Inlägg

Visar inlägg från mars, 2010

BRA siffror från BRÅ

Enligt nya siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) klaras allt fler brott upp (här i DN och SvD). Under 2009 klarades 38 procent av samtliga brott upp, en ökning med tre procentenheter sedan 2008. Det kan tyckas vara av marginell betydelse, men visar ändå att vi är på väg åt rätt håll. Det är glädjande.

”Bäst i klassen” är utredningarna av bedrägeribrott, där antalet personer som har kunnat bindas till brotten ökade med hela 45 procent under 2009. Det är främst bedrägeribrott med hjälp av internet och med kontokort samt med hjälp av bluffaktura som har ökat.

Det är bra att det svenska rättsväsendet blir allt effektivare, men fortfarande kan mycket bli bättre. Samtidigt får vi aldrig glömma att det stora brottsförebyggande arbetet sker genom en bra politik för jobb och skola.

Äntligen!

Idag fattades ett mycket viktigt beslut för Örebroregionens framtid. Örebro universitet har äntligen erhållits rätten till att examinera läkare. Något man arbetat för länge (här i DN, SvD och NA).

Etableringen av läkarutbildningen kommer inte bara att förändra Örebro universitet i grunden, den kommer också att påverka hela Örebro kommun. Vid en fullt utbyggd utbildning kommer detta att innebära att mer än 1000 nya örebroare, forskare, lärare och studenter, som fortsätter att bygga en ljus framtid för staden, kommunen och regionen. Örebro får vidare än större möjligheter att attrahera kunskapsintensiva företag och företag inom den kommande expansiva marknaden inom äldreomsorgsområdet.

För oss Folkpartister är beslutet ett naturligt steg i den process för att stärka Sverige utbildningsmässigt som inleddes när vi övertog ansvaret för utbildningsdepartementet. Nu börjar arbetet med att bygga det framtida Örebro, och vi har fått en bra start.

Polisetik och löneavdrag

Rikspolisstyrelsen straffar de tre poliser som blivit ökända för att ha suttit i en polisbuss och gapat "apejävel", i samband med upploppen i Rosengård i december 2008. De två poliser som yttrat de horribla orden får ett disciplinstraff i form av löneavdrag, medan deras kollega som hörde kommentarerna men inte anmälde dem får en varning. En granskning av chefen för Malmöpolisens agerande, efter att han fått reda på händelsen, pågår fortfarande (mer i DN och SvD).

Under utredningstiden har poliserna varit förflyttade till annan tjänstgöring. Nu ska polisledningen diskutera deras framtida placering. Det är således inte klart om de dömda ska ha möjlighet att få återgå till yttre tjänst - eller inte.

Polisen arbetar i en extrem förtroendebransch. Det är därför ytterst viktigt att alla fall där poliser agerat otillbörligt utreds noga och att straffen blir kännbara. Just i detta fall kan väl rimligen ingen känna att dessa poliser, redan idag, kan träffa människor - våldsverkare elle…

Innehåll - inte bara betong

Kriminalvårdens GD Lars Nylén oroas över att vi numera har en för effektiv polis. Han överdriver något. Svensk polis kan fortfarande bli rätt mycket bättre! Dessutom är tanken att med fler poliser ska brottsligheten minska och inte tvärtom. Däremot så blir det en kortsiktig effekt att fler kriminella grips, lagförs och fängslas. Där är vi exakt just nu.

Nylén oroas över att vi saknar överskott på tomma häktes- och fängelseplatser (här i SvD och DN). Och det finns all anledning till detta. Det behövs luft i systemet för att polisen ska fungera effektiv – inte minst ur säkerhetssynpunkt. Det gäller dock att samtidigt komma ihåg att det varit fullt länge på svenska fängelser. Tomma platser kostar massor som vi vill använda till annat. Vi har vidtagit mängder av åtgärder sedan 2006.

Faktum är att det sammantaget tillkommit brutto 2 519 nya platser i häkte och anstalt (netto 1 762 då en del stängs) om vi räknar in det som färdigställs under den närmaste tiden. Det är den största strukturella…

Avskaffa rättspsykiatrin

Idag var jag på besök i Sundsvall och Härnösand. Jag hade flera bra möten med företrädare för kriminalvården, psykiatrin och socialtjänsten. Vi pratade om säkrare fängelser, bättre vård, omsorgen om de mest sköra inom psykiatrin och hashvågen bland unga i Sundsvall. Rätt blandade ämne alltså.

