Inlägg

Visar inlägg från juli, 2009

Personlig och privat

Det var tänkt att ha jag skulle ha ett litet bloggupphåll tills början av augusti, men alltid är det något som verkligen måste kommenteras.

Jag är gärna personlig i mitt politiska arbete. Det präglas ofta av det jag upplever i min egen närhet eller hos de människor jag har förmånen att möta. Däremot försöker jag undvika att vara alltför privat. Det lyckas inte alltid, till exempel idag.

Tidningen Nerikes Allehanda redovisar idag det faktum att jag och Pernilla, som privatpersoner/konsumenter, och ett av oss anlitat företag har olika uppfattning om huruvida en tjänst vi köpt av företaget utförts fackmannamässigt - eller inte.

Vi köpte för ett drygt år sedan ett hus för vår familj att bo i. Huset var i behov av omfattande renoveringar som utförts av ett flertal företag.

I samband med att renoveringen var färdigt gjordes som brukligt en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannen gjorde flera anmärkningar på brister i den av företaget utförda tjänst vilka dokumenterade…

Brott mot demokratin

Allt våld är oacceptabelt. Politiskt våld är synnerligen oacceptabelt. Det är svårt att rangordna brott. Vad är värst, ekonomiska brott eller brott mot person? Detta är ett exempel på en fråga jag ofta får som lagstiftare. Straffnivåerna avgörs av både allmänpreventiva och individualpreventiva skäl.

Idag presenterades en rapport som pekar på allvaret med det politiska våldet i Sverige. Den visar bland annat på att våldet mellan extrempolitiska grupperingar är grövre i Sverige än i många jämförbara demokratier. Vit makt-miljön har allt oftare skjutvapen och sprängmedel. De autonoma på vänsterkanten har dessutom allt oftare en avsikt att utstuderat angripa just förtroendevalda.

Det är svårt att förstå varför det skall vara ett värre brott att angripa den som verkställer en viss lag (våld mot tjänstman) än att angripa den som faktiskt stiftar och ligger bakom den aktuella lagstiftningen.

Därför bör vi skärpa lagstitningen mot politiskt färgat våld - brott mot demokratin.

Ungdomsbrottskommission

Vi kan inte bara bygga nya fängelser. En aktivistisk socialpolitik är alltid det mest effektiva sättet att minska mänsklig olycka i allmänhet och brottslighet i synnerhet.

Det gäller dock att börja tidigt. Orsaken till ungas kriminalitet är mången. På ett seminarium idag, arrangerat av Polisförbundet, lyfte moderatorn fram psykiska problem som en orsak. Det kan säkert gälla vissa fall när det gäller unga. Jag tror dock att det handlar mer om social miljö och socialt arv. När jag till exempel nyligen träffade delar av socialtjänstens ledning i Rosengård så lyfte ingen företrädare där fram att barnen och ungdomarna som går ner sig i brottslighet skulle vara psykiskt störda eller avvikande. Däremot vittnade man om det social utanförskapet, misären och bristen på aktivt föräldraansvar. Fritid och frustration hade ersatt framtidstro. Polisens insatser ansågs för få och för långt ifrån ungdomarnas vardag. Nu är detta på gång att bli bättre också i Rosengård.

För att minska brottsligheten mås…

Polisen drar på stålhandsken

Idag sjösätter vi den nya polisorganisationen mot den grova organiserade brottsligheten. På nationell nivå inrättas Samverkansrådet och Operativa rådet. Här finns företrädare för polisen och andra samverkande myndigheter gemensamt kraftsamlade. Samverkansrådet beslutar om den strategiska inriktningen för insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Operativa rådet fattar beslut om användandet av aktionsgrupper i enskilda ärenden och andra operativa insatser.

Ett nationellt underrättelsecentrum har till uppgift att analysera underrättelser från alla de samverkande myndigheterna. För de operativa insatserna finns särskilda aktionsgrupper vid Rikskriminalpolisen och vid Polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Östergötlands län, Örebro län, Uppsala län, Västerbottens län och Västernorrlands län.

Det finns en del som talar för att vi skulle ha kunnat organisera detta arbete mer centralt. Risken är nu att vi får ytterligare ett energiläckage i en redan alltför sp…