Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2014

Lindra straffet för den som bidrar till uppklarning

Bild
Idag skriver jag tillsammans med Alliansens rättspolitiska företrädare att fler brott måste klaras upp och vilka förslag vi har för att åstadkomma detta. Alliansregeringen föreslår bland annat i ett nytt lagförslag att den som medverkar till att den brottslighet som man själv begått klaras upp ska kunna få en viss strafflindring. Läs gärna artikeln i sin helhet här.


Tystna inte om Iraks båda folkmord!

Det pågår två folkmord i norra Irak just nu. Ett på assyrier/syrianer/kaldéer och ett på yazidier. Det är viktigt att prata om båda dessa folkmord, då behovet av stöd är som störst när ett folk håller på att förintas. Islamistiska staten (IS) håller i skrivande stund på att föra Mellanöstern tusen år bakåt i tiden.

”Konvertera, betala eller dö!” skanderade IS innan Iraks miljonstad Mosul tömdes på sin kristna befolkning under juli månad. Det är inte bara Mellanöstern som hotas, utan också västvärlden. Vi närmar oss ett nytt elfte september och i en videohälsning från IS till USA halshuggs en amerikansk journalist. Äktheten i videon har ännu inte bekräftats men dessa halshuggningar är vardagsmat för IS-soldaterna, vars skräckpropaganda har blivit det främsta vapnet i grundandet av ett kalifat. Ett sunnitiskt fundamentalistiskt imperium där brutala sharialagar råder och där kristna män korsfästs, barn knivhuggs och kvinnor våldtas i islams namn.

En etnisk rensning på Iraks ursprungsbefo…

Rösta för riktiga jobb till unga

Sverige står inför viktiga vägval. Jobben behöver bli fler, ungdomar komma in på arbetsmarknaden och integrationen förbättras.

För många unga är det svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, att få det första jobbet. Det är naturligt att man saknar erfarenheter och därför finns ofta inkörsporten på arbetsmarknaden i servicesektorn. Det är många som har börjat sitt yrkesliv på det lokala hotellet, fiket eller McDonalds.

Vi vet hur viktigt det är att ha ett jobb. Det innebär en egen försörjning och att känna sig behövd. Det ger möjlighet att skaffa sig en bostad, att vara självständig och att ta makten över sitt liv.
Därför har det varit centralt för alliansregeringen att öppna fler dörrar in på arbetsmarknaden för unga.
Genom bland annat sänkt restaurangmoms har det blivit mer attraktivt att anställa unga. Nyligen släppte Visita en rapport som visar att restaurangmomsen har skapat mer än 7 000 nya helårsarbeten i hela landet. Momssänkningen som genomfördes 1 januari 2012 har ökat omsä…

Det måste bli enklare att få bort farliga substanser från marknaden

Bild
Vi står inför en jätteutmaning när det gäller droger. Tillgängligheten av narkotika ökar. Inte minst de så kallade nätdrogerna har ökat explosionsartat och allt fler unga människor brukar narkotika. Vi måste komma till rätta med detta - nationellt och lokalt, med tidiga och tydliga insatser och med rätt vård. Den organiserade brottsligheten som ligger bakom ska beskämpas hårt! Det ska vara svårt att knarka men lätt att få hjälp.

Om detta skriver jag tillsammans med Anna Ågerfalk (landstingsråd i Örebro), Karolina Wallström (kommunalråd i Örebro) och Christina Örnebjär (gruppledare för FP i Kumla). Artikeln går också att läsa här.Vi har på nära håll studerat vad som sker i narkotikans spår. Besök hos vårdpersonal, poliser, socialtjänst och ideella föreningar slutar ofta med samma besked. Det märks inte alltid direkt, men droger tar sakta men säkert över många ungas liv. Framtidstro kan snabbt ersättas med en kamp för livet.

Att stoppa unga från att hamna i missbruk är en kamp vi måste…

NA frågar ut politiker

Bild
Frågorna och svaren jag ger:

1) Vilken är ditt partis viktigaste fråga?
Svar: Skolan och bildningen. Ämnen vi burit i många år och vill fortsätta att bära.

2) Vilken är din viktigaste fråga?
Svar: Trygghetsfrågor. Det är för många som får sitt liv förstört av våld och annan kriminalitet och det är ofta de redan utsatta. Jag vill se ett större förebyggande arbete, där skolan är det mest centrala och jag vill även se fler lokala poliser.

