Inlägg

Visar inlägg från december, 2012

Regeringsbeslut idag - Sverigefinnar i Örebro får stärkta rättigheter

Publicerad i NA 20/12-2012

Finskan får höjd status

Regeringen fattar i dag beslut om att Örebro kom-mun från nästa år kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket.
Det innebär att de sverigefinnar som bor i Örebro har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i kontakter med kommunen och myndigheter. Och Örebro kommun ska arbeta för att erbjuda förskola och äldreomsorg på finska.

De flesta av oss brukar uppröras över hur minoriteter behandlas i andra länder. Både i vårt land och runt om i världen har dessa fördrivits, trakasserats och diskriminerats.

Sverige är och ska vara en stark röst i världen för minoriteters rättigheter. Men vi ska påminna oss om att minoriteter även i Sverige har drabbats av fördomar och diskriminering. Mycket återstår att göra för att skapa ett Sverige där alla människor har samma möjligheter.

En central del i Sveriges minoritetspolitiska strategi är att värna minoriteters rätt till det egna språket. Språket är en avgörande del i vår identitet. …

Kvittning i Riksdagen

Riksdagsledamöter förväntas vara i Riksdagen vid voteringar, men för att göra det politiska arbetet effektivare för alla ledamöter tillåts s.k. kvittning enligt gemensamma regler.  Det innebär att regeringspartierna kommer överens med majoriteten i oppositionen att partierna under vissa omständigheter kan ”plocka bort” en ledamot från respektive sida vid voteringar i Riksdagen. För detta finns alltså gemensamt överenskomna skäl som används med stort personligt ansvar.

Oppositionen får alltid definiera sig själv - och först därefter komma till regeringspartierna med en önskan om vilka ledamöter som skall vara ”utkvittade” vid en viss votering. Idag har vi en sådan överenskommelse med oppositionspartiet S som även samarbetar med V och MP. De har valt att inte inkorporera SD i oppositionen.

Regeringspartierna i Alliansen kan inte administrera olika voteringslistor vid olika tillfällen (ibland vid samma voteringstillfälle) för att maximera antalet förluster för regeringen vid voteringar …

Nej till kilometerskatt

Miljöpartiet vill införa kilometerskatt på tunga transporter. Jag tycker inte att det är en bra idé. Argumenten emot detta tillväxthämmande förslag förklarar jag och partikamraten Mats-Ola Rödén i Gotlands tidningar idag måndag.


Inga klimatskäl för kilometerskatt

Sverige är ett avlångt land rikt på resurser. Till skillnad från många andra europeiska länder har vi stora tillgångar i form av skog, malm och förnyelsebar energi.
Det är denna unika tillgång på råvaror och energi som i kombination med bra transporter till stor del har legat till grund för det svenska välfärdssamhället.


Miljöpartiet har i likhet med andra oppositionspartier lagt fram förslag om införandet av så kallad kilometerskatt på transporter. Tanken är att en avgift ska tas ut för varje kilometer som fordon tyngre än 3,5 ton kör. Förslaget är inte nytt, det har förts fram under olika namn de senaste åren.


Men trots att väljarna tydligt förkastat det under valrörelsen står oppositionen fast i sin övertygels…

Det räcker inte att se till vad svensk polis gör

Skrev för några dagar sedan artikel tillsammans med europaparlamentariker Olle Schmidt på SVD Brännpunkt - Slutsatsen: Öppenhet mot resten av världen ska värnas, men ett öppnare Europa kräver också ett ökat samarbete mot brottsligheten. Läs artikeln här.

Skärpt syn på våldsbrott

Samhället förändras ständigt. Inte minst våra värderingar. Att vålds- och sexualbrott har ett så lågt straffvärde i dag är kopplat till  att våld tidigare var mer accepterat. Det var ju t ex inte så länge sedan det var accepterat att slå sina egna barn i Sverige. Det var under denna tid grunden lades till vår Brottsbalk.

