Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2013

S fokuserar på höjda bidrag

Idag skriver jag i Nerikes Allehanda om hur vi kan se de tydliga skillnaderna mellan regering och opposition. Jobb står mot bidrag.

Nu har alla partier presenterat nästa års budgetförslag. Regeringens huvudförslag innebär fortsatt fokus på välfärdens kärna såsom skola, sjukvård och omsorg. Vi menar att ekonomin som helhet stärks av begränsade skattelättnader för löntagare och pensionärer. Dessutom har det varit viktigt för oss liberaler med flera direkta sociala satsningar för ekonomiskt utsatta personer t.ex. genom höjt bostadsbidrag för familjer med barn och fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd. Socialdemokraterna fortsätter att fokusera på höjda bidrag till den som är sjuk eller arbetslös. Allt vill S betala med en kraftig försämring av företagsklimatet. S vill höja skatterna på att anställa unga människor, höja restaurangmomsen, ge osäkrare villkor i välfärdssektorn, försämra villkor för RUT- och ROT-företagen och höja marginalskatterna på arbete. Stefan Löfven prat…

Fusket med EU-pengar måste bekämpas

Tillsammans med Birgitta Ohlsson skriver jag i Göteborgs Posten om hur det varje år försvinner 4,4 miljarder kronor från EU-budgeten genom bedrägerier. Som varma Europavänner måste vi värna att varje krona används rätt och effektivt. Därför ansluter sig Folkpartiet, tyvärr som enda riksdagsparti, till förslaget om en europeisk åklagarmyndighet.

Det finns en rad exempel på mer eller mindre märkliga projekt som EU medel gått till. Ett av de mest uppmärksammade exempel på slöseri är ett projekt inom ramen för det interkulturella dialogåret. Sju miljoner euro ska ha gått till ett projekt som bland annat består av en internetdagbok som en holländsk åsna ska ha "skrivit".Andra exempel, som formellt inte är felaktiga men som kan uppfattas som slösaktiga, är 100 000 euro från EU-budgeten till Malmö stads medborgarkontor i den virtuella världen Second life. Extra jordbruksstöd, avsett för "mindre gynnade områden", har till exempel betalats ut till golfbanor i Luxemburg med…

Staten ska sköta kriminalvården

Till och från dyker frågan om privat kriminalvård upp. Inte sällan driven av säkerhetsindustrin som gärna ser nya affärsmöjligheter för sin kompetens. Nu sensast såg frågorna ut så här. Och svaren.

Hur ser ni på att delar av eller hela kriminalvården kan privatiseras, alltså läggas ut på privata aktörer?

– Det finns stort utrymme för privata utförare inom ramen för kriminalvården, allt från behandling, arbetsdrift, service, utbildning och att man har hand om driften inne på anstalter. Det ser vi gärna mer av. Men själva skalskyddet, alltså direktören ska vara anställd av kriminalvården, det är statens ansvar.

Vad är kriminalvårdens viktigaste uppgift, som du ser det?

– Den ena uppgiften är att hålla folk inlåsta eller på permission, och den andra uppgiften är att se till den som suttit i fängelse kommer ut bättre än de kom in. Fängelset ska vara en vändpunkt inte en ändpunkt.

Tittar ni på hur man arbetar med dessa frågor i andra länder?

– Vi tittar på många andra länder och har …

Nu skärper vi straffen för vapenbrott. Äntligen.

Skjutningarna – inte sällan dödliga - verkar nästan vara av epidemiologisk karaktär. Grova kriminella gör upp om sina territorier medans rättssamhället försöker ge ett motvärn. Utmaningarna är sociala och rättsliga. Ett steg framåt tas nu när vi äntligen fått regeringen att gå med på en ytterligare skärpning av straffen för grova vapenbrott. Det finns nära på ingen vill jag påstå som av misstag går omkring på våra gator med skarpladdade vapen. Den senaste vapenutredningen har i betänkandet Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) föreslagit ett nytt synnerligen grovt vapenbrott med en straffskala på fängelse i lägst två och högst sex år. Utredningen har dock inte föreslagit någon förändring av minimistraffet för det vanliga grova brottet och berör inte heller i övrigt den frågan. Rikspolisstyrelsen föreslår t ex i sitt remissyttrande att straffminimum för det grova vapenbrottet ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år för att en skärpt syn på vapenbrott sk…

