Inlägg

Visar inlägg från september, 2012

Kampen mot drogandet är evig

Har idag besökt Maria ungdom och talat om drogsituationen. De gör ett väldigt viktigt arbete när de städar upp och räddar livet på unga som mer eller mindre går ner sig i alkohol och narkotika. Deras berättelser om helt mentalt degenererade cannabisrökare visar på att kampen att mota narkotikan i grinden är så viktig.

Skriver om narkotikapolitiken i dagens nummer av NU:


Missbruk av droger är en central folkhälsofråga som har högsta prioritet. Det är människor, framför allt unga människor det handlar om som skadar sig för livet, lider och dör av drogerna samtidigt som omgivningen lider – inte minst den egna familjen. Få fenomen förstör livschanser med en sådan brutalitet såsom droger. Därför måste ett civiliserat samhälle använda olika tillvägagångssätt för att motverka missbruk i alla former och av narkotika i synnerhet.


Forskning och inte minst missbrukarnas egna berättelser ger en grym bild av verkligheten, en bild som inte ligger långt från fiktionens skildringar av de vidrigaste kn…

En unikt stark budget

Nyligen presenterade finansministern alliansregeringens sjunde budget och den är stark. Kort sagt, vi satsar när andra skär ner.. En artikel finns i NA där jag och mina Örebrokollegor beskriver budgetens betydelse, bland annat för Örebro län. Läs den här

Lycka till med samarbetet med Sjöstedt, Löfven

Socialdemokraterna och Stefan Löfven måste svara på frågan om de kommer att tillåta att Vänsterpartiet får inflytande över den ekonomiska politiken om de vinner valet 2014. Lägger in min artikel som publicerades i Expressen idag.


Jonas Sjöstedt har inte förändrat Vänsterpartiet. Försöken att vara ett ansvarstagande parti är inte trovärdiga. Frågan måste ställas om Social­demokraterna och Stefan Löfven ska luta sig mot ett vänsterparti vars ekonomiska politik inte håller ihop.

Han vill bland annat ge riks­banken ett sysselsättningsmål och inte bara fokusera på inflationen, hans parti vill avskaffa den oberoende riksbanken och ställa den under politikerkontroll.
Vidare menar man att partiets reformer är finansierade, men räknar fortfarande inte in kostnader för arbetstidsförkortning i sina budgetmotioner, trots att arbetstidsförkortningen finns med i valmanifest och genomförandet lyfts fram av kongressen senast i år.

Kostnaden för arbetstidsförkortning till 30 timmar med bibehållen lön k…

Högre a-kassa och moderna turordningsregler

Skriver idag i Örnsköldsviks allehanda med kollegan, tillika riksdagsledamoten Hans Backman (FP) om vår syn på a-kassan och turordningsreglerna.

Kombinationen av principen "sist in först ut" och låg a-kassa bidrar till onödiga låsningar på arbetsmarknaden idag. LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär i dessa delar att arbetsgivare ibland inte vågar anställa. Låg a-kassa bidrar dessutom ytterligare till att arbetstagare inte vågar byta jobb och bli sist anställd.

Idag får en arbetslös maximalt strax under 15 000 i månaden i a-kassa. Detta är naturligtvis något som tas med i beräkningen för den som funderar på att byta jobb och bli den sist anställde. En spännande tjänst på ett helt nybildat bolag känns för många kanske just lite väl spännande. Särskilt om man har lån och försörjningsansvar för sina barn.

A-kassan får inte vara så omfattande att drivkraften att söka jobb minskar - och arbetslösheten därmed ökar. Det höjda taket bör därför bara gälla de första hundra dagarna. D…

Artikel om säkrare domstolar

Skriver tillsammans med mina allianskollegor i justitieutskottet om att domstolarna ska bli säkrare. Artikeln går att läsa här.

Sverige står fortsatt starkt

Vi satsar när andra länder skär ner.. Läs min artikel härnedan, publicerades även i Nerikes Allehanda

I helgen satte vi ramarna för nästa års statsbudget. Efter det traditionella Harpsundsmötet återstår nu detaljförhandlingar om statens utgifter för 2013. Svensk ekonomi är ett ljus i ett i övrigt rätt dystert Europa. Det gäller nu att på ett ansvarsfullt sätt förvalta vår gemensamma styrkeposition.
Lågkonjunkturen biter sig fast i Europa som en direkt konsekvens av överskuldsättningen i vissa länder. Dessutom finns nu indikationer om att det ”hackar” även på andra håll i världen. Både från USA och Kina redovisas allt fler så kallade nedåtrisker för kommande års ekonomiska utveckling.
Sverige är dock motståndskraftigt. Till följd av att svenska företag, organisationer och att inte minst svenska folket varje dag gör stora insatser så klarar sig den svenska ekonomin relativt väl.

Kronan är urstark till följd av att Sverige toppar i de internationella rankinginstituten när det gäller kval…