Inlägg

Visar inlägg från januari, 2014

Djurrättsaktivister ska behandlas som militanta extremister

Under senare tid har militanta djurrättsaktivister attackerat personer och företagare ibland annat Skara, Hjo, Göteborg och Larv. Det har handlat om attacker mot butiker och skadegörelser, olaga hot och intrång. Brotten har riktats mot personer som varit engagerade i pälsnäringen, till exempel minkfarmare eller återförsäljare av skinn. Debatten har åter aktualiserats under veckan, framförallt i och med att rättegången mot fem åtalade aktivister inleddes i Skaraborgs tingsrätt. Läs mer om rättegången och gripandet av de djurrättsaktivister som anklagas för att ha skändat familjegravar, kastat yxor mot bostäder och skickat hotbrev till minkfarmare på P4 Skaraborg.

Dessa djurrättsaktivister är militanta extremister med extremt våldsamma metoder. Jag menar att vi måste hantera dessa fundamentalistiska och våldsamma organisationer på samma sätt som vi hanterar andra fundamentalistiska organisationer med extremister.

Den nationella handlingsplanen mot våldsbejakande extremism från 2011 har en…

Ännu ett ungt offer för nätdroger

Det har hänt igen. En ung människa har förlorat livet efter att ha tagit en drog som han köpt på nätet. Sorgligt är bara förnamnet.  De unga männen uppgav för polisen att drogen som de köpt på nätet kallas MT5. MT5 en så kallad rc-drog, "research chemical". För att komma runt lagstiftningen och klassificeringen av narkotikaklassade preparat förändras preparaten ständigt av tillverkarna. Polisen skickar nu in ett prov av drogen på analys för att se vad det är för något. Än en gång varnar polisen för de farliga nätdrogerna. Vi vet inte vad som finns i drogerna som sprids på nätet och de sprids fort bland unga människor. Vi måste möta hotet från nätdroger snabbare och effektivare. Nya droger flödar ständigt in i Sverige och myndigheterna ligger ständigt steget efter. Därför är jag för en så kallad familjeklassning vilket skulle innebära att hela familjer av substanser skulle bli olagliga i ett svep. Detta gör att små molekylära förändringar i drogerna, inte skulle göra de lagliga…

Lexbase

I måndags lanserades den nya webbtjänsten Lexbase. Detta är en söktjänst där juridiska prövningar fem år tillbaka i tiden finnas sökbara, från våldsbrott till vårdnadstvister, oavsett om domen varit friande eller fällande.

Förutom att söka på namn eller personnummer ska användaren av Lexbase kunna söka på exempelvis en gatuadress eller ett område. I en karttjänst syns domarna som röda prickar - som sedan ska vara möjliga att ladda ner mot olika betallösningar.

Sajten har blivit hårt kritiserad och kritiker menar att det finns en överhängande risk till onödig oro och att folk kan ta lagen i egna händer. Liknande möjligheter i USA har till exempel föranlett dödligt våld mot tidigare dömda. Har man sonat sitt brott så har man enligt svensk lag.

Lexbase själva har sagt att de ser att behovet på marknaden och för privatpersoner är stort och att våra samhällsfunktioner idag inte har möjlighet att ge oss den trygghet vi behöver och söker. Vidare skriver de att privatpersoner ska kunna kontrolle…

Mer stöd åt brottsoffer

Idag skriver jag tillsammans med justitieminister Beatrice Ask, Johan Linander och Caroline Szyber på Brännpunkt om ett lagförslag från regeringen om en ny brottsskadelag som ska förbättra systemet med brottsskadeersättning till brottsoffer.

Brottsoffer måste känna att de får ett starkt stöd från samhället när det som mest behövs. Brottsoffrets situation och ställning måste synliggöras och stärkas och därför föreslår vi bland annat:

• Om en domstol efter en sakprövning har dömt ut skadestånd för kränkning ska Brottsoffermyndigheten inte kunna besluta om en lägre ersättning i den delen än vad som följer av domstolens avgörande. Genom förslaget garanterar staten att brottsoffret i fler fall får hela den ersättning som han eller hon är berättigad till enligt domen. Brottsoffret slipper därmed att kräva in resterande del från gärningsmannen och kan snabbare lägga den traumatiska händelsen bakom sig.

