Inlägg

Visar inlägg från maj, 2010

Ska polisen inte utreda alla brott?

Igår presenterades förslag om att fler brott skall utredas mer schablonmässigt och leda till böter rakt av. Se t ex SR. Faktum är att massor av brott utreds inte alls. Dagens regler om förundersökningsbegränsning innebär att mängder av brottsoffer inte får sina fall uppklarade. Detta kan drabba människor som fått utstå t ex inbrott, väskryckningar eller olaga hot. Och ingenting händer. Poängen är effektivitet - att snabba på rättsprocessen. Men det är komplicerat. Inte bara för brottsoffret.

I staden X griper polisen en person för omfattande narkotikabrott. I beslag tas den missänktes mobiltelefon där 200 narkotikabrott avseende försäljning av narkotika till unga människor verifieras. Åklagaren bestämmer att kanske endast 20 ska utredas vad gäller gärningsmannens försäljningar. Vad händer med de resterande 180 fallen? Det är kanske ytterligare 180 narkotikabrott måhända ringa. Här måste det säkerställas att polisen går vidare med dessa brott. Ett bekymringssamtal med samtliga undomar…

Två sannolika brister i vår lagstiftning

Det mesta av lagstiftningen på rättsområdet skulle kunna vara överflödig om människor bara vara snälla och mådde bra i största allmänhet. Detta är målet med all annan politik. Dessvärre behöver både straff- och processrätt fortsätta utvecklas under ett antal år framöver. Låt mig ge två aktuella exempel:

ETT: En person påstås i dagens Metro i flera år ha hållit sig undan från delgivning avseende misstanke om pedofilbrott. När brottet väl var preskriberat kunde han komma tillbaka till Sverige och kräva att återfå den beslagtagna utrustning han misstänktes ha använt för att ha smygfilmat nakna barn. Dessutom kräver han skadesstånd på sammanlagt hundratusentals kronor. Detta är något provocerande. En slutsats av detta är att vi behöver se över preskriptionsreglerna och/eller reglerna för ersättning och hävande av beslag om man undanhållit sig delgivning.

TVÅ: En man som skulle vittna mot personer inblandade i grov organiserad brottslighet har enligt medierna, t ex Sydsvenskan eller DN, bliv…

En effektivare polis

Idag (DN) presenterades två rapporter om polisen bristande effektivitet. De har rätt i allt väsentligt, Den ena är från ESO, Expertgruppen för studier i Offentlig ekonomi, och den andra från Riksrevisionen. Både framstår vid en snabb översikt som välskrivna, men samtidigt lite oprecisa.

Det finns flera orsaker till polisens ineffektivitet.

För det första har vi en lagstiftning som innebär att polisen inte kan sätta stopp för återfallsförbrytare och livsstilskriminella. Massor av brott som begås – och som faktiskt klaras upp - leder i praktiken inte till någon långsiktigt förändring i beteendet. Gärningsmännen blir varken rehabiliterade eller inkapaciterade. Här krävs skärpt syn på stölder, återupprepad brottslighet såsom t ex olovlig körning, penningtvätt m m. Den som gång på gång begår brott behöver en längre tids inlåsning och hjälp med att avbryta sin kriminella beteende. Brott som idag med en enkel brottsekvation lönar sig måste få en annan funktion med ökad upptäcktsrisk eller skär…

Gissel med bluffakturor

Så här inför sommaren kan det bli många bluffakturor som hamnar i företagens brevlådor.

Den kriminella verksamheten med bluffakturor drabbar många företag. Den brukar kunna öka under sommaren då många vikarier är på plats. Varje år omsätter dessa systematiska bedrägerier stora belopp. Enligt beräkningar från Svensk Handel rör det sig om närmare en miljard kronor.

Små företag drabbas oproportionerligt mycket hårdare än stora företag av bluffakturor: dels är beloppen av större betydelse, dels har man svårare att hävda sin rätt eftersom man i regel inte har tillgång till juridiskt stöd i samma omfattning som ett stort företag. Även om det drabbade företaget kan hävda sin rätt efter att ansökan lämnats till Kronofogdemyndigheten skadas offren i och med att kreditupplysningsföretagen omedelbart publicerar uppgifterna. För ett litet företag kan det vara förödande att hamna på en lista över dåliga betalare. Detta känner bedragarna till och utnyttjar i utpressningssyfte. Många väljer i det läge…

Masstopsning

I Örebro topsar nu poliserna personer mer slumpmässigt i en intensiv jakt på de sannolikt två våldtäktsmännen som härjar i staden. Läget är allvarligt. Halva Örebros befolkning har fått sin frihet mentalt kringskuren genom att polisen ännu inte lyckats gripa den eller de skyldiga till brotten.

De ändringar vi beslutade om i Riksdagen för några år sedan innebär att det numera enligt 28 kapitlet i Rättegångsbalen är möjligt att regelmässigt ta DNA-prov på den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa. Men också att polisen kan ta DNA-prov på annan än den som skäligen kan misstänkas för brott. För det senare krävs dock att det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av ett brott som kan leda till fängelse.