Tobaksindustrin

Hat är ett starkt ord.  Men tobaksindustrins arbete att få unga människor att röka är faktiskt något jag hatar. Samtidigt är jag av åsikten att så länge cigaretter är tillåtna så skall de som säljs i Sverige vara lagliga, skattade och säljas enligt ålderskontrollsreglerna. Tobaksindustrin idag är drabbad av olaglig konkurrens. Tobak säljs oskattat, kopierat ibland och till unga av mindre nogaräknade handlare. Handlare som i sin tur kan vara i klorna på organiserad brottslighet. Jag blev nyligen intervjuad av Kalla Fakta, inför ett program som vad jag har förstått handlar om tobaksindustrins lobbyister och deras kontakter med politiker.
Jag har i våras - vid ett seminarium tillsammans med bl a  Skatteverket - berättat för TV4 att jag för några år sedan haft ett kort möte (45 minuter. En kopp kaffe.) med en företrädare för ett tobaksbolag, där vi just pratade om cigarettsmuggling och den omfattande illegala tobakshanteringen i Sverige. En grovt kriminell verksamhet. Kan väl läggas ti…

EU:s baksida kräver ännu mer av rättsligt samarbete

Vi kan idag arbeta, studera och resa vart vi vill bland medlemsländerna i vår Europeiska Union (EU). Detta skapar fantastiska möjligheter och tas allt mer för givet - inte minst hos den yngre generationen. För oss äldre som levt med Berlinmur och sett den kommunistiska diktaturen, eller upplevet alla gränskontroller, så är perspektiven på EU som gränsrivare och demokratiprojekt i regel tydligare.

En baksida av gränslösheten inom EU gäller brottsligheten. Med öppna gränser så försöker grova brottslingar maximera verksamhet där det tjänar mest med lägst risk. Här vill vi liberaler se ett ökat EU-samarbete. Allt för att effektivare minska brottsligheten och att öka tryggheten.

Idag skriver jag och Olle Schmidt om detta.

Det ska löna sig att samarbeta med polisen

Den grova organiserade brottsligheten är som en hydra i vårt samhälle. Den består av väl utbyggda strukturer och nätverk som arbetar brett och effektivt. Vi hör om tidningar som hotas, barn som rekryteras till kriminella gäng och vittnen som skräms till tystnad. I skuggan av detta får människor sina liv slagna i spillror.

Att människor skräms till tystnad är naturligtvis förödande för rättsamhället. Alltför få säger sanningen i domstol om de ens vågar sig dit för att vittna. Ett sätt att få folk att tala sanning i domstol är genom så kallade kronvittnen. Kronvittnen är personer som själva är skyldiga till brott men som anger medbrottslingar och därmed får en strafflindring.  I en situation där det blir allt svårare att få folk att vittna om dem som sitter högre upp i brottshierarkin är kronvittnen ett viktigt instrument för att komma åt ledare inom den organiserade brottsligheten.

Systemet används bland annat i USA, men också i våra grannländer Danmark och Norge. Folkpartiet liberale…

Nya substanser i nätdroger upptäcks varje vecka

Tillgängligheten av narkotika ökar, fler unga människor misstänks för narkotikabrott, alltfler unga beställer olika "nätdroger" och fler unga människor testar någon gång narkotika.

De som beställer via nätet finns i alla åldrar, men de allra flesta är unga. Nätdrogerna leder till missbruk, personskador och ibland slutar det så illa att unga personer dör. På olika Flashbacks forum finns också många diskussioner om hur man kan laborera med olika sorters tabletter och läkemedel som ännu inte blivit narkotikaklassade.

Igår rapporterade Sveriges Radio att droganalysenheten vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) räknar med att få in omkring 30 000 ärenden – i år! Detta innebär en fördubbling av antalet ärenden på tio år.

Polisen skickar ofta in sådant som man kan misstänka är narkotika, dopningspreparat eller annat farligt ämne. Under de senaste tre åren har man börjat upptäcka många nya substanser. I år räknar man med att hitta en ny substans varje vecka i nätdroger. …