Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2012

Viktig satsning på förskolan fortsätter

Skriver i Karlskoga Tidning om den svenska förskolans förträfflighet. Klassresan börjar inte i klassrummet - Den börjar på förskolan..


Globaliseringen skapar möjligheter, men också krävande utmaningar. Liberaler har i århundraden bejakat utvecklingen med allt mer utbyte mellan länder.
De senaste hundra åren kan vi konstatera att vi med vår svenska öppenhet mot omvärlden blivit vinnare. Från att ha varit ett fattigt land där svält inte var ovanligt är vi idag ett av världens rikaste länder.

För att Sverige ska fort-sätta ligga i topp och att vi ska kunna värna vår trygghet så krävs fortsatta satsningar på utbildning. Få ifrågasätter idag att bakom den svenska välfärdslyften ligger den tidiga och breda satsningen på utbildning. I vår fortsatta strävan är det lätt att fokus snabbt hamnar på matematik, naturvetenskap och spetsforskning. Men vi får inte glömma att vi måste börja redan med den svenska förskolan. Tidigare och tydligare än idag måste lek och kunskap kreativt blandas för vår…

Kampen mot extremismen

Nyligen föll domen i Norge. Den värsta massmördaren/terroristen i modern tid fälldes för sina vansinnesdåd. En gärningman präglad av ideologisk/religösa förtecken. Korsriddare är ju 2012 lika snurrigt som jihadister.

Sådana strömningar finns också i Sverige, men också andra dimensioner på extremism.
S k djurrättsextremism skrivs det om i denna ledare. Där mitt arbete för en central enhet med ansvar för detta belyses.

Uttalar mig om Quickfallet

Sjukt rättssystem? Det är inte helt ovanligt att sjuka människor ringer till polisen och anmäler sig som skyldiga till bland annat mord. Många av dessa avfärdas tidigt av polis och åklagare som just sjuka människor. Det extra ordinära ”Quickfallet” är en utmaning också för oss lagstiftare. Har vi flera fall av denna karaktär? Är tragedin för alla brottsoffer likväl en tragedi för vår rättsstat? Fortsättning på min artikel på Svt debatt går att läsas här

Uttalade mig även i Ekot på måndagen i samma ämne

Läs mer i i DN