Inlägg

Visar inlägg från december, 2009

Knarksmugglarens dyra BMW

Det är rimligt att avvakta HD:s prövning av rättsfallet där en narkotikasmugglare fått behålla sin dyra bil innan lagstiftningen döms ut, se dagens Svenska Dagbladet. Det slutliga utfallet av lagstiftningen om förverkande av kriminellas tillgångar kommer dock att följas av många – inte minst åklagare och kriminellas advokater.

Folkpartiet liberalerna är pådrivande i arbetet för att underlätta för staten att slå till mot kriminellas tillgångar. Det utvidgade förverkandet som blev gällande rätt förra året var ett steg på vägen. Om detta är tillräckligt kommer kommande rättsfall få pröva.

Folkpartiet vill nu att Alliansen går vidare med hårdare lagstiftning kring penningtvätt. Personer, s.k. målvakter, utan taxerade inkomster, som plötsligt blir sittande med transaktioner på miljontalskronor på sina bankkonton måste kunna ifrågasättas. Det behöver inte handla om ett förverkande utan endast en kortare tids frysning av tillgångarna eftersom sannolikheten att det dimper ner pengar från himlen…

Butiksrån stör julefriden

Butiker och andra företag som hanterar pengar och värdesaker utsätts inte sällan för rån och stölder, speciellt vid juletid. Det är brott som drabbar personal och företagare hårt.
De mänskliga och ekonomiska förlusterna är omfattanden.

Det är därför mycket bekymmersamt att stölderna och rånen i butik ökar. Det är till och med så illa att det, under september månad i år, anmäldes fler butiksrån än någon gång tidigare. Under förra året genomfördes dessutom 110 stycken bankrån och över 1000 rån mot bensinstationer, också det nya ”rekord”. Denna accelererande brottsspiral måste stoppas.

Alliansens jättesatsning på rättsväsendet är en bra början - inte minst när det gäller fler poliser och skärpta straff för våldsbrott. Det finns således en hel del ljus i midvintermörkret.

Förra veckan träffade jag Handelns säkerhetsgrupp (HSG) samt mötte två f.d. kriminella (Erik och Peter) som numera arbetar på Exit, och fryshusets projekt ung utveckling. HSG pratade bland annat om behovet av att samla polis…

Satsningarna på polisen ger resultat

Det var med sorg som jag förra året läste om kravallerna i Rosengård. Ett fåtal individer i stadsdelen startade bränder och överröste polis och brandmän med stenar, när de kom för att återupprätta ordningen och släcka bränderna. Situationen eskalerade till den milda grad att folk inte längre vågade röra sig utomhus. Rosengård började allt mer likna en laglös zon.

Problemen i Rosengård är välkända. Det handlar i första hand om ett stort utanförskap, där arbetslösheten och trångboddheten är utbredd. Många elever når inte kunskapsmålen och diskriminering och problem i form av radikala individer som sprider antidemokratiska budskap är stor. Den bilden ska dock kombineras med bilden av de föräldrar och vuxna som faktiskt gick ut och stoppade kravallerna och ett starkt och levande civilt samhälle. Rosengård är verkligen ett område där Folkpartiets integrationspolitik, skolpolitik och satsningar på ungdomsbrottsligheten kommer att göra skillnad. Och vissa positiva tecken kan redan skönjas.

Jag…

Förebyggande satsningar viktigast

I går kväll medan snön också yrde var debatt om rättsväsendets budget 2010. 35, 8 miljarder för minskad brottslighet och ökad tryggher avhandlades. Jag valde, att förutom de självklara satsningarna på polis, åklagare, domstol och kriminalvård, att även lyfta fram alla de viktiga förebyggande insatser regeringen gör. För att förebygga brott måste vi måla med breda penseldrag. Det handlar bland annat om arbete, skola och integration. En annan viktig bit är barn- och ungdomspsykiatrin. Därför är det väldigt glädjande att man idag kan läsa i tidningar i nästan hela landet att väntetiderna har minskat drastiskt. 18 av 21 landsting klarar nu kravet på att erbjuda första besök inom 30 dagar.

Rätt steg av S

S presenterar ett "nytt" sjupunktsprogram mot brott i dagens SvD. Det kunde nästan vara skrivet av mig själv. De konstaterar, precis som jag brukar göra, att den bästa brottsbekämpningen är att se till att barn och unga får en trygg uppväxt och att de vuxna får arbete. Den första punkten i programmet är sedan att det måste bli tydliga och snabba reaktioner – och som läsare av denna blogg känner till – så är ju även det en av mina käpphästar.

Dessvärre motsätter sig S att polisen skall utreda alla brott, ungdomsdomstolar som klarlägger vem som gjort vad och skarpare sociala insatser mot föräldrars vilja. Jag har idag träffat ungdomsåklagare som pekar på det orimliga i att unga när de fyller femton år allt oftare är nästintill fullfjädrade kriminella. Dessa unga borde tidigare få del av insatser såsom ungdomsvård. Också då den står i strid med föräldrarnas vilja. En tidig och tydlig reaktion. Mer samarbetsavtal räcker inte. Föräldrar som inte klarar uppgiften skall inte kunna s…

Operation Liquid

Doping innebär att människor förstör sina kroppar i jakten på förvridna skönhetsideal. Detta är en kriminell och cynisk verksamhet med inte sällan livet som insats. Fler personer som tar dessa preparat i olika former blir mer eller mindre psykiskt störda och ytterst våldsamma - därmed farliga för oss andra som råkar komma i dessa personers väg.