När vi idag har en helt annan syn på våld i hemmet, jobbet, skolan eller på våra gator så måste straffen följa med. Frihetsberövande eller kraftigt frihetsinskränkande åtgärder måste t ex till även för unga som begår grova våldsbrott. Ungdomstjänst med eller utan ungdomsvård är inte som ensamma påföljder överensstämmande med samhällets övriga syn på grova våldsbrott.

Insynen måste öka

Har haft förmånen att sitta med i en utredning som behandlade Säkerhetspolisens organisation. Utredningen har kommit fram till en rad kloka förslag som ska remissbehandlas och beredas ytterligare. Jag skriver i NA om utredningen och utvecklar också mina tankar och min syn på SÄPOS framtida organisation. Läs artikeln här.Så ska unga kriminella hjälpas

Publicerad i Norran 2012-12-03

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete kräver att myndigheter kan samverka effektivt.
Det är inte helt ovanligt att ungdomar begår brott någon enstaka gång. De flesta går det ändå bra för, men en del utvecklar en kriminell livsstil och fortsätter att begå brott även i vuxen ålder. Därför är det viktigt att kunna genomföra tidiga och tydliga åtgärder mot ungas brottslighet och beteenden som kan leda till brottslighet.

Det brottsförebyggande arbetet rör hela samhället. För ett framgångsrikt arbete krävs att olika myndigheter kan samverka effektivt. Betydelsen av samverkan har visat sig under det senaste året då försök har gjorts med sociala insatsgrupper. Målet har varit att motverka att ungdomar dras in i kriminella nätverk och utvecklar en kriminell livsstil. En nyckel till de sociala insatsgruppernas framgång har varit att sekretessen mellan socialtjänst och polis, med samtycke, har kunnat brytas och att de olika aktörerna därme…

Det rör på sig om socialförsäkringarna

TT sammanfattade i förra veckan läget i frågan om framtidens socialförsäkringar. 

"Frågan om hur a-kassan ska utformas har varit en svårsmält soppa. Nu har ett partierna närmat sig varandra och anser att fler ska täckas av grundförsäkringen. Men Folkpartiet står kvar vid sitt krav på att a-kassan ska vara obligatorisk.

Vi håller fast vid vår modell. Det ska vara en obligatorisk statlig a-kassa med högre ersättning de första 100 dagarna. Det är vårt bud och så får vi se vad de andra säger. Men någon överenskommelse om att göra halva a-kassan statlig och resten frivillig finns inte, säger Johan Pehrson, FP:s gruppledare i riksdagen.

Obligatorisk a-kassa eller inte har länge varit en huvudsaklig mellan partiernas ståndpunkter. Både inom alliansen och i det rödgröna lägret har partierna haft olika åsikter - något som blockerat en lösning. I en utredning har dock partierna nu, med vägledning av ett förslag från fackförbundet TCO, hittat en medelväg som fått brett politiskt stö…

Gör PPM enklare

Publicerad i Dagens Industri 2012-12-01

Leif Pagrotsky har fått fart på debatten om premiepensionen genom ett rasande angrepp på hela idén. I sitt utspel pekar han på några problem med den individuella delen av den obligatoriska pensionen och utifrån dem föreslår han att systemet helt enkelt avskaffas. Därefter har pensionsgruppens ledamot, Tomas Eneroth (S), sagt att han vill minska premiepensionens totala storlek.

För den som vet något om det nuvarande pensionssystemets tillkomst är dessa utspel inte särskilt förvånande. Pagrotsky för fram den ståndpunkt som hans parti drev i pensionsförhandlingarna. Men en stor poäng med "den stora pensionsreformen" var att den vilade på en bred parlamentarisk grund och därför innehöll kompromisser. En av dem var att Socialdemokraterna accepterade premiepensionen i utbyte mot annat, som de var angelägna om.

Att Pagrotskys utspel ändå har väckt stort intresse beror säkert på att han uppmärksammar en del svagheter i systemet som många känne…