3) Vilken är dina politiska motståndares viktigaste fråga?
Svar: De vill sälja in bilden av att Sverige är dåligt och blivit sämre under de senaste åren. Men siffror visar faktiskt att vi ligger i topp på mycket. Till exempel sjukvårdskvalitet. Jag tror att valet kommer att handla om hur mycket vi värderar verkligeheten.


Demonstration mot ISIS

I lördags medverkade jag i en demonstration mot barbariet i norra Irak och i Syrien. Det var mäktigt.

När vi debatterar mest inrikespolitik i vår svenska valspurt är det bra att vi ändå orkar lyfta blicken.
Det folkmord vi ser i norra Irak och delar av Syrien är ofattbart. Propagandafilmerna från ISIS är ju bisarra när de ställs i kontrast till de vittnesmål som ges och redovisas av sektens sinnessjuka brutalitet.

Mitt budskap var tydligt. Sverige måste försöka göra mer. Vi är ska vara en humanitär stormakt på plats och genom att ge skydd. Vi ska stödja och medverkar på olika sätt för att även med militära medel slut förmågan att döda hos dessa galna mördare i ISIS. Långsiktigt stöd för skydd skall ges till minoriterna i området.

Viktigt möte om kampen mot narkotika i Västerås

Bild
Förra veckan besökte jag och Ragnhild Källberg från FP Västerås poliser som arbetar i motvind mot narkotikan. Mer behöver göras i hela Sverige för att minska utbudet och efterfrågan bland ungdomar.  Det skall vara svårt att droga och lätt att får vård.Alliansen bygger Sverige

I dag reser jag tillsammans med de andra allianspartiernas gruppledarna till bland annat Gävle där vi ska besöka företaget Svensk Cater. Vi reser tillsammans runtom i Sverige för att lyssna till lokala arbetsgivare och arbetstagare om deras utmaningar. Tillsammans arbetar vi nu med att slutföra vårt gemensamma Alliansvalmanifest som kommer att lägga ramarna för Alliansens politik för fler jobb och en stark svensk ekonomi under nästa mandatperiod.

Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 så har jobben blivit över 250 000 fler, och det är bara början. Alliansen har ett mycket ambitiöst jobbmål. Fram till 2020 är vår målsättning att ytterligare 350 000 jobb ska växa fram så att över fem miljoner personer är i sysselsättning år 2020. För att vi ska nå vårt mål måste vi fortsätta driva en aktiv reformpolitik.

Det handlar bland annat om att se till så att det blir ännu enklare och lättare att starta och driva företag. Det handlar om att rusta dagens unga för att ta morgondagens jobb …

Sverige och FN måste hjälpa de kristna i Irak

"Konvertera, betala eller dö!" skanderade Islamiska Staten (IS, tidigare ISIS) innan Iraks miljonstad Mosul tömdes på sin kristna befolkning under juli månad.

I dag hotas hela Mellanöstern, särskilt kristna och ickemuslimska folkgrupper av IS bygge av ett kalifat, ett sunnitiskt fundamentalistiskt imperium där brutala sharialagar råder och där kristna män korsfästs, barn knivhuggs och kvinnor våldtas i islams namn.

En etnisk rensning på Iraks ursprungsbefolkning har pågått i det tysta i snart tio år, uppåt en miljon assyrier/ syrianer/kaldéer har flytt varav tiotusentals till Sverige, men det är först nu som allmänheten har börjat förstå vidden av det systematiska våldet. Numera är det uppenbart även för Europa att det pågår ett folkmord på assyrier/syrianer/ kaldéer i Irak och lite längre västerut hotas den syriska staden Hasake att gå samma öde till mötes.

Vi bevittnar ett nytt Seyfo, folkmordet 1915, men Europa och Sverige har hittills inte visat prov på handlingskraft.…

Så ökar vi tryggheten i utanförskapsområden

Det är med en växande oro som vi följt senaste årets kravaller och upplopp i Skäggetorp och Berga. Med anledning av den senaste tidens kravaller och upplopp utanför Linköping skriver jag idag i Corren  tillsammans med vår demokratiminister Birgitta Ohlsson och Samad Tiemori, ordförande i Skäggetorps geografiska utskott. Läs gärna artikeln här.

Utvecklingen med kriminella gäng, misshandel och attacker mot medborgare, poliser och räddningstjänst är tragisk och något som vi från politikens håll tar på största allvar.

I områden med stor arbetslöshet, trångboddhet och social oro finns också grogrunden för utanförskap och stor frustration – inte minst bland ungdomar. Detta är allvarligt och något som vi måste ta på största allvar för att undvika att ett område blir ett centrum för kriminalitet, gäng och organiserad brottslighet.

