Kvittning i Riksdagen


Riksdagsledamöter förväntas vara i Riksdagen vid voteringar, men för att göra det politiska arbetet effektivare för alla ledamöter tillåts s.k. kvittning enligt gemensamma regler.  Det innebär att regeringspartierna kommer överens med majoriteten i oppositionen att partierna under vissa omständigheter kan ”plocka bort” en ledamot från respektive sida vid voteringar i Riksdagen. För detta finns alltså gemensamt överenskomna skäl som används med stort personligt ansvar.

Oppositionen får alltid definiera sig själv - och först därefter komma till regeringspartierna med en önskan om vilka ledamöter som skall vara ”utkvittade” vid en viss votering. Idag har vi en sådan överenskommelse med oppositionspartiet S som även samarbetar med V och MP. De har valt att inte inkorporera SD i oppositionen.

Regeringspartierna i Alliansen kan inte administrera olika voteringslistor vid olika tillfällen (ibland vid samma voteringstillfälle) för att maximera antalet förluster för regeringen vid voteringar i Riksdagen.

Det kan begäras s.k. kvittningsförbud vid en viss votering. Det innebär att vi enligt praxis godkänner extra ordinära frånvaro skäl: sjukanmälda sjukdomsfall, födelse eller nära anslutning till detta, konsekvenser av dödsfall för nära närstående samt effekter av Force majure-karaktär. En form av extraordinär kvittning - trots ”kvittningsförbud”.

Kvittningsförbud meddelades i f ö r r a veckan inför dagens votering i Riksdagen. Vi accepterade under eftermiddagen trots detta fyra stycken av de tre oppositionspartiernas ”ändå önskade kvittningar”. Två ytterligare ledamöter var ändå borta utan några ”extraordinära skäl”. Därtill har Sverigedemokraterna en ledamot som under lång tid inte deltar i Riksdagens arbete över huvudtaget. Därmed var den samlade oppositionens övertag om tre mandat borta vid dagens votering kl. 15.30.

Detta är orsaken till att voteringen slutade 169-169 idag.

Vi välkomnar en diskussion om kvittningssystemet som helhet och tillika en diskussion om vilka extra ordinära skäl som skall accepteras. SD och den övriga oppositionen valde att gå på en linje i Civilutskottet när dagens betänkande om beslutades, men samma partier såg inte till att ha samma majoritet vid voteringen i Riksdagen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018