Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2012

Är med på statsministerns frågestund

Viktigt att kampen mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter, ställer en fråga till statsministern i ämnet, se länk


Mer skatt ger inte mer jobb - Artikel i NA

Självklart är det så att högre beskattning på företag leder till färre jobb. Se mitt inlägg i NA

Läsvärt om den grova organiserade brottsligheten

Värda att läsa - här och här..

Artikel i Tidningen NU

Ökad trygghet och minskad passivitet för unga

Aktivitetsersättning är de ungas förtidspension eller sjukersättning, som det heter. Sitt namn till trots erbjuder den inte särskilt mycket aktivitet och inte heller mycket stöd. Allt för många unga slussas in i förtidspension utan ordentlig kontroll av arbetsförmåga och allt för få, av dem som har möjlighet, får stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför glädjande att vi i Alliansen satsar en halv miljard på att förändra detta. Detta är, anser vi, ett första steg på vägen, men framöver vill vi i Folkpartiet gärna se en större reformering.

Idag är Aktivitetsersättningen för fyrkantigt och saknar anpassning till individen. Unga med funktionshinder så allvarliga att de med största sannolikhet aldrig kommer att kunna arbeta måste år efter år göra arbetsförmågebedömningar, fylla i papper och begära förlängning av sitt aktivitetsstöd. Samma tidsintervall gäller också för unga med gott hopp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet – …

Nolltolerans mot ekoterror

Greenpeace aktion vid Forsmark och Ringhals är oacceptabelt och bör benämnas vid sitt riktiga namn. Läs min artikel i Expressen i ämnet..

Två nyligen publicerade artiklar i NA om bostadspolitiken

Politik för fler hyreskontrakt!

Mer och fler bostäder där det växer! Det är rimliga önskemål från medborgarna. Lätt att säga, men svårt att bara göra. Vem är det som ska bygga? Och med vems pengar? Och vem ska i slutändan stå risken om intresset att bo på en viss plats plötsligt försvinner?
Signaturen ”A T önskar i NA 6/9 att jag även tagit upp bostadsbehoven i en tidigare debattartikel om Folkpartiets prioriteringar i arbetet med statsbudgeten. Sanningen är ju den att jag inte nämnde brottsbekämpning, äldreomsorg eller miljö heller. Utan jag fokuserade på några av många viktiga frågor för ett starkare och tryggare Sverige.
I budgeten satsar vi också på bostadsfrågan bl. a genom fördubblade schablonavdrag och nya regler för andra handsuthyrning samt förenklade regelverk för nybyggen. Fler tomma lägenheter måste kunna hyras ut lättare och med en lägre skattekostnad. Dessutom måste det gå snabbare att få igenom beslut att bygga helt nya bostäder. Vi fokuserar dessutom särskilt på att …

Klokt om vinst i välfärden av TCO

En klart läsvärd artikel i Aftonbladet med tanke på den aktuella debatten inom S. Kan bara säga att jag håller med denna socialdemokratiska tidigare riksdagskollega på varje punkt...