På den rättspsykiatriska avdelningen i Sundsvall gick vi dessutom igenom argumenten och tillvägagångsätt om det blir som jag vill - att vi avskaffar rättspsykiatrisk vård som påföljd. Vårt land är unikt i vår del av världen när vi i domstol dömer människor för brott trots att de inte vet vilken planet de befinner sig på. Här krävs en anpassning till mer av humanisim. Rimligare är att alla som vet vad de gjort döms till fängelse och där ges kvalificerad psykiatriskvård. Den som efter avtjänat straff trots allt är farlig för samhället ska kunna omfattas av en s k samhällsskyddsåtgärd och kommer därmed fortsätta att vara inslåst så länge det av läkare anses nödvändigt.

Frågan om hur vi skall hantera …

Expressen felciterar.

Inte minst på bloggar gapas det mycket. Komplicerade frågor blir svarta eller vita. Osanningar och meningar rycks ur sitt sammanhang. Det sker dock också ibland i mer traditionella medier. Expressen har t ex hittat på - av misstag gissar jag - citat från mig när jag förklarar varför man som liberal måste få ifrågasätta proportionalitetsbedömningar från Lagrådet. Detta återgavs i en längre text på ledarplats där tidningen ogillade möjligheten till misstankebaserade drogtester av icke-straffmyndiga personer.

Tidningen har korrigerat på nätet i efterhand, men skadan är redan skedd. Det finns ju människor som tror på det dom läser i t ex tidningar eller på bloggar.

Följande var mitt svar på den oftast så kloke Eric Erfors text i ämnet drogtester.


Expressen missar poängen

Eric Erfors är arg på liberaler som är för en restriktiv narkotikapolitik. Folkpartiets politik består av förebyggande arbete, tydlig lagstiftning och ett fokus på att tidigt upptäcka ungas missbruk. Erfors citerar friskt och…

Brev som skampåle?

Beatrice Ask har något överdrivet yttrat att misstänkta sexköpare skall få brev i grälla färger hem från myndigheterna. Det är självklart inte allvarlig menat.

Det är orimligt att korrespondens med rättsliga myndigheter, så som strafförlägganden eller
kallelser, ska utgöra en form av kommunikativ skampåle. Straffvärdet för en viss gärning ska märkas i straffskalan och inte i hur påföljden kommuniceras.

I går träffade jag poliser och diskuterade människohandel och prostitution, varvid denna fråga om hur man kommunicerar med misstänkta sexköpare diskuterades.

Den enda rimliga hållningen är att myndigheterna kommunicerar med den adress där en person är folkbokförd på för att vara säker att brevet kommer fram. Skulle detta vara ett problem får personen själv ordna en eftersändning. Jag tycker att man ska skicka brevet hem i samma typ av kuvert för alla brott.

Vem ska betala för huliganen?

Vårvintern hindrar väl ännu några huliganer. Det vill säga våldsromantiserande personer som till skillnad mot andra fans knappast älskar fotbollen. Fast polisen i Örebro fick rycka ut till tågstationen i Laxå nyligen när s k Djurgårdssupportrar - på väg hem - härjade på tåget efter att ha fått stryk i Göteborg. Stormingen av AIK:s träning är väl inte heller så begåvad.

Jag utesluter inte att skärpningarna av huliganlagen förra året var otillräckliga. Det kan t ex vara så att den som dömts för ett huliganbrott ska kunna åläggas anmälningsplikt under en begränsad tid som en del av påföljden. När laget spelar match ska man helt enkelt vid samma tidpunkt som matchen spelas vara skyldig att anmäla sig på polisstation på annan ort än där matchen spelas.

Vidare kan det vara nödvändigt att se över ansvarsfördelningen mellan polisen och
arrangörerna när det gäller säkerhet i anslutning till det allt mer kommersiella arrangemang som en fotbollsmatch blivit. Det mesta av elitidrotten sker i dag p…

Blås för varning om tjutljud mot unga.

Modern teknik kan användas till allt. Vi som för ett tag sedan passerat 25 år hör i regel lite sämre. Detta märkte jag själv vid en hälsokontroll för en tid sedan. Jag hör dock normalt bra, så den som menar att jag inte hör goda argument kan inte få vatten på sin kvarn därifrån.

Enligt DN används dock ett tjutande ljud av en viss frekvens i vissa länder, som stör ungdomar och tydligen även myggor. Alla över 25 år skall enligt uppgift inte kunna höra denna frekvens.

Det finns rimliga skäl till att ungdomar som begått brott skall kunna portas från de affärer där de stulit. Eller att ungdomar skall kunna var föremål för vård i hemmet inom ramen för socialtjänstens beslut och därmed ha regler för när de ska vara hemma eller var de får vara. Regler som rimligen alla kloka föräldrar sätter för sina barn efter ålder och mognadsgrad.

