Inlägg

Visar inlägg från januari, 2013

Polisen skyddsstoppad

Det är orimligt att polisen i Örebro län inte kan bedriva utredningar på vissa brottsplatser med hänvisning till risker i arbetsmiljön, Självklart skall polisen göra riksbedömningar och ha adekvata skyddsutrustning. Huvudskyddsombudet och länspolismästaren vid polisen i Örebro län måste därför snarast komma överens om hur vi går vidare. Annars riskerar medborgare onödiga rättsförluster och eventuella kriminella kommer undan med sina brott. Att Nerikes Brandkår enligt mediauppgifter använder sig av samma skyddsutrustning som polisfacket anser är för dålig ger en märklig bild av hur riskbedömningar tydligen varierar mellan viktiga myndigheter. I snart två månader har det fackliga skyddsombudet förbjudit polisen att göra tekniska undersökningar efter bränder.

Jag uttalade mig igår om detta i diverse medier.

Hur stort inflytande får V och MP?

Energipolitiken kommer bli en av huvudfrågorna i valet nästa år. Socialdemokraterna står för en linje, MP och V för en annan. En rimlig fråga att ställa är om vi ska ha kärnkraft i Sverige om de rödgröna får bestämma. Ska basindustrin få rimliga spelregler eller inte?


Läs min och Lars Perssons debattartikel i Sundsvalls tidning här nedan.

Vintern har kommit med besked. Den här tiden på året sätter som vanligt det svenska energisystemet i fokus. Kommer elpriset att gå upp? Räcker den svenska energiproduktionen till, eller måste vi importera el?

I år står det svenska energisystemet bättre rustat än på länge för att möta vintern. Vattenmagasinen är välfyllda och våra kärnkraftverk har genomgått nödvändiga uppgraderingar till högre effektivitet och säkerhet. Kärnkraften producerar nu mer el än för ett år sedan. Detta kan vi tacka regeringens energipolitik för.

Hade de rödgröna styrt Sverige så hade vi istället lidit av elbrist genom stängda kärnkraftverk. Vi hade varit tvungna att import…

Minska tillgången till illegala vapen

Läs min och mina allianskamraters debattartikel i Norran om illegala vapen.

Individens rättigheter i centrum

Min replik om arbetskadeförsäkringen i TTELA.


Jag är inte okritiskt positiv till en standardiserad sjukdomslista - så som Kent Bohlin från IF Metall Norra Älvsborg ger intryck av i en debattartikel i TTELA den 7 jan.
Inte heller anser jag att högre avgifter för företag och branscher som slarvar innebär en möjlighet för dem att slippa åtgärda arbetsmiljön.

När det gäller Arbetsskadekommissionens förslag på en lista över sjukdomar som berättigar till arbetsskadeförsäkring så finns det många problem.

För det första, risken att vi i än högre grad låser oss vid fördomsfulla tolkningar om sjukdomar och risker på arbetsplatser.

För det andra skulle listan behöva uppdateras hela tiden, vart efter det kommer nya branscher och tekniker. Ta bara en sådan sak som skador kopplade till användning av smarta telefoner - de fanns inte för bara några år sedan.

Samtidigt är jag inte kategoriskt emot en sjukdomslista. Den kan bidra till förutsägbarhet och rättsäkerhet för individen. Vad som är bäst är…

Öppenhet har bidragit till Sveriges framgång

Är i en het debatt om invandring i mitt hemlän Örebro. Jag står fast vid att invandring gagnar Sverige. Däremot har Sverige - under en lång tid haft en integrationspolitik som i mångt och mycket saknat jobbfokus. Alliansregeringen arbetar oförtrutet med att lägga om hela den svenska integrationspolitiken. Mycket har gjort men mycket mer måste göras. Härnedan hittar ni mitt svar på Ulf Nilssons artikel i NA den 3/1.


Jag är stolt över Sverige. Ett land som i de flesta internationella mätningar kommer fram som det land som kanske är världens bästa att födas, leva och åldras i. Inte alltid, men för de allra flesta människor. I Sverige ger vi begreppet livschanser ett reellt innehåll.

En faktor bakom Sveriges framgång ligger i vår öppenhet mot omvärlden. En del av detta är en begränsad men hygglig öppenhet för migrationsströmmar. Människor som invandrat till vårt land är således med och bidrar till svensk tillväxt och välfärd. Invandring består av arbetskrafts-, anhörig- och flyktinginvan…

Nya idéer för arbetsskadeförsäkringen

Läs mitt inlägg i Norran