Gör PPM enklare


Publicerad i Dagens Industri 2012-12-01

Leif Pagrotsky har fått fart på debatten om premiepensionen genom ett rasande angrepp på hela idén. I sitt utspel pekar han på några problem med den individuella delen av den obligatoriska pensionen och utifrån dem föreslår han att systemet helt enkelt avskaffas. Därefter har pensionsgruppens ledamot, Tomas Eneroth (S), sagt att han vill minska premiepensionens totala storlek.

För den som vet något om det nuvarande pensionssystemets tillkomst är dessa utspel inte särskilt förvånande. Pagrotsky för fram den ståndpunkt som hans parti drev i pensionsförhandlingarna. Men en stor poäng med "den stora pensionsreformen" var att den vilade på en bred parlamentarisk grund och därför innehöll kompromisser. En av dem var att Socialdemokraterna accepterade premiepensionen i utbyte mot annat, som de var angelägna om.

Att Pagrotskys utspel ändå har väckt stort intresse beror säkert på att han uppmärksammar en del svagheter i systemet som många känner igen. Ja, avkastningen har inte blivit den som man historiskt hade anledning att förvänta. Ja, det är få nytillkommande som väljer. Ja, det är relativt få också av de gamla innehavarna som utnyttjar valfriheten genom att flytta sitt sparande.

Ändå bör man inte kasta ut barnet med badvattnet genom att gå på Pagrotskys linje.

För Folkpartiet Liberalerna är premiepensionen en hörnsten i pensionsuppgörelsen och vi kommer inte att acceptera att den slopas. Däremot är vi inte bara öppna för, utan angelägna om, att några av de uppenbara problemen i systemet åtgärdas. Det är bra att socialförsäkringsministern har tillsatt en utredare med uppgift att titta på några av dessa brister.

Varför är då det som kallas premiepension en bra idé, viktig att bevara för framtiden?

Den grundläggande tanken bakom premiepensionen är att det är bra att så många som möjligt får en känsla för att det finns ett samband mellan vilken standard vi kan ha när vi blir gamla och hur det går för företagen. Även om systemet är obligatoriskt ska det inte vara helstatligt i meningen att staten äger allt och bestämmer allt.

När det nya systemet infördes var det få som förutsåg att vi skulle ha två börskrascher inom loppet av ett decennium. Trots det står faktiskt just nu ungefär 98 procent av PPM-spararna på plus. Det som på lång sikt är mest avgörande för hur ett lands ekonomi utvecklas är växtkraften i företagen och därför är det rimligt att en del av pensionssparandet placeras i aktier.

Aktier innebär definitionsmässigt risk, men alternativet att hålla pensionskapitalet borta från näringslivets behov av investeringskapital är en ännu större risk. Vi tycker att det är bra att en större del av pensionskapitalet än förr är placerat i aktier, men tycker också att det är rimligt att individer som vill minimera sin egen risk kan göra det genom att av-stå från att välja eller "välja tryggt".

Även om vi tycker att PPM-systemets grunddrag håller anser vi att det behövs några förändringar i det.

800 fonder att välja mellan gör systemet oöverskådligt och valsituationen komplicerad. I dag lägger fondbolagen in de flesta av sina fonder i systemet. Många av dessa fonder är ganska små - 200 har ett innehav på mindre än 13 miljoner kronor. Om en avgift infördes skulle många avstå från att ha de mindre fonderna i systemet och vi skulle få en självsanering.

Det skulle vara bra om fler sparare visade intresse för hur deras inne-hav utvecklas. Pengarna från avgiften kunde användas till en ordentlig information om hur man väljer och hur man flyttar sitt sparande. De orange kuverten räcker uppenbarligen inte. Kanske kan det göras ännu enklare att flytta. Det ska vara lika lätt att flytta sitt fondsparande som att betala räkningar på nätet.

Sparare som varit passiva flera år skulle kunna få en påminnelse om valmöjligheten. Kanske skulle det vara en poäng om det fanns en regel om en viss riskspridning i en individs placeringar.

Det är bra om fler tar ett aktivt ansvar för sin pension och samtidigt skaffar sig insikter i hur det går för näringslivet. Därför är premiepensionen viktig. Men ska den fungera som det var tänkt är det hög tid att göra en del justeringar.

Johan Pehrson ledamot i pensionsgruppen, riksdagsledamot och gruppledare (FP)
Ulf Nilsson ledamot i socialförsäkringsutredningen riksdagsledamot (FP

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018