Inlägg

Visar inlägg från maj, 2013

Reflektioner på bränder i våra städer

För att skapa en långsiktigt positiv utveckling i utsatta stadsdelar behövs samma saker som de som är viktiga för människor överallt: jobb, skola och trygga bostadsområden. Tar man Järvafältet i Stockholm är det också detta som är i fokus för kommunens arbete.

Ansvaret för att lugna situationen och förebygga fortsatta oroligheter ligger inte bara på polisen, även om de brottsbekämpande myndigheterna har en central roll. Det handlar om att alla goda krafter i närområdet är med och hjälper till – kommunen, föreningslivet, lokala företrädare. De som drabbas hårdast av oroligheterna är ju den breda majoriteten som vill ha en lugn och fredlig vardag där de bor. På många håll har boende, föräldrar och andra goda krafter i lokalsamhället gått samman för att skapa lugn, nattvandra och visa sin närvaro.

Stora satsningar görs för att rusta upp miljonprogrammen på Järvafältet. Kommunen planerar dessutom att flytta ut arbetspla…

Bättre ut från Kumlaanstalten

Besökte nyligen Kumlaanstalten. Detta för att lära mer om hur förutsättningarna för utbildning förbättrats de senaste åren.

Kumlaanstalten slår just nu rekord i arbete, behandling och utbildning. Det är något att vara stolta över. Grova kriminella skall vara inlåsta. Men tiden skall användas till att förändra individen i rätt riktning.

Länken går till ett nyhetsinslag på Kumlanytt

Upplopp

Det som händer i Husby och andra delar av Stockholm är allvarligt. Det är aldrig ok att förstöra och elda upp saker.Inte heller att kasta sten på brandmän och polis. Polisernas och brandmännens jobb är att se till att ingen skadas. När de medvetet skadas i sin tjänsteutövning är det ett allvarligt angrepp.
Förra veckans dödsskjutning av en 69-åring är överlämnad till polisens internutredningar. Det är förstås helt oacceptabelt om poliser har använt sig av nedsättande ord mot människor i Husby. Polisen håller själva på att upprätta en anmälan när det gäller uppgifter om att poliser utsatt boende i Husby för kränkande tillmälen m.m.

Polisen för en intensiv dialog med Stockholms stad och de boende för att förhindra fler oroligheter.

På längre sikt måste vi få till positiva spiraler i dessa områden. Flera satsningar på gång som satsningar på skolan, nystartszoner etc.

Om det uppstår en misstanke om att en anställd inom Polisen har begått ett brott, eller på något sätt handlat felaktigt…

Jag uttalar mig i Sveriges Radio angående beställningsvåldtäkter

Jag har uttalat mig i Sveriges Radio angående de fruktansvärda övergrepp som svenska personer beställer på barn i Sydostasien.

Läs intervjun och lyssna på inslaget här.

Att beställa en våldtäkt

Idag har vi kunnat läsa om tre nya fall om personer som hade beställt våldtäkter på barn via nätet.

Beställningarna kunde genomföras via hemdator med hjälp av en vanlig bankdosa. Mellan 20-50 dollar har svenskarna betalat för att få se övergreppen. Detta är en oerhört skrämmande utveckling.
Nyligen dömdes en man i Malmö av hovrätten till 4,5 års fängelse för ett liknande brott. Åklagaren hade yrkat på 14 år. Det mildare straffet berodde på att våldtäkten inte begås på riktigt, utan att det var någon annan som får utföra våldtäkten. Detta blev alltså ett stämplingsbrott och i den bästa av världar kan man kanske få det till medhjälp till våldtäkt. Jag trycker att det här är helt förskräckligt och oacceptabelt.

Den snabba tekniska utvecklingen har varit fantastisk, men den används också i förfärliga syften och därför är det viktigt att vi ser över lagstiftningens utformning. Människor ska ha bättre skydd på nätet och via nätet. Vi bör även se över sexuallagstiftningen, om det t.ex. sk…

Vi som älskar fotboll

Jag hoppas på trepoäng i kvällens derby mot Degerfors. ÖSK har börjat återtåget förtroendeingivande.

Dessutom hoppas jag att det går lugnt till kring själva matchen. Fotbollsvåldet förstör för klubbar och äkta fans. En del är gjort, men mer finns att göra. Både på lagstiftningsnivå och på klubbnivå. Det är viktigt att komma ihåg att problem trots den trista inledningen på fotbollssäsong de facot verkar ha minskat.

Jag skrev härom dagen i Expressen om att det verkar vettigt att gå vidare med ett s k Huliganregister för att skydda alla oss som älskar fotboll. Dessutom återkommer jag till Folkpartiet liberalernas ståndpunkt att alla eventuella kostnadstäckningar för polisbevakning sker lika för alla klubbar utan att diskriminera vissa.

