Inlägg

Visar inlägg från februari, 2014

Besök på Rikskriminalpolisen

Bild
Idag besökte jag Rikskriminalpolisen tillsammans med mina liberala kollegor Ann-Katrin Åslund och Gulan Avci, som syns på bilden tillsammans med företrädare från Rikskrims underrättelseavdelning.

På mötet diskuterade vi bland annat grova brott, gängbrottslighet och avhopparverksamhet. Ett bra möte!


Den grova brottsligheten är ett enormt samhällsproblem. Ur ett socialpolitiskt perspektiv finns det få saker som kan vara viktigare än att pressa tillbaka dess cyniska profitörer. Brottsligheten kan slå blint, men alla fakta talar för att redan utsatta människor drabbas mest och hårdast.

Rikskriminalpolisens avdelning för underrättelseverksamhet är central i arbetet att leda verksamheten. Utmaningarna är stora. Få EU-länder vill ge Sverige fullständig underrättelseinfo om internationella ligor eftersom vi inte kan garantera säkerhet eller integriteten. Villkoren för provokation måste ses över. Värnande av källor i utredningen likaså. Värt att kolla på erfarenheter från länder som Tyskland, …

Mer görs i arbetet för att skydda våldsutsatta kvinnor

Hot och våld förstör livet för många människor. Inte minst lever många kvinnor i Sverige i situationer som är fruktansvärda. Ofta handlar det om åratal av misshandel och psykiskt våld där hot är ständigt närvarande. Här krävs mer av skydd och villkor som utgår från den hotade. Vi arbetar nu i Justitieutskottetmed att stärka detta arbete genom att underlätta för poliseskort av våldsutsatta kvinnor. I Örebro görs insatser för att med hjälp av hundar kunna ge skydd till hotade kvinnor. 
Våld och hot förstör livet för människor. Att fortsätta stärka skyddet för de utsatta är en av politikens viktigaste uppgifter. Det är en grundbult i det socialliberala arbetet för det öppna samhället.  Det är också mitt vallöfte. Mycket är gjort, men mer är att göra. Läs mer här.

Att bygga fler studentbostäder är ett riksintresse

I dagens NA skriver jag tillsammans med mina liberala kollegor Nina Lundström (riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp) och Karolina Wallström (gruppledare Folkpartiet Örebro) om hur studenter riskerar att tvingas tacka nej till utbildningsplatser de har blivit antagna till på grund av brist på bostäder.

Detta håller naturligtvis inte i längden. Om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsintensiv nation som kan stå sig i den globala konkurrensen får inte studenter hindras att vidareutbilda sig på grund av bostadsbrist.

Bara i Örebro rapporteras ett underskott på runt 500 studentbostäder. Det är givetvis glädjande att Örebro universitet är ett attraktivt lärosäte, men det kräver även att de som vill studera här har någonstans att bo. Att studenterna Malin Linell och Mariam Ali övernattade i Hyresgästföreningens offentliga lägenhet på campus Örebro är ett tecken på mer måste göras för att bostadsmarknaden ska fungera.

Boverket pekade i rapporten Student s…

Eleverna har rätt till en likvärdig skola - det är dags att förstatliga skolan!

Bild
Folkpartiet leder sedan 2006 en total omläggning av svensk skola. Vi har bland annat drivit igenom en ny läroplan med nya kursplaner och med tydliga och tidiga mål, fler och tidigare nationella prov, skriftliga omdömen, betyg från årskurs 6 och ny betygsskala med fler steg. Elevers rätt till särskilt stöd har stärkts och den speciallärarutbildning Socialdemokraterna avskaffade har återinförts. Eleverna får fler matematiklektioner. Det här är långsiktiga, viktiga reformer som kommer att förbättra resultaten i svensk skola. Men vi vill mer.

Och mer är nödvändigt. Den allvarliga, om än väntade, nedgången för elevernas resultat i PISA 2012 kräver ytterligare insatser och åtgärder.

En sådan åtgärd är att återigen förstatliga skolan. Vi i Folkpartiet vill att staten ska ta över ansvaret för allt som har med själva utbildningen att göra; staten ska vara arbetsgivare för lärarna och ansvara för att eleverna får så mycket kunskaper som möjligt med sig från skolan.

Måndagen den 10 februari pr…

Politisk majoritet för hårdare krav för frigivning

Förra veckan blev det känt att den sexbrottsdömda före detta polischefen Göran Lindberg släppts ur fängelse efter att ha avtjänat fyra av de sex år han dömdes till. Detta ledde till en debatt om villkorlig frigivning.

I dag är huvudregeln att den som avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff blir villkorligt frigiven, alltså får avtjäna resten av straffet utanför anstalten, de flesta med övervakning.

Nu vill en majoritet av riksdagspartierna ställa hårdare krav på brottslingar för att de ska kunna släppas ur fängelset efter två tredjedelar av strafftiden (läs mer här). Det handlar bland annat om sexbrottslingar som inte vill delta i program som kriminalvården erbjuder.

Folkpartiet har sedan tidigare krävt att den som vägrat vård ska sitta tiden ut i fängelse. Vi tycker inte att villkorlig frigivning ska ske per automatik, utan bara ges till dem som har skött sig bra. Dessutom ska behandlingsprogram inom kriminalvården för personer dömda för våld mot kvinnor, sexualbrott och ratt…

Rätt till det jag skapar

Bild
Besökte i dag Stockholms Möbel och Ljusmässan. Fantastiskt att se alla duktiga kreatörer och entreprenörer som arbetar med möbler och belysning i alla dess former. Ett bra initiativ för att skapa jobb och tillväxt i branchen är att snabbvägen på mässan kunna vidta åtgärder mot "pirater". Genom att inom 24 timmar i alla fall på mässan kunna skydda sina rättigheter till det man skapat. Detta gör No Copy.

"Uppgiften för det etiska rådet No Copy är att bidra till en hög etisk standard hos utställare och att motverka förekomsten av otillbörliga efterbildningar av kända eller särpräglade produkter."

– Vi bildade det etiska rådet för att hjälpa våra utställare med objektiv rådgivning av immaterialrättsliga frågor. Rådet hade premiär under mässan 2012 och fick ett mycket positiv mottagande. Nu återkommer möjligheten att få råd i denna viktiga och komplexa fråga, berättar Cecilia Nyberg, projektchef på Stockholm Furniture & Light Fair.

– Många besökare och utställare …

Öka möjligheten att använda elektronisk fotboja

Idag rapporterade Sveriges Radio om att de elektroniska fotbojor som ska förhindra personer med kontaktförbud att kontakta personer som de tidigare trakasserat fortfarande inte har börjat användas. Detta trots att det nya skyddet skrevs in i lagen 2011.
De elektroniska fotbojornaska motverka överträdelser av kontaktförbudet och även göra det lättare att bevisa att en överträdelse ägt rum. Fotbojorna kopplas till en viss adress och ett visst område, som den som tilldömts kontaktförbud alltså inte får beträda. Om man ändå gör det sänds en signal till polisen.
Lagen om kontaktförbud är uppbygd som en trappa med tre steg:
1.Kontaktförbud: förbud mot att ta kontakt med eller följa efter en person. Får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att en person ska förfölja eller begå brott mot en annan person.
2.Utvidgat kontaktförbud: förbud mot att uppehålla sig i närheten av den plats där en person bor, jobbar eller brukar vistas. Får meddelas om det kan antas att ett …