare.

Människors ekonomiska transaktioner och relationer är svårt att lägga sig i. Jag är faktiskt inte så intresserad så länge inte redan utsatta människor utnyttjas, förnedras och skadas. Eller om samhällsintressen skadas som vid grov organiserad brottslighet.

Livet som prostituerad är inte roligt. Det finns få som på ålderns höst tittar tillbaka på ett lyckligt sådant liv. Tvärtom faktiskt.

Jag …

Rosengård kräver nationell samling

Nyligen framfördes tankar från ledande moderater om utegångsförbud och besöksförbud i Herrgården, den mest utsatta delen av området Rosengård i Malmö. Förslag vi hört tidigare. Brandkår, ambulans och polis har sedan en tid börjat abdikera. Ut går majoritetssamhällets värderingar, in går andra mer grumliga värderingar. Redan utsatta människor lämnas i sticket och erbjuds sämre skydd för liv och hälsa. Våldet riskerar att bli norm.
Det är lätt att förstå desperationen från politiker lokalt. Men förslaget känns inte stå i proportion - att införa restriktioner mot hundratals personer när det rimligen är ett mindre antal som eldar, kastar sten och ställer till oroligheter.

Det som krävs är istället lagändringar som gör det möjligt att gripa in också mot de under 15 år som medverkar till oroligheterna. De som förstör för andra, de som ägnar sig åt våldsromantik, de ska känna att livet blir jobbigare på våldets väg. Nya tvångsåtgärder för socialtjänsten måste utvecklas. T ex utegångsförbud för…