Heja Sport! 19.20 är det avspark.

ID-stölder

Det är idag alldeles för lätt att begå stölder av någon annans personuppgifter. Det är framför allt för lätt att omsätta andra människors uppgifter i bedrägliga affärsrelationer såsom att ta lån eller köpa varor.

Denna inte sällan systematiska brottslighet med målvakter som "ansvariga" bygger på att vi i lagstiftningen utgår ifrån att det sker rejäla kontroller av person. Men så är inte fallet i praktiken. "Säljande" avtalsparterna överlåter ofta risken helt till de drabbade som måste lägga ner massor av tid på att bestrida bedrägerierna och på rättsväsendet. Det senare förväntas utreda och lagföra de kriminella. Allt på skattebetalarnas bekostnad.

På samma sätt som ingen menar att polisen ska patrullera butiker i jakt på snattare borde företag som inte sköter personkontroller ordentligt själva få stå ansvaret och kostnader för t ex  utredningar  och lagföring då kontrollen varit obefintlig eller orimligt otillräcklig. Detta borde iaf nogsamt övervägas.

Rättsstatens utmaningar

Skrev igår i NA om några av rättsstatens omfattande utmaningar. Här är artikeln i en lite längre form.

Rättsstatens utmaningar


Det svenska rättsväsendet måste bli mer effektivt. Vissa saker pekar visserligen i rätt riktning. Ungdomsbrottsligheten minskar brett, tryggheten ökar generellt och jämförelsevis ligger Sverige i världstopp som rättsstat. Men trots de senaste årens stora satsningar levererar rättsväsendet inte ett tillräckligt bra resultat.

Ett fungerande rättsväsende är statens absoluta kärnuppgift. Ökad trygghet och minskad brottslighet är även en träffsäker socialpolitik, eftersom brottsligheten oftast drabbar redan utsatta människor.

Därför är utmaningarna komplexa. Några exempel:

·Rivna gränshinder underlättar för människor, handel och ekonomisk utveckling, men utnyttjas också av den grova brottsligheten.

·Modern teknik är fantastisk, men skapar förutsättningar för fler brott. Förtal, olaga hot, sexuellt utnyttjande, nätdroger och bedrägerier har exploderat till följd av …

Migrationsdomstolen och dess beslut

Generellt sett har asylprocessen i Sverige blivit betydligt mer rättssäker genom den domstolsbaserade asylprövningen med tvåpartsförfarande och möjlighet till muntlig förhandling där den asylsökande själv kan få tala för sin sak. Att den som fått avslag kan överklaga till domstol - och i vissa fall också få ärendet prövat i migrationsöverdomstolen - är av största betydelse för rättssäkerheten och den individuella prövningen. Men om man efter prövningen fått avslag på sin ansökan bör detta respekteras, och man ska samarbeta med Migrationsverket för att förbereda återresan till hemlandet.

Om Migrationsverket anser att personen inte samarbetar för att återvända har verket rätt att minska dagersättningen, hålla personen under uppsikt eller ta personen i förvar tills resan kan genomföras. Om Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att personen inte samarbetar kan verket lämna över ansvaret till polisen. Polisen har då rä…

Friskolor lyfter alla skolor

Idag publicerade Nerikes Allehanda ytterligare ett inlägg av mig om valfriheten inom den svenska skolan.

Det är innehållet i skolan som räknas


Stig Lövborg gillar inte att Folkpartiet liberalerna står upp för valfriheten och föräldrars starka rätt att tillsammans med sina barn själva välja skola.

För Folkpartiet är inte frågan om vem som äger skolverksamheten central utan för oss är kvalitén avgörande. Det är innehållet i skolan det handlar om. Här spelar mångfalden av skolor en avgörande roll tillsammans med lärarnas egen utbildning, arbetsvillkor, läroplaner, betygssystem och mängder av sociala förutsättningar.
Utbildning är våra barns kanske verktyg för att kunna lyckas i livet. Reformeringen av skolan river sociala murar och ger ökade möjligheter för våra unga.  Under Folkpartiets ledning pågår nödvändiga reformer av svensk skola med fokus på tydliga kunskapskrav, trygga klassrum och högre kvalitet utbildningen. Mycket arbete återstår, stora förändringar tar tid.
Institutet för ar…

Stoppa grova brott kring cigaretthanteringen

Idag skriver jag och Bengt Hedlund i SvD om "Kriminalitet kring cigaretter". Vi har några förslag på enkla åtgärder för att minska denna lukrativa kriminalitet. En verksamhet som inte sällan varvas med allsköns annan grov brottslighet. Förlorare är folkhälsan, unga, skattebetalarna, rättsmedvetandet och hårt arbetande småföretagare.