Två nyligen publicerade artiklar i NA om bostadspolitiken


 
Politik för fler hyreskontrakt!

Mer och fler bostäder där det växer! Det är rimliga önskemål från medborgarna. Lätt att säga, men svårt att bara göra. Vem är det som ska bygga? Och med vems pengar? Och vem ska i slutändan stå risken om intresset att bo på en viss plats plötsligt försvinner?

Signaturen ”A T önskar i NA 6/9 att jag även tagit upp bostadsbehoven i en tidigare debattartikel om Folkpartiets prioriteringar i arbetet med statsbudgeten. Sanningen är ju den att jag inte nämnde brottsbekämpning, äldreomsorg eller miljö heller. Utan jag fokuserade på några av många viktiga frågor för ett starkare och tryggare Sverige.

I budgeten satsar vi också på bostadsfrågan bl. a genom fördubblade schablonavdrag och nya regler för andra handsuthyrning samt förenklade regelverk för nybyggen. Fler tomma lägenheter måste kunna hyras ut lättare och med en lägre skattekostnad. Dessutom måste det gå snabbare att få igenom beslut att bygga helt nya bostäder. Vi fokuserar dessutom särskilt på att studentbostäder lättare skall kunna drivas igenom i byggprocessen genom att ”onödiga” regler lyfts bort.

Den viktiga allmännyttan måste dessutom fokusera än mer på att bygga nytt - och kanske mindre på att satsa på vindkraftverk och andra riskfyllda kringverksamheter. Grundproblemet vid bostadsbrist är dock alltid att inkomsterna från framtida hyror är extremt reglerade. Helt i enlighet med Hyresgästföreningens önskemål. Utgifterna och byggkostnaderna för den som tar risken och bygger är ju helt oreglerad. Så länge kostnaden överstiger möjliga intäkter så blir det sällan något byggt. I alla fall inte billiga, bra och centrala bostäder.

Totalt började det byggas nästan 10 000 nya bostadslägenheter i Sverige under det första halvåret i år. Det borde vara fler, men det tar tid att komma tillrätta med åratal av misskött bostadspolitik.

Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot

 

Ekonomisk utveckling bygger på några - tycker jag - enkla samband.

Utan forskning, infrastruktur och universitet – inga företag. Utan företag – ingen skattefinansierad välfärd. Om vi inte investerar kommer fattigdomen åter. Se bara på Grekland, Spanien eller England där det nu skärs ner. Som alltid märks detta mest hos människor som redan har det tufft. Det här är länder där politikerna misskött landet. Folkpartiet har tillsammans med Alliansen valt en klokare väg.

I Sverige minskar nu socialbidragen, pensionerna ökar och lika så ökar inkomsten för den som är sjuk då SGI räknas upp. Vi kan dessutom från och med nästa år satsa ännu mer på bostadstilläggen för de sämsta ställda pensionärerna. Detta hjälper över 200 000 ensamstående pensionärer med bostadstillägg. Detta kan Sverige när andra inte kan. Tack vare Alliansen.

 
Johan Pehrson (FP)

Riksdagsledamot

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018