I flera år har jag motionerat och arbetat för en skärpt syn på dopingbrott. Inte minst med tanke på konsekvenserna. Åklagarens hårda arbete för att via HD få upp straffvärdena har inte varit tillräckligt. Därför är det glädjande att jag nu fått med mig regeringen på en skärpt syn på dopingbrott.

Polisen grep imorse 10 personer i Örebro i en razzia mot dopingsbrott. - Vi gjorde en gryningsräd med flera tillslag i hela landet samtidigt, säger Örebropolisens informationschef Torbjörn Carlson. Nio av de tio som greps i Örebro bor i länet. De är födda mellan 1946 och 1986. En av dem är kvinna. De flesta gripanden skedde i personernas hem. Ytterligare …

Se barnet, se brotten, se allvaret

Det är ett svek mot unga att inte ingripa när de begår brott eller använder droger. Huvudregeln måste vara att alla brott ska utredas, även om den som begår det är under 15 år.

Det viktiga är att den unge får stöd och hjälp att ta sig ur sin brottsliga bana. För att tydliggöra allvaret i den brottsliga handlingen måste istället polisen och åklagarna ges bättre möjligheter att "på riktigt" utreda dessa brott. Varför är det inte lika viktigt med rättsäkerhet för en fjortonåring som för en femtonåring. Därefter måste vi se till att också den som är yngre än femton år möts av en konsekvens från socialtjänsten, te x ungdomsvård, när det behövs. Oavsett vad föräldrarna samtycker till. Vi måste stå på barnets sida, se till barnets behov.

Dessutom räcker inte dagens huvudregel om att föräldrarna endast ska underrättas om ens barn är åtalat. Vi måste förtydliga föräldrars ansvar över sina barn. Om ens barn är ställt inför domstol ska självklart föräldrarna vara med under rättegången.…

Hedersrelaterat våld och fyllevåld

Är så kallat hedersrelaterat våld värre än ett fyllemord? I veckan rullade en debatt om medier och medborgare ser allvarligare på en man som nykter, men med extrema patriarkaliska drag, slår ihjäl en kvinna eller om en missbrukande man gör detsamma.

Varje våldshandling är en tragedi inte minst för offret. Det spelar mindre roll för kvinnan om det är hedersrelaterat våld eller fyllevåld som är orsaken. Men givetvis påverkar det insatserna vi som politiker och samhälle måste sätta in för att avhjälpa problemet. När det kommer till åtgärder så spelar det således roll om en kvinna är utsatt för ett strukturellt kulturellt tryck som i mer eller mindre omfattning kraftigt begränsar hennes livschanser eller om det handlar om en enskild individ som super eller är våldsam. Den förstnämnda kvinnan är under utsatthet från flera män medan den senare endast från en enda person.

Våld och förtyck mot kvinnor måste mötas med såväl generella åtgärder som individuella, t.ex. inlåsning av gärningsmän. Det…

Omstart för utredning?

Igår rapporterades att det är samma personer som nu åter skall
titta på fallet där en man dog vid ett våldsamt polisingripande i Göteborg förra året.

Ansvarig åklagare tycker att det är ett bra beslut. Detta ifrågasätts på flera håll. Rätt självklart. Det innebär att allt annat än en just en omprövning av polisernas ansvar för dödsfallet kommer tolkas som att systemet är korrupt. Håller därför helt med Sven-Erik Ahlhem i frågan om att detta driver på styrkan i kravet om en ny myndighet. Det skyndar definitivt på beslutet att centralisera verksamheten att utreda poliser till Rikspolisstyrelsen.

Jag skrev tidigare om detta fall på bloggen den 7 oktober 2009.

Provokation av bevis är ok

Jag fick mothugg av ledarskribenterna på Göteborgsposten om att polisen lättare skulle få arbeta med provokation, s k bevisprovokation, i kampen mot den illegala försäljningen av alkhohol, inte minst den som sker till barn och ungdomar. Detta svarade jag kort på i GP i lördags. Här följer ett längre svar.

Provokation kan vara ok

Folkpartiet liberalerna ser ytterst allvarligt på försäljningen av illegal alkohol. Det är en allt för väl organiserad verksamhet som ofta riktar sig till unga människor. Inte sällan är den en del i en än mer omfattande organiserad brottslighet. Konsekvenserna för de barn som dricker alkoholen kan bli att deras liv blir förstörda för all framtid. Cyniska personer i jakt på snabba pengar är beredda att låta våra barn och ungdomar i strid med vår restrektiva alkholpolitik supa sig sönder och samman.

Straffvärdet för den illegala försäljningen är idag inte särskilt hög vilket leder till att polisens möjligheter att med tvångsmedel avbryta denna allvarliga brottsligh…

Svårare att hota från insidan av rättspsyk

Domen i kammarrätten igår kan rädda många brottsoffer och andra undan fortsatta förföljelser och hot från inlåsta gärningsmän. Rättspsykiatriska kliniken i Växjö har i många år kämpat för ett generellt förbud för de intagna att inneha en mobiltelefon. Detta skall kunna vara möjligt så klart, men efter en prövning om att det inte är till skada. Socialstyrelsen har kämpat emot.

Den som är allvarligt psykiskt sjuk vid ett brott döms till vård och inte fängelse i Sverige.
Det innebär att personerna visserligen är frihetsberövade och att ett antal speciella regler gäller. Övergripande lagstiftning är dock fortfarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Detta har hittills tolkats så att dömda har rätt till mobiltelefon precis som alla andra människor. Detta trots att de kan ha begått allvarliga brott och att det föreligga risk för fortsatt brottslighet.

Det är lätt att hålla med ansvariga för vården inom rättspsykiatrin. Domen i kammarrätten innebär bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet och förstä…