Inlägg

Visar inlägg från juni, 2013

Nämndemän

Pehrson (FP): Bättre och modernare nämndemannasystem
– Nämndemännen behövs också i framtidens domstolar, men systemet behöver moderniseras och uppgraderas. Nämndemannautredningens förslag är ett mycket bra steg i den riktningen.

Det säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (FP) med anledning av att utredaren Inger Söderholm i dag presenterat nämndemannautredningens betänkande.

– Jag välkomnar förslagen om en mer allsidig rekrytering och tydligare kravprofiler. För rättssäkerhetens skull är det absolut centralt att personer som inbillar sig att de ska bedriva partipolitik i domstolarna stoppas från att bli nämndemän. Lekmannadomare ska tillämpa svensk lag, ingenting annat.

– Det är även positivt att utredningen föreslår en introduktionsutbildning. Även om nämndemännen ska vara lekmän behövs behöver man förstå innebörden av till exempel jäv och sekretess.

Säpo och Vänsterpartiet

Aftonbladet återger uppgifter som, om de är sanna, gör att viktiga frågor måste ställas. Utifrån själva artikeln är det dock omöjligt att kontrollera sanningshalten. Om Säpo i något sammanhang har ägnat sig åt ren åsiktsregistrering är det oacceptabelt. Säkerhetspolisen ska skydda riket mot personer och grupper som förespråkar våld som politisk metod.

Tillsynen över polisen, inklusive Säpo, behöver förbättras oavsett vad som skett i detta fall. Polisorganisationskommittén har nyligen föreslagit att en ny fristående tillsynsmyndighet ska skapas. Den nya myndigheten ska ha befogenhet att bättre kunna granska den verksamhet som Säpo bedriver.

Lena Mellin menar i Aftonbladet att den aktuella personen är betrakta som något av en "udda" figur. Detta är svårt att bedöma, men han har tidigare varit inblandad i annorlunda verksamhet hos annan uppdragsgivare.



Polisforskning

Sverige behöver mer av egen nationell polisforskning. Mer än det som redan idag görs på olika universitet runt om i landet. Men kampen om forskningsresurser är hård. Ett enkelt sätt att stödja detta vore om polisen själv tillskapade ett forskningsråd för att även därigenom utveckla sin verksamhet. Rådet skulle kunna anslå pengar till olika angelägna forskningsprojekt om en bättre polis.

Kriminalvården har detta. Kronofogden också. Den senare fördelade te x härom dagen anslag till intressanta forskingsprojekt. Projekten handlar bland annat om ungdomars överskuldsättning, skuldsaneringslagen och tvångsförsäljningar av bostadsrätter.

Detta måste regeringen tillse i samband med att vi i närtid kommer att reformera hela den svenska polisutbildningen.

Sexualbrotten

Nyligen debatterade vi och skärpt den svenska sexualbrottslagstiftningen. Här är mitt huvudinlägg.

Anf. 125 JOHAN PEHRSON (FP): Herr talman! I detta betänkande diskuterar vi förändringar i sexualbrottslagstiftningen. Det är förändringar som ytterligare skärper skyddet för den sexuella integriteten och människors rätt att själva bestämma över sin kropp. Jag är glad för Folkpartiets del, för min egen del och för alla mina vänner från Alliansens del att det finns ett så brett stöd i kammaren för de förslag som läggs fram här. Det finns ingen som väljer att gå emot, trots komplicerad materia, trots straffskärpningar och i praktiken en hel del hårdare tag och tydligare gränssättningar. Det brukar annars finnas de här i kammaren som är emot detta, har jag noterat genom åren. Nu finns det ett brett stöd, och det välkomnar jag. Vi väljer här att bredda det område som avgränsar vad som ska vara våldtäkt, inte vara våldtäkt eller inte vara kriminellt alls. Vi lyfter fram personer som b…