Högre a-kassa och moderna turordningsregler


Skriver idag i Örnsköldsviks allehanda med kollegan, tillika riksdagsledamoten Hans Backman (FP) om vår syn på a-kassan och turordningsreglerna.

Kombinationen av principen "sist in först ut" och låg a-kassa bidrar till onödiga låsningar på arbetsmarknaden idag. LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär i dessa delar att arbetsgivare ibland inte vågar anställa. Låg a-kassa bidrar dessutom ytterligare till att arbetstagare inte vågar byta jobb och bli sist anställd.

Idag får en arbetslös maximalt strax under 15 000 i månaden i a-kassa. Detta är naturligtvis något som tas med i beräkningen för den som funderar på att byta jobb och bli den sist anställde. En spännande tjänst på ett helt nybildat bolag känns för många kanske just lite väl spännande. Särskilt om man har lån och försörjningsansvar för sina barn.

A-kassan får inte vara så omfattande att drivkraften att söka jobb minskar - och arbetslösheten därmed ökar. Det höjda taket bör därför bara gälla de första hundra dagarna. Det är en rimlig tid för att ställa om. Kombinerar man det dess-utom med ändringar i LAS så att kompetens spelar en större roll vid uppsägningar, så kompenseras en eventuellt minskad drivkraft att söka jobb av arbetsgivarnas ökade intresse av att anställa.

En högre a-kassa under en kortare övergångsperiod bidrar också till en mindre stress för den arbetssökande. För individen kan det vara skillnaden mellan att få drömjobbet eller att av ekonomiska orsaker tvingas ta ett jobb man är överkvalificerad för. För samhället kan det vara skillnaden mellan rätt person på rätt plats eller att en massa ingenjörer hamnar i serviceyrken som förvisso är viktiga, men där deras utbildning inte kommer till användning.

Många tjänster som tillsätts idag är vakanta under allt längre tid - vissa kvalifikationer växer helt enkelt inte på träd. Då är det inte förvånande att det också tar längre tid för de arbetssökande att hitta ett nytt jobb där de kan komma till sin rätt. Arbetslöshetsförsäkringen gör matchningen mer effektiv.

Det finns därför dynamiska effekter i vårt för-slag som skulle förbättra arbetsmarknadens funktioner - och på sikt öka så-väl sysselsättningen som produktiviteten. Det samhällsekonomin eventuellt skulle förlora i några dagars längre arbetslöshetstid vinner vi på ökad rörlighet bland arbetstagarna och ökad vilja att anställa bland företagen - något vi alla i slutänden vinner på. I den liberala ekonomiska doktrinen måste man fokusera på så väl efterfrågan som utbud av arbetskraft.

Johan Pehrson (FP) & Hans Backman (FP)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018