Inlägg

Visar inlägg från november, 2009

Tillfällig kommunarrest för huliganer

En Sifo-undersökning visar att sju av tio tillfrågade tycker att fotbollen själv ska stå för kostnaden för polisövervakning i samband med matcher.

Hur kostnaden ska fördelas mellan klubbar och samhälle är inte en helt lätt fråga, men den var åter uppe till prövning på folkpartiets landsmöte nyligen. De församlade folkpartisterna menade att det är rimligt att klubbarna tar ett större ansvar än idag när det gäller rent kommersiella arrangemang, och därför arbetar vi nu för att få till en utredning som kan visa hur vi på bästa sätt delar upp ansvaret. Det gäller att rimligt avgränsa klubbens ansvar i tid och geografi vid matcherna.

Avgörande är dock att vi tar till med hårdhandskarna mot våldsverkarna - var och en - i samband med matcherna. Regeringen skärpte regleverket inför den gångna säsongen, men jag menar att vi behöver gå ett steg längre – och införa anmälningsplikt. Den som är avstängd skall ha anmälningsplikt på en polisstation te x en kvart innan avspark. Även det har folkpartiet…

Integritetsvänner

I dagens SVD kan man läsa om att moderaterna vill göra en integritetsoffensiv. Det är goda nyheter. Så sent som igår hade vi ett möte med Alliansens rättspolitiska grupp, och jag lämnade då en lista med sju konkreta integritetskrav som jag tycker vi ska gå till val på tillsamman i Alliansen. Flera av förslagen har Folkpartiet arbetat fram i en integritetsrapport för ett par år sedan. Det handlar t ex ett förbud mot smygfilming. Med tanke på dagens artikel torde chanserna att få igenom förslagen vara goda.

Många poliser – men de måste också synas och vara effektiva.

Att polisen inte är en dröm av effektivitet har varit tydligt länge och en utredning som nyligen gjorts visar bland annat att utvärderingarna av verksamheten inte fungerar och att det finns för många chefsnivåer. Det leder till ineffektivitet och ökade kostnader.

Därför är det verkligen välkommet att regeringen idag har gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att effektivisera organisationen. Effektiviseringsarbetet är något som vi måste fortsätta arbeta på, även nästa mandatperiod. Jag skulle vilja se en stor, parlamentarisk utredning om polisens framtida organisation. 21 självständiga polismyndigheter kan rimligen inte vara det mest effektiva sättet att bemöta en ökande internationell brottslighet. Vi måste också titta närmare på vad polisen egentligen ska göra – och vad andra kan göra bättre.

Nästa år har vi 20 000 poliser på plats. Då är det viktigt att det också syns ute på gator och torg. Det är där våra poliser hör hemma, inte som arrestvakter eller dolda på ett kontor.

Kvalitetssäkra ungdomstjänsten

Den senaste tidens rapporter rörande ungdomstjänstens brister gör mig bekymrad. Det är väldigt viktigt att vi ger unga som har begått brott möjligheten till att kunna komma tillbaka och i detta spelar ungdomstjänsten en mycket viktig roll. Att de unga får arbeta av sitt straff, istället för att betala böter, är både pedagogiskt och rimligt. Det är exempelvis inte fel att en ungdom som sparkat sönder en lekplats också får laga den. Eller att en klottrare får måla om det hus han/hon har klottrat ner. Därför är det bedrövligt att ungdomar dömda till ungdomstjänst i vissa kommuner får vänta orimlig tid, innan de kan böja arbeta. Alla kommuner måste ta sitt ansvar.

Därför är det nödvändigt med en kvalitetssäkring av ungdomstjänsten. Denna kvalitetssäkring ska både gälla tillgången på arbetsplatser samt innehållet i det arbetet som erbjuds. Socialstyrelsen kontrollerar redan idag mängder av kommunernas verksamheter som rör vård och omsorg. Att övervaka ungdomstjänsten bör varken vara mer kom…

Polisen ska absolut få köpa sprit

Folkpartiet har länge krävt att polisen ska få arbeta med provokation för att komma åt den illegala alkoholförsäljaren. Konsekvenserna av ungas konsumtion av illegal sprit är förödande. Den illegala garage-, källar- och bakluckeförsäljningen av sprit till barn måste stoppas. Idag måste oändliga polistimmar avsättas för att spana och dokumentera den lönsamma illegala försäljningen av alkohol. Med en skärpt syn på illegal alkoholförsäljning kan polisens köp av illegal sprit i bevissyfte godtas.

