En effektivare och öppnare polis


Den svenska polisen måste bli bättre. Regeringen har inte lyckats att tillräckligt bra få utväxling på våra satsningar på rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet. Omformningen av polisen går för sakta. Fler poliser räcker inte. Utbildningen behöver reformeras. Se tidigare inlägg i SvD. RPS måste ha ett tydligt eget fokus på forskning med klart ansvar och gärna ett utpekat forskningsråd. Jämför Kriminalvården där detta förhållningssätt är givet. DN:s ledarsida är idag kritisk till bristande öppenhet. Här har läget blivit bättre. Svensk polis ska präglas av öppenhet. Kreativa idéer från organisationens ska tas till vara – dvs. bl.a. forskaren Stefan Holgerssons åsikter. Denna dag pågår t ex en konferensen vid Linnéuniversitet i Växjö som RPS har tagit initiativ till, med temat ”Förutsättningar för det goda polisarbetet – forskare möter praktiker”. Länspolismästarna deltar brett. En av de inbjudna talarna är just Stefan Holgersson som talar om ”Öppenheten inom Polisen”.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018