Men att det på sina håll i Europa används tjutljudssystem för att hålla alla unga borta från vissa platser är absurt. Detta är givetvis vansinnigt och borde inte va…

På rätt väg

Igår presenterade länspolismästare, Carin Götblad rapporten; Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15). En bra och väl underbyggd rapport vad jag har hunnit läsa. Det anknyter väl till den Ungdomsbrottskommission som jag sedan länge efterfrågat.

Kortfattat handlar rapportens slutsatser om vikten av ett starkare föräldrastöd; föräldrarna har en stor betydelse för hur de ungas liv utformas, men många föräldrar behöver ett starkare stöd än vad de får i dag. Vikten av samarbete och samverkan; socialtjänsten, polisen och skolan (tillsammans en social insatsgrupp) ska samarbeta, och tillsammans utforma konkreta åtgärder på individnivå för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella ungdomsgäng. I de fall där de behövs ska även andra kopplas in i samarbetet, exempelvis näringslivet, kriminalvården, missbruksvården och/eller psykiatrin. Vikten av att de tre nyckelaktörerna kan samarbeta friare än idag; socialtjänsten föreslås därför givas en rä…

Terrorhot mot svensk konstnär?

Mediarapporteringen om planerade terrordåd mot svenska medborgare inger oro. Våldsideologier glömmer tydligen inte. Vi måste försvara den svenska yttrandefriheten när den kommer i konflikt med religösa normer av alla de slag. Jag har inga synpunkter på konstverket i fråga. Eller vem som publicerar. Det finns rimligen konst som är bra och den som är dålig, men det är inte upp till politiker att avgöra.

Sverige har ett regelverk om hur förtal eller annan missaktning skall prövas. Det sker i domstol med den ansvariga utgivaren som svarande när det just gäller medier som omfattas av grundlagsskyddet. Regeringen bör inte agera på annat sätt än att den fortsätter att se till att vårt författningsskydd och de enheter inom säkerthetspolisen som arbetar med kontraterrorism har tillträckliga resurser.

Sverige samarbetar idag med likvärdiga länder för att minska hotet mot terroristattacker mot svenska eller andra mål i vårt land. Detta gäller också om personer i vårt land hotar andra människor i…

Narkotika, barn, lagråd och proportioner

Den som är för att tillåta eget bruk av narkotika tycker självklart att kontroll av om detta bruk sker är ett övergrepp varje gång. Det är inte så konstigt. Jag och tillika en majoritet av Folkpartiet liberalernas medlemmar är av en motsatt åsikt. Eget bruk skall vara kriminaliserat. En åsikt partiet har haft i årtionden. Effekten är att trots att det finns drogproblem i vårt land så är dessa relativt sett mindre än vad som är faktum i andra jämförbara länder.

För att kunna acceptera intrång i den personliga integriteten krävs självklart att vi varje gång nogsamt gör en proportionalitetsbedömning. Dessutom skall behovet och ändamålet nagelfaras. Utan detta på plats ska vi inte ge polisen eller andra mydnigheter några som helst befogenheter.

När det gäller unga och drogtester så har Folkpartiet, Alliansen och Justitiedepartementet gjort just denna proportionalitetsprövning. Vi har funnit att skyddsvärdet för den unga, t ex 14 år, väger över och att det är rimligt för polisen att efter be…

Tre av fyra Text-tv rubriker gäller terrorism

Dessa tre rubriker har en direkt eller indirekt anknytning till Sverige. Vi är ingen skyddad ö. Våra egna tillkortakommanden och andras övergrepp driver på hat- och våldsideologier. Den globala terrorn har även svensk yttrandefrihet i fokus. Vi måste framför allt fundera på hur vi mer effektivt undanröjer terrorismens långsiktiga drivkrafter. Nya åtgärder för att motverka akuta hot ska inte heller uteslutas. Kampen för friheten måste vara benhård, men kräver svåra avvägningar. Kampen får aldrig bli det godas fiende.

100 SVT Text Tisdag 09 mar 2010 21.15
Sju gripna för mordplan mot Lars Vilks Greps i Irland i internationell insats

Svensketiopier gripen för terrorbrott

Medvedev: "Sverige skyddar banditer…

Med värmen kommer rånen

I Stockholms södra förorter begås mer än var åttonde butikrån i vårt land. Rånen mot just butiker har ökat kraftigt på senare år. Polisen uppger att rånen oftast begås av unga rånare i ålder 14 till 25 år. Brotten sker oftast mellan klockan 18 och 22 på kvällarna och gäller det butiker hotas ofta anställda eller innehavare med skjutvapen. De negativa drivkrafterna i utanförskapets spår är en förklaring till att läget är så allvarligt i just södra Stockholm.

Svensk Handel och polisen har inlett ett samarbete för att minska brottsligheten. Det är inte en dag för tidigt. Svensk polis måste bli betydligt bättre på att ta hjälp från företagen och deras säkerhetschefer i sitt arbete.

