Inlägg

Visar inlägg från februari, 2011

Kommentar till artikeln ”Nu rämnar politikerväldet”

Magasinet Neo publicerade i nr. 6 2010 en artikel av Mårten Schultz med titeln ”Nu rämnar politikerväldet”. Mitt genmäle till artikeln finns att läsa på Magasinet Neos hemsida.

Säkra den demokratiska processen

Idag har Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson tillsammans med Birgitta Ohlsson presenterat rapporten "Demokrati har begärts och ska verkställas". Rapporten innehåller 15 förslag för hur rättssäkerheten i samband med allmänna val kan stärkas. Rapporten innehåller bland annat förslag om att värna varje väljares rätt att rösta, skärpt förbud mot kampanjeaktiviteter i anslutning till förtidsröstningslokaler och höjda krav vid budröstning. Inget val i svensk historia har tidigare givit upphov till så många överklaganden som valet 2010 gjorde.

Imorgon fredag förväntas valprövningsnämnden komma med besked ifall det ska bli omval till bland annat Örebros kommunfullmäktige. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Behåll de lokala tingsrätterna

Domstolsverken föreslår att minska antalet tingsrätteter med fyra stycken fram till 2012. Det innebär att antalet tingsrätter sedan 1999 till i år minskat från 96 till 48 stycken. Anledningen till minskningen är enligt domstolsverket att öka kvaliteten och rättsäkerheten genom att möjliggöra specialisering och kompetensutveckling i och med att tingsrätterna blir större. Enligt domstolsverket handlar det på inga sätt om en budgetfråga.

Jag delar naturligtvis domstolsverkets mening att det är positivt om kvaliteten i tingsrätterna ökar. Kvalitetsjämförelser brukar dock visa att de mindre och medelstora tingsrätterna inte sällan kan hålla en högre kvalitet än andra större tingsrätter. Rekryteringsproblem till domstolarna är ett generellt problem som måste lösas på andra sätt än nedläggningar.

Dessutom måste tingsrätterna finnas nära medborgarna rent fysiskt, rättsäkerheten tryggas inte genom att försvåra för människor att delta i rättegångar. Regeringen har satt ned foten och tydligt uttr…