Inlägg

Visar inlägg från november, 2017

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Bild
Idag kom HD-domen i ett uppmärksammat vapenmål. Tyvärr var det bara en minoritet av justitieråden som tolkade lagen såsom jag menade av vi skrev den när vi tog fram den 2014. Vi borde gjort än bättre förarbete. Nu kunde de misstolka det vi avsåg och hoppades skulle framgått av förarbetena.
""Tre personer som har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats har av Högsta domstolen i dag dömts för grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott. I tingsrätten dömdes de åtalade personerna för synnerligen grovt vapenbrott. Hovrätten ansåg däremot att gärningarna inte nådde upp till gränsen för synnerligen grovt brott.  Högsta domstolen har delat hovrättens bedömning. I domskälen anger Högsta domstolen att gärningarna är så allvarliga att det inte råder någon tvekan om att de ska bedömas som grovt brott. Straffskalan för synnerligen grovt brott är lägst tre och högst sex års fängelse. Domstolen noterar att regeringen uttalat att det synnerligen grova brottet…