Inlägg

Visar inlägg från mars, 2018

Vad behöver vi göra för att förbättra företagsklimatet i Örebro län?

Bild
Vad behöver vi göra för att förbättra företagsklimatet i Örebro län? Med det som utgångpunkt besökte jag Nora kommun med Liberalernas gruppledare i Nora, Birgitta Borg. 

En viktig fråga är att koppla ihop företagare och skolan bättre för att match det behov länets företag har på arbetskraft. Läs mer om besöket på NAeller Facebook på Liberalerna i Örebro läns sida.

Vivalla och böneutrop

Bild
Lämnar precis Vivalla i Örebro efter ett möte med många engagerade människor denna morgon. 

En första reflektion är att den kristna gruppen i denna del av Örebro är satt under hård press. Extremister förpestar deras liv. Väldigt annorlunda liv än låt säga i Visby. Böneutrop I Sverige som är på debattdagordningen berördes ofrånkomligt. I en diskussion på FB med domsprosten Hermansson i Visby som är för böneutrop precis som han är för klockringningen i sin egen kyrka försöker jag sortera argumenten. De är för övrigt både principiella och värderingsstyrda. Men om delar av psalmer är skrivna på kyrkklockorna som ringer känns inte relevant. Däremot är det för de flesta relevant att Svenska Kyrkan idag är annorlunda än vad den var år 1750. Skriver helt under på jämställdhet och respekt för minoriteter. Ett budskap som svårligen kan provocera det öppna sekulariserade samhället.

Strax är det fredagsbön i i bollhallen i Vivalla. Rimligt för troende att delta. Men arrangören måste tillsammans med…

Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet

Bild
Olin, Pehrson och Flyghed i debatt om säkerhet och integritet: Både Kristina Axén Olin (M) och Johan Pehsrson (L) gör comeback i politiken i år. Tillsammans med Janne Flyghed, professor vid den kriminologiska institutionen på Stockholms universitet, deltar de i paneldiskussionen som avslutar konferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm den 21 mars.