Seger för humanismen


Idag har Folkpartiet, Regeringen och Miljöpartiet redovisat att gömda barn och papperslösa barn ska få tillgång till samma vård som "bosatta", dvs. fullständig subventionerad vård inklusive regelbunden tandvård och subventionerade läkemedel. Vuxna som är gömda eller papperslösa kommer att få tillgång till samma vård som vuxna asylsökande, dvs. sådan vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, samt mödrahälsovård m.m. Vuxna gömda och papperslösa ska också ha tillgång till subventionerade läkemedel som krävs för den vården och en hälsoundersökning.

Detta är en viktig reform som slår vakt om mänskliga värden. Överenskommelsen gäller personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (gömda) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (papperslösa). Personer som vistas i landet endast tillfälligt, t.ex. turister, omfattas inte.

Kommentarer

Snarare en stor förlust, eftersom dessa illegala bedragare nu kommer ta upp vårdplats som RIKTIGA behövande eller skattebetalande svenskar skulle haft. Sverige kommer med detta lagförslag bli en veritabel "gratis-sjukvård"-magnet till världens folk på flykt. "Agda" på ålderdomshemmet är den som vanligt får betala notan.
Mange sa…
Varför då inte ge dem uppehållstillstånd direkt? Vill man utvisa dem så är det ju enkelt att hitta dem när de kommer in i systemet.

Sen kan man ju stillsamt undra hur länge skattepengarna räcker om alla som vill komma ska ha samma rättigheter men inga skyldigheter.
M.S. sa…
Ett steg i rätt riktning, MEN det finns fortfarande all anledning att vara kritisk! Faktum är att förslaget fortfarande innebär att vissa patienter ska diskrimineras inom vården. Det strider emot mänskliga rättigheter, medicinsk etik, humanismens tankar, folkhälsans bästa och vårdpersonalens arbetsmiljös bästa när man inte kan behandla alla patienter lika. Alla som arbetar inom vården vet att det är omöjligt i praktiken att dra en gräns för vad som är "vård som inte kan anstå". Möjligheten att godtyckligt diskriminera papperslösa inom vården kvarstår. Kravet måste vara att alla människor erbjuds vård på lika villkor.
Wunder sa…
Jättefint. Gulligt t.o.m. Men ... hur skall det gå till? Dom är ju gömda. Måste man inte anonymisera all vård för att detta skall funka?
Anonym sa…
Riksdagen stiftar en lag som säger att om man får avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige så skall man lämna landet. Men sen ger samma riksdag förmåner till de som inte gör det. Logik?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018