En mer modern arbetsmarknad

Vi presenterar idag förslag om stärkt a-kassa och arbetsrätt. Vi menar att fler måste omfattas av skydd vid arbetslöshet. Ingen kan välja att vara arbetslös och därför bör alla var med och betala lika för den "riskpremie" som utgörs av skatter till grundnivån, men också avgifter till den idag frivilliga inkomstförsäkringen. Det är en del av underlaget i vår socialförsäkringsarbetsgrupp som idag presenterats av Jan Björklund här i Almedalen.

Sverige utsätts för tuffare konkurrens. Vi måste öka beredskapen till omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli allmän och obligatorisk. Arbetsrätten bör samtidigt moderniseras och liberaliseras.

Det är dessa punkter som jag nu tar med mig in i socialförsäkringsutredningen. 

1. Modernisera och liberalisera arbetsrätten
I dag är anställningstid utgångspunkten vid uppsägningar. Vid en uppsägningssituation bör arbetsgivaren istället kunna låta kompetensen hos varje enskild medarbetare i större utsträckning avgöra vilka som ska få stanna på företaget. 

2. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar 
Drygt en miljon svenska löntagare står i dag utan en inkomstrelaterad försäkring vid arbetslöshet. Om någon av dessa trots allt blir arbetslös står det offentliga ändå för ett yttersta försörjningsansvar. Därför bör arbetslöshetsförsäkringen, liksom sjukförsäkringen, vara allmän och obligatorisk. 

3. Staten bör sköta arbetslöshetsförsäkringen 
Dagens frivilliga a-kassor hanteras av fackföreningarna. Om en allmän försäkring införs är det ändamålsenligt att försäkringen, som sjukförsäkringen, övergår till att administreras av en statlig myndighet.

4. Mer enhetliga avgifter till arbetslöshetsförsäkringen 
Erfarenheten hittills ger svagt stöd för att de starkt differentierade avgifterna till a-kassan har haft den inverkan på lönebildningen som förutsågs när reformen genomfördes. Därför behöver konstruktionen ses över och mer enhetliga avgifter införas. 

5. Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen
Folkpartiet vill även att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. Under den första tiden av arbetslöshet ska ersättningsnivån vara högre för att med tiden trappas av. 

6. Folkpartiets förslag är ett paket som hänger ihop och bör genomföras som en helhet. 
Det finns partier som föreslår sänkta avgifter och höjda tak i a-kassan, men som inte är beredda att göra arbetsrätten mer flexibel. Sådana lösningar bör avvisas. Att enbart genomföra ökade förmåner i a-kassan utan att samtidigt modernisera och liberalisera arbetsrätten skulle minska incitamenten till omställning och sannolikt öka risken för arbetslöshet. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018