Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2009

Polisen goes Vivalla

Precis som på många andra håll kliver polisen i Örebro in mer permanent i de områden där otryggheten upplevs som kanske störst, i Örebro gäller det området Vivalla. Utmaningarna är omfattande i Vivalla och har varit så i många år. Trots de många positiva sakerna som finns i Vivalla finns problem med social utslagning, utanförskap och därmed brottslighet.

Det är en viktigt satsning. Tanken bakom är inte av rymdteknikkaraktär. Det är helt enkelt lite av gamla tiders kvarterspolis. En polis nära medborgarna och det civila samhället som kan samarbeta och förebygga. I samarbete med föräldrar, föreningar och andra myndigheter kan polisen se till att medborgarna i Vivalla får en ökad trygghet. Det är viktigt understryka att det inte är ett tillfälligt projekt utan en permanent satsning.

Viktigt är kopplingen till Örebro universitet. Vi behöver mer kunskap om vad som fungerar när det gäller förebyggande och brottsbekämpande arbete. Den svenska kriminologiska forskningen upplevs nästa endast var…

Ut med dom. Heja Rosengård!

Vi vill ha våra poliser här! Det säger en person som bor i Rosengård i Malmö med anledning av att extrema anarkister och vänstergänget kring Reclaim the Street blev utkörda från Rosengård i lördagskväll.

- Jag vill bara äta en lugn middag med min familj. Jag vill inte ha bråk här, är ytterligare ett uttalande från en person som var med och körde ut våldsverkarna i samband med helgens spektakel.

Att den tänkta våldsprovokationen var planerad till en lördag under Ramadan visar på en ovanligt okunnig kulturförståelse.

Kvar i Rosengård finns dock de mer traditionella gatugängen. Black Cobra och Lion Family är bara två exempel. Detta är grupperingar som växt sig starkare och som parasiterar på vårt öppna, toleranta samhälle. Dessa grupperingar bör också köras på porten av Rosengårdsborna, men det kräver betydligt mer kraft. De flesta i dessa gäng har rötter i Rosengård med omnejd. Personer som valt gangsterlivet som mål. En negativ spiral som ofrånkomligt leder till långsiktiga katastrofer i …

Slut på kontot hos polisen

Vi satsar 17,6 miljarder på polisen. Varje år. Det är viktiga pengar för ökad trygghet, säkerhet och människors välfärd. Inte minst för de mesta utsatta människorna. Eller för unga i riskzonen. Tänk bara på alla unga som varje fredagskväll i Sverige tas om hand av en polis. Välbeställda har alltid kunnat köpa sig mer eller mindre trygghet i olika former.

Polisen blir allt fler i vårt land. De blir mer välutbildade. De får bättre utrustning. Organisationen blir allt mer relevant. Men kvalitet kostar. Rikspolisstyrelsen äskar i dagarna två miljarder till för den svenska polisen nästa år. Det är pengar som behövs.

Det har gjorts genombrott här på Harpsund. Jag tror vi får igenom krav på nya polisresurser. Vi når snart den ”armé av poliser” som Folkpartiet liberalernas mål kallades av spydiga ledarsidor för ett antal år sedan. Samtidigt ska det understrykas att det finns all anledning att vi fortsätter ta upp frågan om fortsatta effektivitetsökningar på sina håll inom polisen. Detta varje …

Våldsromantiker till Rosengård

I helgen ordnas "gatufesten" av grupperingen "Reclaim Rosengård". Denna har enligt mediauppgifter haft en pressträff där man uppträtt anonymt och maskerat.

Gruppen menar att människor i Rosengård är förtryckta av polisens ökade närvaro. "Snuten ut ur Rosengård" är t ex en av parollerna inför lördagens "gatufest".

Den polisiära närvaron har tvärtom ökat tryggheten och minskat brottsligheten för människor som lever i Rosengård. Den omfattande skadegörelse och de många bränder som sågs i början av året användes dessutom enligt säkra uppgifter ofta för att understödja annan grov brottslighet i området.

Jag tror de flesta människor som lever i Rosengård betackar sig för Reclaim gängets inbland i deras stadsdels framtid. Frågan är om de vågar visa det utan att riskera att få en gatusten inkastad i fönstret.

Tack och lov är polisen väl förberedd för att hindra tänkbara trista händelser.

Storebror på rätt plats - med säkerhetsbälte

Idag skriver företrädare för säkerhetsbranchen i Svenska Dagbladet att de med en opinionsundersökning funnit att det hos elever och föräldrar finns ett starkt stöd för en reglerad kameraövervakning. Det är en uppfattning jag fått själv också, genom många samtal både med elever, lärare, föräldrar och polis. Inte minst efter det flertal fall av vandalisering vi sett i Örebro på senare tid. Tryggheten kan öka med kameror använda på rätt sätt. Men det krävs hårda regler och uppföljning för att inte missbruk ska vara möjligt.

Frågan är uppe till diskussion på Folkpartiets landsmöte i höst. Jag hoppas att förslaget nedan vinner bifall. Debatten blir dock tuff. Den absoluta friheten från kameror är viktigare för många liberaler.

Kameraövervakning behövs. Vi vill ha tydligare regler och mindre krångel för att få tillstånd till kameraövervakning. Det behövs i brottsförebyggande syfte och för att effektivt kunna utreda brott. Kameror kan öka tryggheten för människor i tunnelbanan och på stan, m…

Elevers integritet och missbruk av droger

Sverige är skyldigt att vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika. Detta framgår av FN:s barnkonvention.

Det finns massor att göra för att se till att vi bättre förebygger narkotikamissbruk bland unga människor, snabbare narkotikaklassar nya droger och förbättrar samarbetet mellan olika myndigheter.

Nyligen redovisades att var fjärde rektor - förutom andra åtgärder - även kan tänka sig slumpvisa frivilliga drogtester av skolelever som ett verktyg i arbetet för elevers hälsa. Vid en misstanke om missbruk är skolan alltid skyldig att anmäla till socialtjänsten. Denna anmälningsskyldighet förutsätter inte att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa utan att även svårbedömda och obestyrkta uppgifter som tyder på detta ska anmälas till sociala myndigheter

Däremot säger Skolinspektionens jurister att det krävs lagstöd för friviligga slumpmässiga d…

Meningslöst etiketterande

Det finns de som ibland tycker att det är märkligt politiker i samma parti ibland kan tycka olika och ha lite olika ingångar. Sydsvenskan hade igår en uppställning med mig och Bengt Westerberg. Kravliberalen v Socialliberalen.

Så här så här låter alltså en kravliberal.

Sydsvenska Dagbladet den 10 augusti 2009

Kravliberalen: Samhället ska inte lösa allt
Johan Pehrson ställer krav på sina barn. Han ställer krav på sig själv. Och som politiker ställer han krav på föräldrar, på barn, på flyktingar, ja på alla medborgare, att vara personligt ansvarstagande.

- Alla människor har ett ansvar att sköta sig och bidra. Det är inte konstigare än att folk ställer krav på ett fotbollslag. Om folk kallar mig kravliberal så innebär det att motsatsen skulle vara en kravlös liberal. Det låter inte särskilt bra, säger han.

Johan Pehrson är kanske den folkpartist som hårdast förknippas med kravpolitik och hårdare tag. Som ordförande i riksdagens justitieutskott var han med om att lagstifta om buggning, avlyss…