Tuffa tider


Sverige står starkt statsfinansiellt, men vår helt exportberoende ekonomi drabbas hårt av konjunkturnedgången. Många människor får återigen möta varselbesked och därmed oro. Folkpartiet liberalerna och regeringen har lagt flera förslag om investeringar, utbildning, sänkta skatter på företag och forskningssatsningar för att stötta företagsamheten och jobben i Sverige.

Oppositionen gör tvärtom. Här är deras förslag som vi behandlar under hösten i Riksdagen. Blir det fler jobb av detta? I Sverige alltså?

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar ska höjas

Restaurangmomsen ska höjas

Visstidsanställningar ska regleras

Småföretagen ska bli av med undantagen från turordningsreglerna

Vinstbegränsningar ska införas inom privat skola, vård och omsorg

Ytterligare regleringar inom privat välfärdssektor ska genomföras

Inkomstskatterna ska höjas

RUT-och ROT-avdrag ska avskaffas

Bemanningsföretag och inhyrd personal ska överregleras

Skatter på drivmedel ska höjas

Bolagsskatten ska höjas

Rättighet till heltidsanställning ska införas

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Flygskatter ska införas

Vinster inom privat välfärdssektor ska förbjudas

Lex Laval ska brytas upp

Utbetalningar från A-kassan ska höjas

Inbetalningar till A-kassan ska sänkas

Arbetskraftsinvandring ska överregleras

Skatt på finansiella transaktioner ska införas

Valfriheten inom vård och omsorg ska begränsas

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018