Inlägg

Visar inlägg från april, 2009

Alkohol och våldsbrott

Skrivs mycket idag om sambandet mellan alkohol och våldsbrott. Det har länge varit känt att många brottslingar lever med missbruk, men här visas på dess stora omfattning. Beroende av missbruk och alkohol är i många fall en inkörsport till kriminalitet. Ibland för att kunna betala för sina droger. Och ibland begås brotten under påverkan av alkohol eller droger. Det visar att arbetet för att motverka narkotikans och alkoholens spridning aldrig kan underskattas. Det handlar om att sätta åt den grova organiserade brottsligheten som i många fall skor sig på att smuggla in droger och sälja dem vidare. Men det handlar också om föräldrarnas ansvar att i denna värld där tyvärr alkohol och droger finns omkring oss hjälpa och fostra våra barn till att stå emot. Många gånger lättare sagt än gjort givetvis. Tidigt och tydligt gäller även här. Måste ge tydliga konsekvenser när ett barn går över gränsen när det gäller alkohol och droger. Inte minst föräldrar måste stå för de konsekvenserna. Själv ha…

Stoppa barns brottslighet i tid

Om ett barn begår ett brott när de är under femton år kan föräldrar säga nej till myndigheternas insatser. Först om katastrofen blir total för den unge så kan han eller hon tvångsomhändertas. På vägen dit kan dock kriminaliteten skada barnet för evigt – och alla andra som drabbas av dessa brott.

Folkpartiet liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp föreslår nu en skärpning av regelverket till förmån för barnet och myndighetsinsatser. Det ska inte vara möjligt för en förälder som misslyckats i sitt föräldrauppdrag att säga nej till insatser när dess barn begår ett brott.

Vi vill dessutom inte bara - att såsom Alliansregeringen är överens om – att polisen ska utreda brott också av den som är under 15 år, utan de ska också klaras upp. Detta kan kräva fler domstolsprövningar.

Om detta och mer som inte minst markerar föräldrars ansvar kan ni läsa på DN-debatt idag. Kolla gärna inslagen på Rapport.

Läs hela rapporten här

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Expressens polistramsande

Igår skrev Expressen följande om mig och ekonomin i svensk polis ”Han nämner överhuvudtaget inte polisens slösaktighet. Tack vare Pehrsons och andra politikers polispopulism kan myndigheten fortsätta att slarva.”

Samtidigt talade jag lyckligt ovetande om Expressen skriverier, i Riksdagen om just svensk polis. Så här inledde jag mitt anförande:

”Vi i majoriteten i den här kammaren har tagit initiativ till en väldigt omfattande effektivitetsgranskning av hela rättsväsendet i allmänhet och kanske polisen i synnerhet. Den rapport som kom från Ekonomistyrningsverket i vintras visar på att det har gjorts vissa framsteg, men att det fortfarande finns klara problem när det gäller medelstilldelning och hur man kontrollerar hur pengarna används i svensk polis.

Några av oss som var med under förra mandatperioden kommer ihåg att Riksrevisionen kom med en rapport som var förödande. Jag minns att den nuvarande oppositionen som nu kräver åtgärder sade att det var kanon. Nu har vi en rapport som säger …

Sänkt straffmyndighetsålder kan hjälpa fler unga

Den danska regeringen förbereder en sänkning av straffmyndighetsåldern. Arbetet bär en tydlig socialprägel. Målet är att färre barn skall fastna i en kriminalitet de sedan har svårt att ta sig ur. Små olyckor ska inte få bli stora katastrofer. Detta arbete är intressant att följa. Straffmyndighetsålder har debatterats sedan slutet av 1800-talet och fastställdes till femton år vid förra sekelskiftet.

Folkpartiet driver på mot samma mål som den danska regeringen. Tidiga och tydlig insatser kan minska kriminaliteten bland unga. Fler slipper förstöra sina egna och andras liv. Färre kommer utnyttjas av äldre mer garvade kriminella. Fler utsatta barn kan få sin barndom fylld med annat innehåll än brott, droger och våld.

I Folkpartiet liberalernas Sverige utreds brott också av den som är under femton år, ansvar kan oftare klarläggas i domstol och det skapas nya möjligheter till tvångsmedel inom socialtjänsten för de barn som begår brott. Ingen under 15 år ska få lämnas i sticket om föräldrarna…

Progressivitet

Det finns tyvärr människor som gång på gång begår ny brott. Livstilskriminella eller yrkeskriminella brukar vara ett epitet för de som inte på något sett kan påverkas av behandling, utbildning eller vård. Det kan handla om drogfyllerister som ertappas fulla eller drogade bakom ratten hundratals gånger. Men de får korta straff trots massor av andra gärningar i kombination. I Sverige döms man för varje brott för sig och återupprepad brottslighet ger in praktiken sällan särskilt längre straff. Det tycker jag är fel. Om man hållit på med allvarlig brottslighet i låt säga 25 års tid - och kanske skadat och förstört livet för många människor - så är det dags för en lång tids inlåsning. Inte minst för att ge rehabliliteringstanken en riktig chans - jojoåkande in och ut ur fängelset verkar ju inte hjälpt.

Därför är det bra att vi nu står i begrepp att driva igenom i Riksdagen att upprepad brottslighet ska vägas samman och ge längre strafftid. Det är moraliskt riktigt. Man måste komma ihåg att…

Förbjud smygfilmning

Förra året lade en statlig utredning - Integritetsskyddskommitténs - fram ett lagförslag där den som ägnar sig åt smygfotografering hotas med fängelse. Det har länge funnits en lucka i lagen som gör det möjligt att helt lagligt fotografera eller filma människor i smyg i väldigt privata situationer. Dessa kort eller filmer kan milt sagt upplevas som kränkande. Dagens regler räcker dock inte till.

För att reglerna om ofredande ska vara användbara när en person utsätts för filmning eller fotografering har i allmänhet ansetts krävas att denne varit medveten om filmningen - och verkligen blivit störd av förfarandet. Detta har också prövats några uppmärksammade rättsfall. Avvägningarna är dock svårare, men nu är det dags att gå från ord till handling. Detta debatterade jag i morse i TV4.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Krävs samordning om kycklingsabotage

Det är bra att Rikskrim nu går in och samordnar arbetet kring misstänkt kycklingsabotage. Det inte rimligt att varje enskild polismyndighet utreder kycklingskandalen - var för sig. Det är för många kockar i samma soppa. Istället för att flera av våra 21 polismyndigheter på var sitt håll avsätter tid och resurser för att utreda detta behöver vi samordna arbetet centralt. Detta är ett typexempel på varför vi behöver en nationell polis istället för 21 polismyndigheter. Små polismyndigheter kan inte vara specialiserade på allt från organiserad brottslighet till tusentals mängdbrott. Vi behöver mer av samordning i svensk polis. Vi vet ännu inte vad som ligger bakom kycklingskandalen och om det beror på välplanerat sabotage. Kanske är det mer utbrett än vi från början trodde. Är detta inte fallet är det ändå viktigt att orsakerna klarläggs för medborgarna. Insatserna för att utreda detta läggs nu på ett nationellt plan. Det är positivt. Men det visar också på att vi förlorar tid när arbetet…