Unga underhuggare

SR körde idag ett reportage om unga som utnyttjas av grova kriminella. Detta kan fortsätta tack vare en missriktad välvilja att inte gripa in - tidigt och tydligt. Konsekvensen blir att när den unga väl fyller 15 år så hamnar dom i domstol med ett i praktiken digert brottsregister. Identifikationen är "gangster". Man är van att hålla i vapen och stöldgods. Bötning och skattning av jämnåriga är inte ovanligt..

Folkpartiet liberalerna har fler förslag på åtgärder för att unga inte skall komma undan samhällets ansvar att tidigt och tydligt stoppa deras kriminalitet. Naiviteten och den missriktade välviljan är idag de utsatta ungdomarnas allra sämsta vänner. Låt fler få hjälp och hjälp att tidigt bryta med kriminalitet.

Detta måste göras också. Vid sidan av att långsiktigt undanröja de miljöer som präglas av den mentala istiden.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018