Vi måste göra mer för att öka tryggheten. Folkpartiet liberalerna arbetar för en rättspolitik som förenar det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet.…

Närpolisens betydelse i det brottsförebyggande arbetet

Bild
Under gårdagen besökte jag Jönköping och Huskvarna för att bland annat träffa den lokala polisen och diskutera värdet av brottsförebyggande arbete. För mig som politiker är möten av den här typen av största vikt.

 Under flera år har närpoliserna upplevt att deras arbete prioriterats allt mindre. En del av förklaringen står att finna i den pågående omorganiseringen av Sveriges polismyndigheter. 21 polismyndigheter ska från och med 2015 bli en enda stor nationell myndighet. Detta har inneburit besparingskrav.

Vid mötet igår diskuterade vi bland annat att problemet egentligen inte ligger i att för få poliser anställs, utan snarare att organisationen brister. Flera av närpoliserna på mötet berättade också hur upplever att de inte får göra det arbete de är avsedda att göra. Istället prioriteras andra, mer akuta verksamheter.

Detta är naturligtvis väldigt problematiskt. Vi möter en förändrad brottlighet i Sverige och alla dessa brott måste självfallet utredas. Men det är viktigt att när…

170 anledningar att inte rösta rödgrönt i Örebro län

Bild
Att ha ett jobb kan vara centralt i en ung person liv. Det innebär en egen försörjning och vetskap om att vara behövd. Det ger möjlighet att skaffa sig en bostad, att vara självständig och att ta makten över sitt liv.

Unga upplever ofta att det är svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, att få det första jobbet. Inkörsporten på arbetsmarknaden finns ofta i service-sektorn, på restauranger, caféer och i butiker. Alliansregeringen har öppnat fler dörrar in på arbetsmarknaden för unga. Bland annat har unga blivit mer attraktiva att anställa och restaurangmomsen sänkts, en sektor som anställer många unga. Men många av dessa dörrar riskerar vid en rödgrön valseger att slås igen. Det finns också fortfarande många unga som har svårt att få jobb. Därför vill folkpartiet mer.

Sänkt moms har gett 170 fler jobb i Örebro län. Regeringens sänkning av restaurangmomsen har enligt färska siffror från Visita lett till ca 170 nya jobb i Örebro län och drygt 7000 nya jobb totalt sett i landet. En majo…

En ekonomi i balans ger ökad tillväxt och fler i arbete

Många europeiska länder har drabbats hårt av lågkonjunkturen, men tack vare en alliansledd regering har ordning och reda i finanserna stärkt Sveriges ekonomi.

Tillsammans med mina kollegor, Alliansens företrädare i Örebro län, Lotta Olsson (M), Lars Axell Nordell (KD), Helena Wilhelmsson (C) skrev jag i NA den 10 augusti om hur vi i Alliansen har ökat sysselsättningen och dessutom sänkt statsskulden trots en rådande lågkonjunktur. Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Vi i Alliansen har arbetat hårt för att leda ett land som ska präglas av en stark ekonomi och tillväxt. För att tillväxt ska ske, krävs människor i arbete, företagare som skapar arbete och ett stort ansvar för ekonomin.

Vår politik har lett till fler människor i arbete och tillväxt i Sverige, vi kommer att fortsätta i den riktningen genom att bevara våra arbetsreformer och skapa nya arbetsreformer som leder till ännu fler jobb.
Fler människor i arbete och ännu fler ska det bli, vår målsättning är att femmiljoner männis…

Rösta för skolan

Snart börjar skolan och tiotusentals barn går sin första skoldag till mötes. Det är viktiga år i livet som ligger framför denna sjuåring. Jag vill påstå hur skolan lyckas med uppgiften är helt avgörande för den unges framtidschanser. Vi vet att kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Kort sagt, klassresan börjar i klassrummet. Därför vill vi ha en skolpolitik som ger alla elever chansen att lyckas.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation, för varje individs skull och för vårt lands konkurrenskraft. Kunskap och bildning måste värderas högre, och Sverige ska sträva efter ett utbildningsväsende i världsklass. Därför genomgår nu skolan, med folkpartiet i bräschen, det största reformskiftet sedan folkskolans införande på 1840-talet, men det kommer att ta tid att vända utvecklingen. Ska vi återigen få ett utbildningsväsende i världsklass måste vi hålla fast vid kursen och göra mer för att fokusera på kunskap i skolan, öka studieron i klassrummen oc…

Sverige hör hemma i Natos gemenskap

Idag skriver Folkpartiets partiledare Jan Björklund tillsammans med sin finske partikollega Carl Haglund, försvarsminister och partiledare för Svenska Folkpartiet i Finland, om att våra länder bör gå med i Nato på SvD Brännpunkt.