När det gäller denna typ av brott skulle det dessutom vara välkommet med en centralt operativ enhet inom svensk polis eftersom brottsligheten inte sällan är del av en mer omfattande organisation eller nätverk - med hela landet som måltavla.

Detta hoppas jag i framtiden få med mig hela Alliansen på. Ett svensk op…

Stolpskott av Lagrådet om drogtester av barn

Få saker kan förstöra livet så mycket som missbruk av narkotika. Det bästa sättet att minska narkotikans skadeverkningar är att avbryta ett missbruk så tidigt som möjligt. Jag arbetar därför för att även polisen ska kunna genomföra drogtester av unga personer - även under 15 år - som misstänks vara påverkade.

I ett aktuellt lagstiftningsärende har Lagrådet avrått från detta. Lagrådets yttrande är ett sammelsurium i politisk argumentation/retorik och bidrar knappast till något annat än att alla vi som menar att Sverige egentligen borde ha en författningsdomstol tappar i argument. Det framstår som om Lagrådet helst av allt skulle vilja avkriminalisera eget bruk. Jag känner inte till dessa aktuella domares historia, men det vore intressant att gräva i hur de agerade på 70- och 80-talet när detta debatterades och vi senare kriminaliserade eget bruk av narkotika.

Det känns världsfrånvänt att ett drogtest av en svensk polis på en misstänkt drogad 14-åring är en för grov kränkning av integrite…

På besök i Ronna

Bild
Under torsdagen var jag på besök i Ronna, en av Södertäljes stadsdelar. Där träffade jag närpolisen, skolan samt socialtjänsten.

Ronna är ett mångkulturellt samhälle som tidigare präglats av kriminalitet och stökighet. Numera är emellertid atmosfären i Ronna klart bättre än sitt rykte. Något som till stor del beror på den sedan fyra år öppnade närpolisen (se exempelvis LT eller SR). De lokala poliserna bidrar på en mängd olika sätt till att sprida lugn och ordning i stadsdelen. En lokalt förankrad polis fungerar både förebyggande och tillser att fler brott klaras upp. Se tidigare blogginlägg rörande närpolisen.

Men i takt med att det har blivit lugnare i Ronna har brottsligheten och buset alltmer flyttat till Lina och Geneta. Närpolisen i Ronna har dessutom fått i uppdrag att även verka inom dessa områden. Istället för att ”hålla reda på” ca 8000 personer i Ronna, vilket polisstationen har kapacitet för, ska man nu ”ha uppsikt över” ett geografiskt större område med sammanlagt det dubbl…

Handelns säkerhetsgrupp

Bild
Igår träffade jag återigen Handelns säkerhetsgrupp (HSG). Denna gång tillsammans med Alliansens rättsgrupp, med justitieministern i spetsen. Besöket var mycket givande och intressant.

HSG presenterade sina största problem, såsom interna brott, stöldligor och rån. Brott som givetvis främst drabbar brottsoffren, men också att inte förglömma alla kunder. Då företagen tvingas till att höja priserna, eftersom miljonbelopp förloras i denna brottslighet.

HSG föreslog även några möjliga lösningar för att förbättra det förebyggande arbetet mot brottsligheten. De pratade exempelvis om behovet av att samla polisen under en och samma myndighet, mer samverkan mellan näringslivet och polisen, behovet av en tydligare kameraövervakningslag samt deras starka önskan om upprättandet av ett gemensamt forum för samordning och samverkan. Alla mycket intressanta och viktiga frågor, som vi inom rättsgruppen måste ta på största allvar. Och det kan jag garantera att vi också kommer att göra.

Mer om mötet kan du l…

Hotfullt för socialarbetare

Människor inom socialtjänsten möter ständigt människor i kris. Akut eller långvarig. När det är barn inblandat så har socialtjänsten en skyldighet att agera. Rätten för föräldrar att säga nej är dock starkare än deras barns rätt till hjälp och stöd. Detta märks inte minst om ett barn begått ett brott.

De flesta föräldrar är kloka och tar emot erbjudanden om hjälp och stöd, men det finns undantag. I dessa situationer är det klart att en engagerad socialarbetare är påstridig och påtalar om yttersta konsekvensen - ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Detta innebär naturligtvis jobbiga situationer. Värst är det dock för det barn som inte får den hjälp som han eller hon förvägras av sin vårdnadshavare. Idag belyser SR Ekot frågan om hot mot människor som arbetar inom socialtjänsten. Med en ökad möjlighet till s k mellantvång kan insatser sättas in tidigare oavsett vad vårdnadshavaren säger. Detta skulle också kunna minska antalet hotfulla situationer.

Vad gäller hoten mot myndighetsföreträd…