Inlägg

Visar inlägg från juli, 2010

När polisen själv misstänks för brott

Förtroendet för polisen har ökat två år i rad. För att ytterligare kunna stärka förtroendet när det gäller specifikt internutredningar har vi nyligen beslutat oss för en nyordning. Rikspolisstyrelsen inrättar en helt ny avdelning för internutrednings­verksamheten. Avdelningen kommer att bestå av sex enheter som är lokaliserade regionalt men leds centralt.

Följande är de viktigaste förändringarna i praktiken.

Polisers misstänkta brottslighet kommer inte längre att utredas av den egna polismyndigheten. Brottsutredningarna flyttas över till RPS som är en fristående myndighet i förhållande till de 21 polis­myndigheterna.

Utredningsenheterna kommer att vara placerade i egna lokaler, skild från övrig polisverksamhet på orten.

RPS internutredningsavdelning kommer att utreda fler brott än som idag handhas vid polismyndigheternas utredningsenheter (polisers brott som inte har samband med tjänsten, uppdrags­tagares brott i tjänsten och polisstuderandes brottslighet).

Insynen i verksamheten ökar. RPS…

Stoppa "spelarna" utanför Riksdagen

Jag har motionerat i Riksdagen, drivit på i andra sammanhang och så sent som för någon månad sedan också formellt frågat min egen regering vad den tänker göra åt de kriminella gäng som ägnar sig åt illegalt spel - mitt i Stockholm.

Affärsidéen är att lura godtrogna människor på pengar genom att gömma en lite kula under någon av tre tändsticksaskar. Fler är inblandade i "teatern". Spelaren, åskådare, tillfälliga vinnare och spanare jobbar ihop. Det gäller att komma åt spelaren, han med askarna, eftersom det är där det finns en fingerfärdighet som är grunden för bedrägerierna.

Polisen jobbar hårt för att komma åt dessa gäng, men dagens lagstiftning mot illegallt spel är tandlös. Lösningen är att skärpa straffmaximum så att dessa figurer kan hållas inlåsta en lite längre tid för utredning och sedan oftast helst en utvisning.

Att samtidigt jobba för att få fler turister till Stockholm utan att parallellt rensa upp bland dessa bedragare är obegripligt. Även om folk inte luras så tr…

Att få stanna eller att inte få stanna

Det är ofta jag får frågan om vad jag tycker om enskilda asylfall. Detta är svåra frågor. Det är många människor som söker sig till Sverige för skydd undan förföljelse eller för att man drömmer om ett bättre liv här än i sitt eget hemland. Ibland kanske personerna inte ens har något hemland.

Jag brukar vara försiktig att uttala mig även om det framstår som djupt omänskligt att vissa personer fått avslag på sin ansökan. Det är ju i regel sällan jag får förfrågningar om personer som faktiskt får stanna. Jag vet sällan hela historien bakom vare människoöde. Vi har i Sverige ett system med rättslig prövning i flera instanser för att garantera rättsäkerheten. Dessutom har Sverige jämfört med många andra länder i vår omgivning relativt humana regler. Det gäller inte minst tolkningen av humanitära skäl.

Jag är i alla fall glad att te x den unge mannen Yunus Ismail nu efter många års kamp fått beskedet att han får stanna i Sverige. Sverige kan inte rädda alla människor undan elände, sjukdomar …

Den nationella polisen snart här

Under gårdagen bestämde regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå en ny organisation för polisen (här i DN och SvD). Det var verkligen på tiden. Med en nationell polismyndighet, istället för dagens länspolisorganisation med 21 länspolischefer, kommer polisens effektivt och styrning förbättras åtskilligt.

Från Folkpartiets sida har vi drivit frågan om en ”enmyndighet” mycket länge. Det är inte rimligt att polisen i Sundsvall idag inte enkelt kan läsa en annan polismyndighets handlingar om en misstänkt, som till exempel också är misstänkt för brott i Falun. Ibland leder dessa revirgränser till tragiska förseningar i brottsutredningar. De största utredningsresurserna finns på länsnivå och endast under vissa förutsättningar används nationella polisiära enheter. De åtta aktionsgrupper mot grov brottslighet och extra resurser som Alliansregeringen har tagit beslut om kommer att förbättra situationen, men det krävs mer långtgående organisationsförändringar.

Det är därför glädjande …

Framtidens rättsväsende

Under måndagen hade jag en riktigt intensiv dag, med flera intressanta och bra debatter. Sist på dagordningen var ett seminarium med temat Framtidens rättsväsende. Jag, Jerzy Sarnecki och Björn Fries (S) diskuterade alltifrån polisens effektivitet till vikten av utvärderingar och organisationsstruktur. Vi var alla överens om att mer av tidiga sociala insatser – riktade mot dem som behöver det mest – är en mycket viktig komponent när det gäller att förebygga brottsligheten. Vi var också överens om att det måste bli mer forskning kring polisen (”polisforskning”), och utbytet mellan forskningsvärlden och rättsväsendet bör stärkas.

Fries och Sarnecki hävdade som vanligt att antalet poliser inte spelar någon roll. Där är vi verkligen inte överens. Tänk om man skulle säga det samma om lärare, sjuksystrar, eller vårdpersonal. Givetvis ska polisen vara så effektiv som möjligt, men visst spelar det roll om vi har 20 000 poliser som idag istället för 10 000. Med fler poliser – som gör rätt saker…

Hassela missar målet

Vi måste göra massor för att fler barn skall få bättre livschanser. Trots att Sverige är världens bästa land att växa upp i vad gäller stöd från den offentliga kan vi inte vara nöjda. Jag kräver mer av våra myndigheter.

