Lycka till med samarbetet med Sjöstedt, Löfven


Socialdemokraterna och Stefan Löfven måste svara på frågan om de kommer att tillåta att Vänsterpartiet får inflytande över den ekonomiska politiken om de vinner valet 2014. Lägger in min artikel som publicerades i Expressen idag.


Jonas Sjöstedt har inte förändrat Vänsterpartiet. Försöken att vara ett ansvarstagande parti är inte trovärdiga. Frågan måste ställas om Social­demokraterna och Stefan Löfven ska luta sig mot ett vänsterparti vars ekonomiska politik inte håller ihop.

Han vill bland annat ge riks­banken ett sysselsättningsmål och inte bara fokusera på inflationen, hans parti vill avskaffa den oberoende riksbanken och ställa den under politikerkontroll.
Vidare menar man att partiets reformer är finansierade, men räknar fortfarande inte in kostnader för arbetstidsförkortning i sina budgetmotioner, trots att arbetstidsförkortningen finns med i valmanifest och genomförandet lyfts fram av kongressen senast i år.

Kostnaden för arbetstidsförkortning till 30 timmar med bibehållen lön kan beräknas motsvara en höjning av kommunalskatten med 20 pro­cent från i genomsnitt 32 till 52 procent.

Arbetstidförkortningen är en del i det ekonomiska haveriet. Där­utöver ligger de befintliga skatte­höjningarna i Vänsterpartiets budgetmotion som innefattar högre marginalskatt för alla som tjänar över 28 000 kr per månad, höjd bolagsskatt, återinförande av för­mögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt samt kraftigt höjda skatter på transporter.

Den ekonomiska politiken är grundläggande för alla politiska partiers trovärdighet. Vid dagens budgetdebatt måste Socialdemokraterna ge besked. Är de redo att låta Vänsterpartiet få inflytande över den ekonomiska politiken efter valet 2014?

Johan Pehrson
Folkpartiets gruppledare i riksdagen

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018