Förslaget har dessutom ett brett stöd bland Sveriges poliser och att hela 65 procent av poliserna efterlyser en ny lagstiftning visar på att behovet är stort. Bekymmersamt är det även att nära 40 procent av de frågade anser att den alkohol- relaterade brottsligheten har ökat under den senaste treårsperioden.

Folkpartiet kommer fortsätta att driva på denna fråga i regeringen. Att minska supande bland unga människor är ytterst viktigt om man överhuvudtaget ska kunna minska brottsligheten bland unga o…

Polisbrist i Nora

Jag besökte Nora igår för att diskutera ökat missbruk av droger, fler fall av skadegörelse och allt mer av misshandel. Otryggheten har växt under en längre tid i idyllen Nora.

Vid mötet med socialtjänst, polis och politiker framkom att det nästan är kemiskt rent från poliser som jobbar ute bland medborgarna - i alla fall om de skall betecknas så som närpoliser.

Det är oacceptablet att Nora som en gång hade ett tiotal poliser i tjänst nu har en för det ytttre arbetet och den polisen vill dessutom egentligen, enligt uppgift, arbeta någon annanstans. Tänk om Posten, ICA eller en vårdcentral tog bort folk från verksamheten för t ex utbildning, och i praktiken stängde ner under lång tid, istället för att ta in vikarier. Eller att de som faktiskt var kvar i verksamheten satt kvar vid sitt skrivbord istället för att i alla fall hjälpligt försöka sköta det primiära - att serva människor t ex genom att störa narkotikatrafiken bland unga på helgerna.

Effekten är tydligt. Otryggheten ökar. Socialt…

Flera myndigheter. En kamp mot grov brottslighet

Grov brottslighet förkortar inte sällan livet för människor. Den skapar alltid misär, våld och utslagning på vägen dit. Livschanser försvinner och om den skulle få härja fritt hotas ytterst demokratins funktionssätt i flera viktiga delar.

Sedan en tid arbetar brottsbekämpande myndigheter sida vid sida för att bekämpa grova brott. Det är bra, men ännu sitter stuprören i huvud sak kvar på organisationskartan och i sekretessregelverket. Rikspolisstyrelsen som ytterst ansvarar för verksamheten har kommit med förslag om att ändra sekretessreglerna så att informationsutbytet kan bli friare mellan de inblandade myndigheterna.

Detta hade inte varit ett problem om vi haft en central samlad myndighet ansvarig för att bekämpa grova brott så som i t ex Storbritannien (SOCA). I väntan på en sådan svensk enhet måste dock befintliga få dela information - om denna brottslighet skall kunna pressas tillbaka.

Jag har däremot meddelat att när det gäller andra myndigheter måste vi vara mer försiktiga av inte…

Kollektivt ansvar, men inte kollektiv skuld

Alla män har ett ansvar att arbeta mot våld i allmänhet, men mot vissa mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Det innebär inte att varje man därmed också har en personlig skuld för andra mäns våld. Det skulle vara att driva kollektiviseringen ett steg för långt.

Jag träffar massor av bra män som verkligen också lever de värderingar de officiellt redovisar. Många av dessa män är personer med makt inom politik, media, kultur, myndigheter eller organisationer. Några av dessa män sitter uppsatta såsom ett persongalleri på förstasidan av Nerikes Allehanda idag. Jag finns också med i denna rad av bilder. Vi har samma krav som alla andra att leva upp till, men med makt har personer ett större ansvar att bidra till en god samhällsutveckling. Samverkar dessa män, tillsammans med kvinnor med makt, så ökar förutsättningarna för att minska vissa män våld och förtryck av kvinnor. Arbetet måste bedrivas på alla fronter och omfatta hela samhällsbygget.

Fler poliser i Örebro och Sverige innebär att fler se…

Svinn för miljarder

För fjärde året i rad ökar butiksstölderna. Kostnaderna beräknas till nästan 7 miljarder per år – dvs ungefär lika mycket som hela kriminalvården.

I ett första steg är det naturligtvis handlarna som tar den ekonomiska förlusten, men självklart reflekteras den förlusten i höjda priser för oss konsumenter. Utslaget per invånare så uppgår svinnet till 750 kr per person, dvs hela 3000 kr per år för en tvåbarnsfamilj.

Det är hög tid att vi gör något åt svinnet. Ett första steg kanske kan vara att kalla saker vid dess rätta namn. Stöld i affärer kallas idag snatteri om värdet är lägre än 1000 kronor. Denna snuttifiering riskerar att urholka förtroendet för lagstiftningen och skickar fel signaler till unga människor. Dessutom underlättar snatterilagstiftningen för organiserade stöldligor som begår seriebrott mot företagare.

