Sverige står fortsatt starkt

Vi satsar när andra länder skär ner.. Läs min artikel härnedan, publicerades även i Nerikes Allehanda

I helgen satte vi ramarna för nästa års statsbudget. Efter det traditionella Harpsundsmötet återstår nu detaljförhandlingar om statens utgifter för 2013. Svensk ekonomi är ett ljus i ett i övrigt rätt dystert Europa. Det gäller nu att på ett ansvarsfullt sätt förvalta vår gemensamma styrkeposition.
Lågkonjunkturen biter sig fast i Europa som en direkt konsekvens av överskuldsättningen i vissa länder. Dessutom finns nu indikationer om att det ”hackar” även på andra håll i världen. Både från USA och Kina redovisas allt fler så kallade nedåtrisker för kommande års ekonomiska utveckling.
Sverige är dock motståndskraftigt. Till följd av att svenska företag, organisationer och att inte minst svenska folket varje dag gör stora insatser så klarar sig den svenska ekonomin relativt väl.

Kronan är urstark till följd av att Sverige toppar i de internationella rankinginstituten när det gäller kvalitet på statsobligationer. Pensionerna kommer att räknas upp rejält nästa år. Socialbidragen har åter börjat minska. Arbetslösheten minskar när vi jämför med värsta krisen för ett par år sedan. Allt detta står i en stark kontrast till andra länder i Europa. Där går utvecklingen åt exakt motsatt håll.
För oss liberaler är det centralt att vi använder vårt starka läge till att investera för framtiden. Därför fokuserar vi på infrastruktur, forskning och företagsamhet i regeringsförhandlingarna. Åratal av eftersatt underhåll av järnvägar och vägar behöver tas igen. Folkpartiet vill dessutom skapa utrymme för nya, större projekt, inte minst på järnvägssidan. Fler av dessa för oss viktiga satsningar har en avgörande betydelse för transporter av såväl människor som råvaror i Örebro län.

Forskningens roll i ett kunskapssamhälle kan inte överdrivas. Sverige tillhör de länder i världen som redan i dag satsar mest på forskning och utveckling i relation till bruttonationalprodukten (BNP). Vi behöver dock göra ännu mer för att stimulera spetsforskning och innovationsklimatet i vårt land.
Vi kan inte konkurrera med bredd mot de växande industrinationerna Indien och Kina, men väl med yttersta spets vad gäller innehåll och kvalitet. Dagens spetsforskning är alltid grunden för framtidens välfärd.

Företagsklimatet måste förbättras. Vi måste förstärka drivkrafterna för att fler företag ska etablera sig i Sverige. Här är frågan om bolagsskatten viktig. För småföretag anser Folkpartiet att vi bör överväga olika former av investeringsavdrag. Fler resurser som satsas på nyföretagande bör kunna få en något lättare beskattning.

Konkurrensen är stenhård i en global värld och inte minst vårt skattesystem måste kunna hävda sig.
Skola, vård och omsorg är grunden för välfärden. Vi ser att kommuner och landsting förväntas ha mångmiljardöverskott kommande år. Detta är en direkt följd av att fler jobbar i Sverige än i andra jämförbara länder.

Det är inte alla kommuner som har stark ekonomi kommande år. Inte minst i vårt eget län är prövningen stor för många mindre kommuner som till exempel Laxå. Dock har Sveriges kommuner som helhet kommande år, goda förutsättning att investera i till exempel skola och omsorg. Fler i jobb ger mer kommunala skattepengar – svårare än så är det inte.

Trots starka offentliga finanser står vårt land inför stora utmaningar. Vi har en stor invandring till vårt land. Det är i grunden bra, vi behöver folk som kommer hit och arbetar. Det stärker den svenska välfärden. Men i dag befinner sig alltför många människor med utländsk bakgrund i utanförskap.
Vi behöver jobba aktivt mot diskriminering, men också fortsätta att utveckla den svenska vuxenutbildningen, som de facto är en förebild för resten av Europa. Invandring kräver integration. Det har vårt land klarat i hundratals år och måste åter bli bättre på detta.

Ungas situation behöver fortsatt fokus. De lyckade satsningarna på bland annat sänkta skatter för rot/rut-jobb och restaurang-jobb behöver följas upp med ytterligare offensiva satsningar. Renoveringen av utbildningsväsendet är dock alltid den mest effektiva åtgärden på lång sikt för att minska arbetslösheten bland unga.

Utmaningarna är stora. Sverige ställs inte bara om till följd av omvärldstryck. Vi är det land i vår del av världen där urbaniseringen i dag sker snabbast. Det ställer nya krav på hur vi styr Sverige i framtiden.

För att hela Sverige ska ha en positiv framtid kommer vi att fokusera på framtidsfrågorna och det är satsning på infrastruktur, forskning och andra investeringar som inte minst rustar vårt eget län för framtiden. Sverige kan när andra inte kan.

Johan Pehrson Riksdagsledamot och gruppledare (FP) Örebro län

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018