• Takbeloppet för kränkning tas bort. Genom förslaget garanterar staten att de brottsoffe…

Fadimes dröm var ett liv i frihet

Idag är det 12 år sedan 26-åriga Fadime Sahindal föll offer för hedersvåldets yttersta grymhet då hon mördades av sin pappa. Fadern ansåg att hans dotter hade vanhedrat familjen genom att ha ett förhållande med en svensk man.

Det brutala mordet på Fadime blev startskottet på en intensiv debatt om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige – något Fadime länge kämpat för att uppmärksamma. Också min partikollega Nyamko Sabuni arbetade under sin tid som minister hårt med just det hedersrelaterade våldet.

Bland annat drev Sabuni igenom, i november 2007, en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Fram till år 2010 satsades drygt 900 miljoner kronor på olika åtgärder för att bland annat stärka rättsväsendet, skyddet för utsatta och utveckla specifik kunskap på området. Läs gärna mer här och här.

Men trots att frågan har kommit fram i ljuset så är förtrycket långt ifrån borta. Ungdomsstyrelsen uppger att det id…

It’s a dress, not a yes!

Den friande domen i våldtäktsfallet i Lund är den senaste i raden som väckt starka känslor och protester. I lördags samlades över 3000 personer på Medborgarplatsen i Stockholm i en manifestation. Återigen höjs röster för skärpt lagstiftning.

Detta är en tydlig moralfråga. Det är fullständigt orimligt att det inte längre räcker att säga nej – ett nej ska aldrig kunna tolkas som ett ja. Det är hårresande att läsa och lyssna till kvinnors historier där deras upplevelser inte tas på allvar. Vi har sett ett flertal fall nu där trots kvinnans upprepade nej så anser domstolen att det inte är bevisat att mannen verkligen förstod att hon inte ville.

Detta får inte fortgå. Något måste förändras. Och det är människors beteende och attityder.
Folkpartiet, och jag, anser att det är dags att ta ytterligare ett steg i lagstiftningsarbetet för att skydda kvinnor. Ett krav på samtycke bör införas i lagen. Ett nej ska vara ett nej!

Se gärna inslaget om detta i Agenda, sändagen den 19 januari. Här interv…

Familjeklassa nätdrogerna

Nya droger flödar ständigt in i Sverige och myndigheterna ligger ständigt steget efter. Därför är jag en av dem som förespråkar en ny form av lagstiftning, så kallad familjeklassning, som ska påskynda klassningen av nya droger. Jag intervjuades om detta i gårdagens Ekosändning. Lyssna gärna till reportaget i sin helhet här. 

Tull och polis i Sverige påträffar allt större mängder med internetdroger. Drogerna är många gånger lagliga i Sverige då myndigheterna måste klassa varje ny substans som olaglig, en i taget. Jag tycker vi behöver bekämpa och möta hotet från nätdroger snabbare och effektivare. Då är det viktigt att man ser till att man klassar alla dessa farliga substanser som en familj.
Jag har tidigare bloggat om hur Folkhälsoinstitutet bedömer att det varje vecka kommer in en ny missbrukssubstans i Sverige. Läs gärna mer här.
Myndigheten har redan en lång lista substanser under utredning som ännu inte hunnit föreslås för klassning. Eftersom varje substans måste utredas enskil…

Våld och hot mot folkvalda är ett hot mot hela demokratin!

Listan på attacker med politiska motiv den senaste tiden kan tyvärr göras lång– nynazisterna som angrep den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp, den SD-politiker i Arlöv som fick en sprängladdning i sin brevlåda, en socialdemokratisk kommunalpolitiker som misshandlades i sitt hem, ledande politiker i Hällefors som hotades inför kommunfullmäktige som fick genomföras med skydd av säkerhetsvakter i november förra året.

I november 2013 berättade Expressen att i deras undersökning har 886 politiker uppgett att de har hotats, trakasserats eller utsatts för våld - bara för att de är politiker. 471 politiker uppger att de undviker vissa frågor för att de är rädda och 202 politiker har vid något tillfälle funderat på att lämna politiken på grund av hot, trakasserier eller våld.

