Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2013

Polisnota: tydligt och konsekvent eller inte alls!

Idag klargjorde justitieminister Beatrice Ask att hon under hösten kommer med besked om polisnotorna från regeringen. Det är hög tid att hitta lösningar och komma vidare i denna aktuella och mycket omdebatterade fråga!

För närvarande stryps flera elitklubbar i fotboll ekonomiskt. Allt till en följd av polisens kreativa utdebitering av kostnader för polisinsatser i samband med fotbollsmatcher. Läget är ohållbart, orättvist och obegripligt. Regeringen måste agera omgående.

Antingen tas rätten att debitera kostnader till idrottsklubbar bort helt, eller så behandlas alla lika. Då får alla elitklubbar betala en begränsad del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar fortsatt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen.

Det krävs då en begriplig medbetalningsmodell som är avgränsad i tid och rum kring arrangemanget och med ett kostnadstak. Tydligt och konsekvent eller inte alls!

Det är av största vikt att alla eventuella kostnadstäckningar för polisbevakning s…

Skärpt straff för mord

Idag presenterade regeringen ytterligare åtgärder mot de allvarligaste våldsbrotten. I en promemoria föreslås att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord. Den höjda straffnivån innebär att användningen av livstids fängelse bör öka väsentligt.

Rent lagtekniskt innebär förslaget att ordningsföljden i straffskalan ändras så att livstidsstraffet nämns först. Detta kanske inte verkar som den mest omvälvande förändring, men på detta sätt pekas det tydligt ut att livstids fängelse ska vara normalstraffet för mord. Straffet ska alltså vara fängelse på livstid eller på viss tid, lägst tio och högst 18 år.

Jag anser inte att livstidsstraffet ska användas för jämnan. Men jag tycker att det ska användas som straff för de absolut grövsta brotten. Mord är ett sådant brott.

Här kan du läsa hela promemorian


Kamp mot rasismen stärks

Folkpartiet och regeringen har vidtagit en rad åtgärder mot främlingsfientlighet och intolerans. Stöd har till exempel riktats till att bekämpa bl.a. antisemitism och islamofobi med fokus på skolan. Just utbildningsinsatser intar en särställning när det gäller det förebyggande arbetet och fler särskilda riktade åtgärder mot skolan kan därför behövas.
Folkpartiet och regeringen satsar nu ytterligare 20 miljoner kronor 2014-2017 för att vidga arbetet med att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Det innebär inräknat tidigare satsningar att regeringen sammanlagt avsätter 61,5 miljoner de närmaste fyra åren för att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans.
Det är tyvärr allt för välkänt att olika minoriteter såsom muslimer, judar, afrosvenskar och romer utsätts fortfarande för främlingsfientlighet och intolerans i Sverige. Främlingsfientliga och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegr…

Våld ska mötas med krafttag

Idag skriver jag tillsammans med allianskollegor i justitieutskottet om mäns våld mot kvinnor i Norran.

Varje år mördas 17 kvinnor av en närstående man. Den farligaste tidpunkten är när hon lämnar mannen. Drygt 40 procent av alla kvinnor som dödats i nära relationer har dödats i samband med en separation från gärningsmannen. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för bristande jämställdhet.

Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Framtiden börjar i klassrummet

I lördags skrev jag tillsammans med mina liberala kollegor Christer Nylander (ordförande i Folkpartiets partiprogramskommittée), Staffan Werme (Kommunalråd Örebro kommun) och Karolina Wallström (2:e vice ordförande Programnämnd Barn och utbildning Örebro kommun) i NA om rätten till en bra skola och hur framtiden börjar i klassrummet.

Unga människors framtid börjar i klassrummet. Så kan vi sammanfatta grunden för att Folkpartiet liberalerna lyfter fram alla människors rätt till en bra skola. Den tanken genomsyrar förslaget till vårt nya partiprogram.

Människan växer med kunskap. Hos den som upptäcker sina talanger och förstår mer av sin omvärld väcks även nyfikenheten. Kunskap ger chans att formulera livsprojekt och idéer för framtiden.

I ett liberalt samhälle ska människor ha jämlika chanser oavsett bakgrund. Ingen människa ska vara låst till de förutsättningar hon föds in i. Det starkaste verktyget för att bryta sociala barriärer är en bra utbildning. Vägen till självständighet och e…

Ska klubbarna stå för polisnotan?

Imorse debatterade jag med Mats Enquist, generalsekreterare för Svensk Elitfotboll, om huruvida det är rätt att idrottsklubbar ska stå för polisnotan vid större evenemang i TV4 nyhetsmorgon.

Jag menar att det är rimligt att klubbarna betalar en del av kostnaderna för säkerheten, då det skapar rätt drivkraft för klubbarna att fokusera på säkerheten kring arrangemangen.

Det är också viktigt att fokus läggs på det huvudsakliga problemet - huliganismen och våldet på och kring våra svenska idrottsarenor. Som ledamot i riksdagens justitieutskott och som hängiven fotbollsälskare har jag länge påtalat nödvändigheten i att åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med huliganismen. Av den anledningen stödjer vi från Folkpartiets sida exempelvis regeringens försök med huliganregister. Huliganismen och våldet går att stoppa. Frågan är bara hur vi gör det utan att ta död på den passion som finns för så många av oss som älskar fotboll.

Se gärna debatten här.

Om behovet av en ny polisorganisation

Fick några frågor om denna. Så här svarade jag med anledning av att jag är en del av den referensgrupp som politiskt skall följa genomförandet.

Johan Pehrson, riksdagsledamot i Folkpartiet:
Vilken är den viktigaste förbättringen du förväntar dig av den nya Polismyndigheten?
- Ökad effektivitet och ökad rättssäkerhet. Idag finns 21 polismyndigheter med myndighetsgränser. Men kriminaliteten har inga gränser. Visst har samordningen och rättssäkerhet förbättrats sedan det katastrofala Engla-fallet, men det kan bli ännu bättre. Idag sker samarbetet med minsta gemensamma nämnare där till exempel lokala fackrelationer och polisstyrelser påverkar arbetet. Det är en för låg ambition för svensk polis.
Vad är det största hindret för att få jämnare och bättre resultat? - Det största hindret är rädslan att släppa taget från den gamla organisationen och strukturen. När en del av maktbasen försvinner eller förändras så kommer flera säkert att bli besvikna.


Finns det någon annan polis som ä…