Inlägg

Visar inlägg från februari, 2012

Debatt om grova brott

Nyligen debatterade vi grova brott i Riksdagen.

Här är hittar du debatten och ett av mina inlägg.

Vad tycker du om de förslag vi lägger fram för att komma åt den grova brottsligheten?

Polisens diversehandel

Polischefen Bengt Svensson vill att Riksdagen hjälper polisen att rensa i sina arbetsuppgifter. Han har helt rätt. Polisen måste fokusera på brottsbekämpning och att öka tryggheten. I det senare är vi många som måste hjälpa till. Utredningen om en renodling av polisens arbetsuppgifter är sedan åratal remissbehandlad. Argumenten kvarstår. Regeringen bör agera snarast.

Läs ekots intervju med rikspolischefen Bengt Svenson här.
Ledaren i Norrlands Allehanda skriver att vad hjälper ökade resurser till polisen om inställningen är att brottsutredningar kan läggas ner, även om polisen vet vem som har begått brottet? Debatten om rikspolishchefen Bengt Svensons förslag uppmärksammas av Ekot.

Drogtesta polisen?

Den svenska narkotikapolisföreningen vill öka användningen av drogtester. Också inom polisen. Drivkrafterna är goda. Det handlar om att upptäcka narkotikamissbruk i tid för att kunna erbjuda behandling, förebygga olycksfall, minska frånvaro och ohälsa samt inte minst motverka kriminalitet inom polisen.

Polisfacket sägs vara positiva, personalansvariga inom Polisen likaså. Därmed finns goda förutsättningar att man kommer överens om detta i sina avtal.

Det är viktigt att vi ställer krav på kvalitetssäkrade metoder vid narkotikatestning i arbetslivet. Dessutom att alla insatser vägs av mot rätten till personlig integritet.

Regeringen bereder utredningen om integritet i arbetslivet som delvis gäller denna fråga. Om det skall vara generella drogtester så känner jag viss tveksam. Kanske skall vi börja med poliser som i yttre tjänst som bär vapen. Kraven på drogtester för hittegodsavdelningen kanske är mindre brådskande. Eller för passhanteringen. En drogpolicy behövs dock överallt.

”En drogpoli…

Signalspaning mot tänkbara terrorattacker

Att försvara demokratin är en av den svenska säkerhetspolisens huvuduppgifter. Det finns uppenbara hot mot vårt öppna samhälle. Därför har regeringen och Socialdemokraterna föreslagit att även Säpo ska få inrikta signalspaning mot t ex terrorism. Detta är en del i arbetet för att förebygga och förhindra ytterligare terrorangrepp mot vårt land eller de värden vi vill arbeta för. Självklart är annat förebyggande arbete mot extremism i både Sverige och andra länder på lång sikt minst lika viktigt.

I den bästa av världar skulle inte Säpo behöva signalspana. Verksamheten har dock pågått under årtionden, men alltför oreglerat. Nu har vi stärkt lagstiftningen kring integritetsskyddet för att verksamheten ska kunna accepteras.

Läs mer i Nerikes Allehanda.

Breda insatser mot grova brott

Att hejda brottsvågen i Malmö är en nationell utmaning. Vapnen är ett symptom på en alltför utbredd brottslighet. Men även om skärpt vapenlagstiftning är bra, så är det inte tillräckligt.

Vi har ett val. Antingen rycker vi undan näringsbasen för de grovt kriminella och slår samtidigt till med ökad kraft mot deras nuvarande verksamhet. Eller så kommer vi sannolikt få se våldet eskalera.

Det krävs hårda tag mot de grovt kriminella som just nu befinner sig högst upp i näringskedjan av dessa nätverk. Rättssäkerheten ska värnas, men dessa personer måste få leva med en ökad risk för integritetsintrång.

Jag skriver om det i Hela Gotland.

Brottslighet - allas ansvar

Den verkliga lösningen på Malmös problem består i att återupprätta förtroendet för skolans möjligheter att ge unga chansen till utbildning och arbete. Därtill måste segregationen minska och utanförskapet brytas. Det handlar om hela samhällsstrukturen; kommunikationer, stadsplanering, välfärd och tillväxt.

Men det krävs också mer kortsiktiga och handgripliga åtgärder, inklusive ny lagstiftning.

Torsdag 9 februari presenterade jag och Allan Widman, också riksdagsledamot (FP) en rapport i Malmö om vikten av att alla tar sitt ansvar för att förhindra och bekämpa brottslighet.

Här är punkterna i rapporten:

1. Föräldrar ska vara skyldiga att medverka vid socialtjänstens utredningar samt vara skyldiga att närvara vid sina barns rättegång.
2. De numera obligatoriska sociala insatsgrupperna bör ges ökade befogenheter och ska även kunna arbeta med barn under femton år.
3. Grov brottslighet bör leda till tvingande sociala insatser för omyndiga lagöverträdare. Om barnet inte är straffmyndigt ska föräld…

Bonus för att lösa just kvinnovåld?

Moderaterna har lagt fram en rapport där man menar att poliser i Sverige ska få bonusanslag om man de är duktiga på att lösa vissa brott – särskilt våld mot kvinnor. Läs här.

Jag känner en viss tveksamhet, milt uttryckt. Metodiken att lösa brott måste utvecklas och säkras när det gäller alla brott. Våld mot barn, till exempel, är i alla fall för mig lika prioriterat.

Med en nationell polis blir detta möjligt. Ansvaret för att utveckla brottsbekämpningen kan med fördel läggas ut på olika ”regioner” i landet.

SvD skriver om detta i onsdagens tidning. Där får min tveksamhet stöd av tillfrågade poliser.