Nu går min partikollega, tillika demokratiminister, Birgitta Ohlsson ut med att hon anser att det är dags att straffen skärps för den som utsätter politiker för trakasserier, hot eller våld. Hon tillsätter också e…

Regelbundna kontroller på svenska tingsrätter

Under de senaste ett och ett halvt åren har sex svenska tingsrätter: Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Södertälje och Blekinge, haft fasta säkerhetskontroller. I februari kommer även Örebro tingsrätt att införa fasta säkerhetskontroller i domstolen.

Den som besöker domstolen går igenom en kontroll som liknar säkerhetshetskontrollen vid flyget med exempelvis metalldetektorer och väskor som genomsöks. Vid dessa säkerhetskontroller hittade man under förra året i Malmö tingsrätt 1 153 farliga eller olämpliga föremål, varav åtta var knivar som föll under brott mot knivlagen och en tårgasspray.

Domstolarna har haft hotbilder mot sig och många gånger handlar det om en lokal brottslighet som ger sig till känna vid domstolen. Men det handlar också om en organiserad brottslighet som systematiskt ägnar sig åt att hota och skrämma vittnen till tystnad.

Under de senaste tre åren har Södertälje tingsrätt rapporterat om endast en incident av hot, våld eller trakasserier medan Blekinge hade 21, Lund …

Regeringen föreslår skärpta straff för dataintrång

Regeringen vill skärpa lagen om dataintrång och föreslår en särskild straffskala och rubricering för grovt dataintrång.

Vårt samhälle är i högsta grad beroende av fungerande informationssystem. Detta betyder att angrepp som innebär t.ex. tillgång till integritetskänslig information eller orsakar avbrott i dessa systems drift kan orsaka betydande skador. Tyvärr ser vi tecken på allt farligare och mer storskaliga angrepp mot informationssystem.

Bara under de senaste åren har flera företag, banker och myndigheter drabbats av dataintrång, där hackare försöker komma åt information som till exempel uppgifter om bank- eller kreditkortsnummer. Bland annat har hackare kommit åt skyddade personuppgifter hos Skatteverket och Kronofogden.

Lagen måste hinna med verkligen och därför är det bra att lagen om dataintrång skärps. Det är viktigt att det vid allvarliga fall av dataintrång kan dömas ut ett straff som motsvarar den skada och kränkning som brottet innebär. Förslaget är nu att straffet för …

NTU 2013: Sverige ett allt tryggare land

Idag presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2013. Rapporten visar att de senaste sju åren har andelen otrygga minskat från 21 till 15 procent. Samtidigt visar undersökningen att nära var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen. Var tionde kvinna till och med undviker att gå ut ensam på kvällen.

Det är naturligtvis glädjande att tryggheten över lag ökar i Sverige. Samtidigt visar NTU 2013 att vi har mycket kvar att göra. Det är oacceptabelt att var fjärde kvinna i Sverige känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen.

Det måste råda trygghet i alla bostadsområden, för alla grupper och för individer i alla åldrar. Vi får aldrig finna oss i att det finns miljöer i Sverige där många människor inte längre orkar eller vågar anmäla brott. Viktigast för att vända utvecklingen är förebyggande arbete där polisen arbetar lokalt tillsammans med socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och de boende. Det är lika betyde…

E-cigaretter kan bli en ungdomsfälla

Vi vet att tobak markant ökar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom. Ändå görs långt ifrån tillräckligt för att förebygga rökning. Det är hög tid att vi nu reglerar försäljningen av e-cigaretter och samtidigt lagstiftar om dold försäljning av tobaksprodukter. Detta skriver jag om idag, tillsammans med Allianskollegor, i Dagens Samhälle.

De flesta vuxna som röker dagligen har börjat som tonåringar, och det är därför oroande att rökningen bland ungdomar i gymnasiet ökar. Förrförra året rökte 39 procent av flickorna och 34 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 2. Det visar rapporten Skolelevers drogvanor 2012 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Förklaringen kan vara den mycket intensiva marknadsföringen av tobaksprodukter i sociala medier där unga finns. Den ökade närvaron av tobaksprodukter på nätet bekräftades nyligen i en statlig utredning som presenterades för ansvarig minister Mari…