Inlägg

Visar inlägg från april, 2013

Ett Europa utan barnaga är möjligt

Skriver i Gotlands allehanda tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson om att det fortfarande (märkligt nog) finns länder i Europa där barnaga är tillåtet. Vi vill inte ha det så.


Ett Europa utan barnaga är möjligt

En mamma ger sin 4-åriga son en kraftig örfil i en lekpark. En pappa trycker ner en trasa i munnen på sin dotter. Slag med käppar, skärp och knytnävar. Detta är en sorglig vardag för alltför många barn i Europa idag. Att slå ett barn är att utöva våld.

I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter fastslås att barn ska skyddas från alla former av våld. Denna konvention har antagits av alla 27 medlemsstater i den Europeiska Unionen. Trots det är barnaga både socialt accepterat och juridiskt tillåtet i elva av EU:s medlemsstater. I elva av EU:s medlemsstater går föräldrars frihet att uppfostra sina barn före barns rätt att inte bli slagna. Barnaga ses som en familjeangelägenhet. Detta är fullkomligt oacceptabelt. I Sverige har vi haft ett förbud mot barnaga i öve…

Ett längre arbetsliv

Ökat välstånd gör att vi lever längre. När vi lever längre bör vi också skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Det gagnar Sverige och det gagnar våra pensioner. Vi måste också bli kvitt alla fördomar vi har mot äldre personer, det är så vi bereder vägen för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Läs min artikel i ämnet i Karlskoga tidning tillsammans med min eminenta riksdagskollega Barbro Westerholm och Birgitta Malmberg.


Fler ska orka och vilja jobba längre

Det finns många skäl till att vi måste förlänga vårt arbetsliv. I grunden handlar det om att när vi lever längre måste vi vara beredda på att arbeta längre. Det handlar för individens del om att få en acceptabel pension. Det handlar för samhällets del om att försörjningskvoten ska vara hållbar för att vi ska klara att finansiera den framtida välfärden, men även om att vi kommer att få en stor arbetskraftsbrist inom flera sektorer inom en snar framtid.

För att fler ska vilja arbeta längre har Alliansregeringen genomfört ett a…

Den personliga integriteten måste skyddas

Läs min och mina allianskollegors artikel i Piteå-tidning

Vilka friskolor ska läggas ned i Socialdemokraternas Sverige?

S-kongressen var intressant ur flera perspektiv. Skriver en debattartikel i NA med anledning av S-kongressen beslut om vinster i välfärden. Se nedan.Vilka friskolor ska läggas ned i Socialdemokraternas Sverige?

Ska verkligen Socialdemokraterna i Örebro bestämma vilka friskolor som ska få finnas? Oavsett om skolorna lever upp till höga kvalitetskrav och oavsett om många föräldrar vill att deras barn ska gå i just den skolan?

Socialdemokraternas svar på dessa frågor tycks vara ja. S-ledaren Stefan Löfven åkte till partiets kongress med åsikten att aå bort oseriösa aktörer i välaärdssektorn, men att värna medborgarnas rätt till valfrihet. En åsikt, jag som liberal till fullo delar.
Från regeringshåll pågår arbetet med att begränsa aktörer som inte har i välfärdssektorn att göra, men samtidigt slår vi vakt om valfriheten. Den uppskruvade tonen till trots, åkte Stefan Löfven dessvärre hem från samma kongress nertvingad i vänster- och monopoldiket.

Kompromissen i partiet var: Vi lägger os…

Trots ekonomisk kris i Europa satsar Alliansen

Skriver med allianskollegorna i Nerikes Allehanda om starka statsfinanser och en expansiv budget för jobb och utbildning. Slutsatsen: Vi satsar när alla andra skär ner.I går presenterade Alliansregeringen vårpropositionen. Utgångspunkten är att en internationell lågkonjunktur, med fortsatt ekonomisk oro i omvärlden, påverkar Sverige med ökad arbetslöshet som följd.
Tack vare stabila ofentliga fnanser har ändå regeringen kunnat satsa 23 miljarder i den ofensiva budgeten för 2013 - för att motverka att arbetslöshet biter sig fast. När länder runt om oss skär i välfärd och höjer skatter kan Alliansen i vårpropositionen skjuta in ytterligare energi i ekonomin.
För att stärka de långsiktiga möjligheterna för fer jobb rymmer vårpropositionen 12 400 extra utbildningsoch praktikplatser under 2013 och 2014, ytterligare resurser till drift och underhåll av järnväg samt förstärkningar till det regionala tillväxtarbetet. Alliansen fortsätter också arbetet med att på ett kostnadseffektivt sätt sk…

Straffrabatt

Jag tycker det är bra att Moderaterna nu öppnar för straffrabatt. Dvs. att den som medverkar till att brott klaras upp ska kunna få lägre straff. Från Folkpartiets sida har vi jobbat för detta sedan 2009. Det ska löna sig att tala sanning.

Besökte Skaraborg

Hade ett bra besök i Skaraborg med partikamraterna Christer Winbäck och Petter Fahlström. Läs mer om mitt besök här.

Var står S i regeringsfrågan?

Idag startar Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Det är många frågor som S behöver svara på för att bli ett seriöst regeringsalternativ. Vilket regeringsunderlag har man? Är Vänsterpartiet välkomna i en framtida regering, om de rödgröna vinner valet? Hur blir det med jobbskatteavdraget, bensinskatten och bolagskatten?

Jag skriver i Göteborgs-Posten, tillsammans med mina gruppledarkollegor i Alliansen inför S-kongressen.