Det är ingen lätt fråga att säga nej till för den som får frågan från polisen att topsas i detta ärende.

Kniveländet

Antalet människor som skadas eller dödas med kniv som verktyg är förfärande. Det brukade sägas att Sveriges vanligaste mordvapen var en förskärare i köket. Sedan en tid finns förbud att bära kniv på allmänplats - om man inte har skäl till detta. Tyvärr verkar det dock finnas för många som anser sig ha skäl till just detta, och tyvärr har polisen svårt att rensa våra offentliga rum från dessa vapen.

Med anledning av bland annat ett tragiskt knivdåd, med dödlig utgång, i Lidköping uttalade jag mig igår i GT. Jag tror att det vore bra med mer offensiva riktlinjer från polisen, så att färre knivar finns ute. I värsta fall kan det även krävas en straffskärpning eller vidgade möjligheter att plocka av folk knivar och stickvapen. Något som är säkert är att knivarna måste bort från gatorna.

Det finns egentligen ingen som måste springa omkring med knivar på stan. Speciellt inte på kvällstid. I alla fall väldigt få.

Yttrandefriheten

När en s k konceptkonstnär testar gränserna leder det inte sällan till turbulens. I fallet Lars Vilks är detta särskilt tydligt. Hans konst må utmana, och några anser den uppenbart häda, en religion. Det är dock inte rimligt att mannen i Sverige utsätts för brandattentat, att hans hemsida upprepade gånger blir hackad, att han hotas till livet eller att hans yttrandefrihet sätts ur spel vid föreläsningar.

För en liberal står alltid yttrandefriheten överst. Dess gränser finns fastställda i lag och prövas i rättslig ordning i efterhand, inte av pöbelvälde och annat våld.

Rädsla för att tala om att den liberala toleransen har tydliga gränser måste motas med upplysning om det förfärande med ett samhälle utan provokativa konstnärer.

Gå till Kumla. Gå direkt till Kumla.

Bild
Idag invigde jag två nya avdelningar på Kumlaanstalten. Om ett par år är de sista moderniseringarna klara på anstalten och verksamheten då kan ta emot sammantaget 500 intagna. Bra lokaler och engagerade medarbetare inom kriminalvården är avgörande för en bra verksamhet. Målet är att skapa en kriminalvård som alltid utgör en vändpunkt i den kriminelles liv – inte en ändpunkt.

Svensk kriminalvård slår nu rekord i arbete, behandling och utbildning. Viktiga saker för en kriminalvård värd namnet. Men massor återstår vad gäller mer av samverkan, bättre utslussning och fortsatta kvalitetsförbättringar i basverksamheten..

Det som också är bra med Kumla är att anstalten ligger mitt i Sverige. Det underlättar förutsättningarna för besök och permissioner. Därmed skapas än bättre förutsättningar för återanpassning för de intagna.

Det är ett mysterium att oppositionen så gärna vill öppna stora nya anstalter i Norrland. Det försvårar socialpolitiska ambitioner. Dessutom skulle det innebära en betydand…

Fler poliser i Örebro län

Folkpartiet och regeringens satsningar på fler poliser ger resultat. Så har har det te x blivit för oss som bor i Örebro län. Enligt polisen själv.

Samtliga nyutbildade poliser arbetar nu i den yttre verksamheten, förutom de som vid varje tidpunkt genomgår utbildningstjänstgöring på utredningssidan. Utbildningstjänstgöringen har utökats från 4 till 6 månader och syftar till att man ska öka kompetensen i samband med förstahandsåtgärder på en brottsplats etc.

Bland de många positiva effekterna av det ökade antalet nyutbildade poliser som kommit till polisen i Örebro län kan man nämna några exempel:
• Fler poliser i yttre tjänst gör att vi har kunnat öka synligheten på till exempel platser där brott brukar begås eller där missbruk sker, och vi har även snabbare kunnat ta oss an under- rättelseuppslag och andra tips om att brott begås eller befaras inträffa.
• Ökade insatser i det brottsförebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet, och motverkan av nyrekrytering bland ungdomar till kriminell …

Alcatrazlistan röstar rödgrönt?

Polisen har i sitt arbete mot grov brottslighet nyligen uppdaterat den s k Alcatrazlistan. Det är en sammanställning över individer som misstänks vara Sveriges grövsta eller farligaste kriminella personer. De är definitiv några av de mest tragiska. Det är i regel personer som kräver lång tids inlåsning för att de skall kunna rehabiliteras till ett mer laglydigt liv. Om det över huvudtaget är möjligt.

Kampen mot grova brott kräver att polisen kan få fram hållbara bevis mot dessa ofta centrala personer. I en tid då vittnen inte sällan skräms till tystnad och våldet också riktas direkt mot rättsväsendets centrala företrädare så är det viktig med olika former av straffprocessuella tvångsmedel. Inte minst hemliga sådana.

Vi beslutade i Riksdagen om att fortsatt tillåta hemlig rumsavlyssning, s k buggning, för att kunna klara upp de grövsta brotten och lagföra dess gärningsmän. Det är dock häpnadsväckande att även här är oppositionen splittrad. V och MP har en politik som spelar den grova bro…