Vi måste dock komma ihåg att ingen annan kan ta huvudansvaret för barnen än föräldrarna. Här finns mer att önska. Det flesta föräldrar gör ju fantastiska livsinsatser för sina egna och andras barn. Men för många kommer idag till korta med sitt livs egentligen enda riktigt avgörande uppgift. Att fostra och sina barn till glada, kloka, kärleksfulla och hyggliga människor.

Detta förfäktade jag på ett seminarium igår. Menade bland annat att föräldrar ska vara skyldiga att medverka vid socialtjänstens utredningar om deras barn, eller för den delen vara skyldiga att närvara vid en rättegång. Detta provocerade tydligen företrädare för Hassela så att man skrev följande i ett pressmeddelande.

– Jag blir rädd när politiker som Johan Pehrson (fp) kan stå och säga rakt ut på seminar…

Fotboja, hårdare tag och skyddstillsyn

Vid gårdagens seminarium med Kriminalvården framgick att fotbojan har sin plats. Det är dock inte bevisat att den på något sätt bidrar till minskat återfall, detta enligt Martin Grann, professor, Kriminalvården. Å andra sidan bevisas inte heller motsatsen. Däremot så har denna påföljd tydliga klassinslag eftersom den tillåter "etablerade" människor slippa inlåsningen, medan den i samhällets utkanter tvingas gå i fängelse. Men påföljden är billig, möjliggör att individer kan fortsätta att jobba och bidrar därmed rimligen till återanpassningen.

Grann visade också att Sverige, jämfört med många andra länder sedan tidigt 1980-tal, ökat sin fångpopulation relativt litet. Snacket om hårdare tag är således rätt överdrivet. Visst har vi skärpt synen på våld mot barn eller våld mot kvinnor. Men vem är emot? Visst har den grova brottsligheten blivit mer organiserad och det kräver nya verktyg från t ex polisen. Men vem är egentligen emot?

Intressant också att notera är att inte minst för…

Stoppa fotbollsvåldet

På morgonens seminarium med Polisförbundet diskuterades huliganismen. Jag har några reflektioner över vad som kan komma att behöva göras under nästa mandatperiod.Möjliggör att kända och dömda våldsverkare får anmälningsplikt på egen ort inför högriskmatchet på bortaplanSe till att Fotbollsförbundet stänger alkoholförsäljningen selektivt för högriskmatcher.Se till att Fotbollsförbundet ser till ståplats plockas bort på högriskmatcher. Det blir mindre våld och lätare att ha koll när all publik sitter ner. Samma förbund stänger ju ibland ute hela publiken från vissa matcher!Se till att klubbarna får ta ett något större ekonomiskt ansvar för polisbevkningen för driva på ovan punkter.Se till att Fotbollsförbundet överväger personliga matchbiljetter med Storbritannien som förebild.Avslutningsvis måste vi konstatera att det är svårt att stoppa vuxna människor från att slåss om de vill slåss. Det är inte orimligt att jämföra med att andra vuxna människor som t ex ägnar sig åt s och m-sex. Det…

Rättsfrågor på Gotland

Idag började en intensiv Almedalsvecka. Denna Kiviksmarknad för samhällsbyggare, lobbyister, medier, företag, forskare och andra intresserade. Överallt är det politik. Innehåll och spel i en enda salig röra.

Jag har redan på söndagskvällen hunnit med att träffa Kriminalvårdens ledningen under lättsamma former för att prata om dess utmaningar. Innan dess var det statsminister Fredrik Reinfeldts tal så klart. Inte ett ord om rättsfrågor! Men en helt ny retorisk ton. Vågat, men kan funka.

Imorgon börjar verksamheten på allvar. Jag kommer under veckan att medverka i ett antal seminarier.

Imorgon måndag är jag t ex medverkande vid fyra seminarier.

Kl 09.00 Om huliganer
Kl 12.30 Om framtidens påföljder
Kl 14.30 Om unga kriminella
Kl 16.30 Om kriminalpolitiken och forskningen

Kolla in i ett program, hitta lokalen - och kom gärna dit och lyssna!

Välkommen.

Farligt vänsterexpriment på rättsområdet

När socialdemokraterna hankade sig fram med en minoritetsregering var de oftast svaga på rättsområdet. V och MP var och är notoriskt negativt inställda till rättstatens nödvändiga tvångsmedel och dess behov av att kunna låsa in farliga personer under en något längre tid.

Inte sällan var det Folkpartiet som också i opposition fick ställa upp för Sverige bästa. Sveriges rättsväsende behövde ju utvecklas trots en svag S-regering. De biträdande justitieministrarna i V och MP vände S-ryggen. Folkpartiet jobbar för ett starkt rättsväsende i alla lägen.

Nu skall vänserpartierna regera ihop om de får som de önskar. Men med vilken politik? Om detta skriver jag och mina Allianskollegor i dagens SvD.

Bandidos i Kristianstad

Polisens samverkan med kommunerna är central för att effektivt kunna pressa tillbaka den organiserade brottsligheten. I Kristianstad har te x kommunen nyligen köpt en fastighet för att undanröja en etabering av Bandidos på orten.

Lika viktigt som det är att snabbt klippa till när nya kriminalla nätverk håller på att etablera sig är det att arbeta förebyggande. Unga män med för mycket frititid och för lite egen framtid utgör en central rekryteringsbas till den grova brottsligheten. Det är dessa som blir kanonmat åt grova kriminella när de bedriver sin inte sällan affärsliknade brottsliga verksamhet

Detta diskuterade jag med polisen i Kristiandstad igår. Det blev också en artikel i lokaltidningen.