Prata om utsatta unga. Då räddar vi fler.

Idag fattade regeringen beslut om nya regler för sekretess om utsatta unga. I korthet går förslaget ut på att socialtjänsten ska få överlämna sekretessklassade uppgifter till polisen om ”det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att förhindra det”.

Förslaget innebär att socialtjänsten ska kunna ge polisen uppgifter om var personen befinner sig, vilka han/hon umgås med och om anhöriga. Det räcker med misstankar om att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, inte ett specifikt brott. Det gäller särskilt om personen tidigare har begått brott eller umgås med kriminella.

Vi klargör också när polisen får omhänderta en person under 18 som ”anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling”. Omständigheterna är ”risk för att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende”. Det innebär kort och gott att om polisen hittar en 15-åring tillsammans med missbrukare eller kriminella så ska polisen kunna köra hem honom till mamma och förhoppningsvis även pappa.

Svenska Dagbladet skriver om det här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018