Stöld är stöld, och ska också kallas så. Det är en fråga jag drivit länge, och kommer att fortsätta driva, bland annat i alliansens rättspolitiska arbetsgrupp.

Bra kriminalvård kostar, dålig kostar ännu mer.

Kriminalvården är dyr. Det beror på att säkerhet, innehåll och mänsklighet kostar. Allt behövs. Kriminalvården måste kunna se olika ut. Det behövs fängelser med största tänkbara säkerhet. Det finns nämligen dömda personer som inte skall kunna rymma. Priset skulle kunna bli för högt. Personer skulle till följd av rymningar i värsta fall kunna riskera att mördas.

Det behövs också omfattande alternativ när det gäller t ex utslussning när en lång tids inlåsning skall bytas mot friheten igen. Här kan säkerheten vara lägre, men innehållet måste maximeras. Eftersom risken är så stor att den sociala inkompetensen blivit stark i den onaturliga miljö som ett fängelse alltid innebär. Att utan förberedelse kom ut i frihet innebär omfattande risk för ny brottslighet. Utvidgningen av fotbojan i slutet av ett straff för ett par år sedan var där rätt tänkt och bidrar till bättre utslussning.
Vi skall styra med lagar. Säkerhet skall kombineras med arbete, behandling och utbildning. Sverige har fått mäng…

Sexualbrott, körkort och skadestånd.

Idag besökte jag Tillbergaanstalten strax utanför Västerås. Det var ett bra besök där vi fick ta del av utbildnings-, arbets- och behandlingsprogram. I en imponerande stor lokal byggs husdelar på plats dels på uppdrag, dels löpande för husproducenter. Flera intagna tog del av hantverksutbildning för ett bättre liv efter straffet.

Kraft har lagts på programverksamheten. Det är bra. En konsekvens är att tiden för kontaktpersonerna gentemot de intagna minskat. Flera av de anställda menade att de känner sig otillräckliga i sin kontakt med de intagna. Det är en konsekvens av att Kriminalvården inte har och aldrig kommer att få obegränsat med resurser. Behoven är stora. Frågan bör dock följas upp.

Ett problem några av de intagna tog upp vara att de när de väl börjat avtjäna straffet fick besked om att de dessutom fått sitt körkort indraget. För flera intagna är skuldberget högst närvarande och det är inte helt lätt få fram resurser att ta ett nytt körkort när de väl avtjänat sitt straff. Fler…

Kameror

Övervakningskameror kan aldrig vara den enda lösningen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det kan dock vara en del i en mer övergripande strategi. Med strängt ansvar för innehållet för den som satt upp kameran kan integriteten värnas. Med kontroll och straffsanktionern från myndigheter över handhavandet kan också missbruk minimieras. Dessutom borde det finnas en tydlig sammanställning tillgänglig för medborgarna om var kameraövervakning faktiskt finns. Detta skall dessutom redan idag på plats - där kameror finns - tydliggöras.

Idag överlämnades utredningen om kameraövervakning till regeringen. Den menar att lagstiftningen som rör kameraövervakning måse förenklas eftersom den idag finns i så väl en kameraövervakningslag och i den övergripande personuppgiftslagen. Utredningen vill att reglerna finns i en enda lag.

Vissa lättnader föreslå för att kunna skydda t ex handeln mot stölder i butik. Detta är lätt att välkomna. Vem som skall kontrollera är dock inte självklart. Datainspek…

Gärna en rejäl polisutredning, men också värderingar

Brännpunkt idag skriver rikspolischef Bengt Svensson om behovet av en bred utredning om polisen. Jag kan bara instämma, och har själv drivit frågan i många år.

Hur polisen ska organiseras är naturligtvis en viktig del av en sådan utredning, men det handlar också om vilka uppgifter som ska ligga på polisen, hur de kan utveckla sina arbetsmetoder och hur de bäst möter en förändrad brottslighet. Naturligtvis måste det också handla om hur man får till ett gott ledarskap och vilka värderingar som ska prägla verksamheten.

Just när det gäller värderingar har jag ställt mig frågande till att det långvariga arbetet med polisens värdegrund nu har resulterat i tre ord: Engagerade, Effektiva och Tillgängliga. Det är förvisso bra ord, men skulle ju lika gärna kunna användas för att beskriva Pressbyråns personal.

För att höra hur polisens högsta ledning resonerar kring värdegrunden har jag därför bjudit in Bengt Svensson till ett samtal med alliansens ledamöter i justitieutskottet i morgon. Det ska…