Inlägg

Visar inlägg från maj, 2014

Debatt i kammaren om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Bild
Igår debatterade jag i kammaren regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Förslaget innebär bland annat:
Att nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.Att det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att in…

EU behöver bättre kunna skydda våra rättigheter

Europa, ja världen, har de senaste åren gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I Europa har detta gjort att medlemstaternas ekonomi idag granskas mer än tidigare. Detsamma måste gälla för mänskliga rättigheter!

Jag skriver i ETC Örebro om hur vi i Folkpartiet tycker att det är rimligt att vi inför sanktioner som frysning av utbetalningar av EU-medel och använder möjligheten att i dra in rösträtten i rådet för de länder som kränker mänskliga rättigheter.

Vi måste komma ihåg att ingen generation är immun mot fascism och demokrati är något vi inte kan ta för givet. Kampen för mänskliga rättigheter pågår över hela världen och inte ens i Europa kan de tas för givna. Tvärtom ser vi allt för ofta hur minoriteter i hela Europa utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott. Romerna är den grupp i Europa som är mest utsatt.

I EU-länder såsom Ungern och Rumänien ses romer som andra klassens medborgare. De utsätts för rasism, diskriminering och våld och politiska parti…

Brett stöd för hårdare tag mot den som hotar kvinnor

Av Rapport och Agenda i söndags framgår att fler partier än bara Folkpartiet liberalerna nu gärna ser hårdare tag mot män som förföljer kvinnor. S k fotboja kan förhoppningsvis i framtiden användas oftare och tidigare för att just öka skyddet och tryggheten för kvinnor i de fall då det finns grund för att idag besluta om ett s k besöksförbud.

EU måste få ett slut på sexhandeln

Bild
Handeln med människors kroppar är en skamfläck för hela europasamarbetet vars fundament är mänskliga rättigheter. Vi behöver ett europeiskt FBI, en europeisk åklagarmyndighet och att EU inför harmoniserad lagstiftning som kriminaliserar sexköp.
Om detta skriver jag tillsammans med Jasenko Selimovic, tredje namn på folkpartiets EP-lista.
Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Vikitgt med lokal polisnärvaro

Bild
Idag skriver jag tillsammans med Lars Persson och Eva Halling i Sundsvalls Tidning om hur svensk polis måste bli effektivare och mer lokalt närvarande. Detta är ett arbete som bäst utförs gemensamt och i samarbete och det avtal som finns mellan Sundsvalls kommun och polisen är ett gott exempel på detta. Polisen och kommunen måste gå hand i hand i kampen mot brottsligheten, oavsett om vi talar om typiska ungdomsbrott, internationella stöldligor eller grov organiserad brottslighet. Rätten att känna sig trygg är en av de grundläggande uppgifterna för vårt samhälle.  Läs gärna artiklen i sin helhet här.