Utvecklingen i Ryssland är minst sagt oroande. Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att upprusta sin krigsmakt och på en mer offensiv militär kapacitet också i vårt närområde. De uppträder allt mer aggressivt vid övningar. Putin har också på senare tid visat aggressiva stormaktsambitioner genom annekteringen av Krim och landets understödjande av separatisterna i Ukraina. Det är tydligt att Putin är beredd att sätta sig över folkrätten för att nå sina mål.

Sveriges geografiska läge i Rysslands absoluta närhet gör att detta måste påverka både svensk försvars- och säkerhetspolitik. För vår trygghet behövs därför både ett starkare svenskt försvar och ett medlemskap i Nato.

Precis som EU grundades Nato efter andra världskriget för att värna fred och de…

Vi skärper straffen för narkotikabrott

Bild
De allvarliga konsekvenserna av narkotika är väl kända. I sommar har vi kunnat läsa om narkotikans förödande konsekvenser i Expressens granskning av kokainets väg från festen till döden. Det handlar om unga som fastnat i missbruk, om alldeles för tidig död och om den grova organiserade brottsligheten som ligger bakom och gör stora vinster på narkotikahandeln.

Därför är det viktigt att Sveriges narkotikalagstiftning ger utryck för en sträng, fast och konsekvent syn på narkotikabrott. Vi ska ha en ansvarsfull politik som visar att Sverige bryr sig om de problem som narkotika orsakar för människor och för vårt samhälle. Vi ska agera kraftfullt mot narkotikasmuggling och försäljning. Särskilt hårda ska vi vara mot de personer som profiterar på andras missbruk. Därför inför vi en ny brottsrubricering: synnerligen grovt narkotikabrott under nästa mandatperiod. Om detta skriver jag tillsammans med mina allianskollegor Beatrice Ask (M), Johan Linander (C) och Caroline Szyber (KD) i Expressen…

Äntligen har Storbritannien stängt khat-luckan

Bild
I maj besökte jag och min liberale kollega, tillika vice ordförande för det europeiska ALDE-partiet, Olle Schmidt Storbritannien för att diskutera tuggdrogen khat. Här kan du läsa mitt blogginlägg om resan. Någon vecka efter vår resa nåddes vi av det glada beskedet att Storbritannien valt att förbjuda drogen. Samtidigt är just drogpolitiken något som måste diskuteras mer inom EU. Om detta skriver Olle och jag om i VLT i slutet av juli 2014. Den europeiska unionen bygger på samarbete mellan demokratier. Detta är vår styrka. Men vi måste bli ännu bättre. Ett tydligt exempel där vi måste stärka det europeiska samarbetet är arbete mot narkotikan. Just kampen mot drogerna ligger inte på EU: s bord.Varje medlemsland ansvarar själv för sin narkotikapolitik. Men att tro att ett globalt problem kan lösas på nationell nivå är orimligt. Knarkhandlarna samarbetar över nationsgränserna och EU-länderna borde göra detsamma för att stoppa dem. Ett exempel som nu kan lyftas fram som en framgång är …

Det är kommunens ansvar att driva skolorna i Örebro kommun

Det är tydligt att ledande Socialdemokrater i Örebro vill slå mot Folkpartiets nödvändiga reformer av den svenska gymnasieskolan. Sina egna beslut vill man inte kännas vid utan det är alltid statens fel.

De lägger mer tid på att skylla ifrån sig än på att lösa de problem de själva har ansvar för.

Under deras styre har skolan i Örebro fått ständiga sparbeting, flyttkarusellen har snurrat så fort att elevers resultat påverkats och lärarna är slutkörda.

2013 blev det ett överskott på nära 34 miljoner. Ansvariga klarar inte att göra slut på de pengar de har till förfogande, ändå ska det klagas på sänkta statliga skatter. Vad vill de göra med ännu mer pengar?

De kunde till exempel se till att höja lärarlönerna och se till att elevpengen höjdes tillbaka till det den var innan Socialdemokraterna tog över.

Vi i Folkpartiet har drivit skolfrågorna nu i åtta år i regeringsställning. De reformer vi gör syftar till att ge alla elever chans att nå sina mål i skolan.

Folkpartiet har sett gymna…

Låt försäkringsbolagen hjälpa polisen lösa brott

Antalet bedrägeribrott ökar kraftigt och det är en minst sagt lukrativ bransch för kriminella nätverk i Sverige. Id-kapningar, bluffakturor, bidragsbrott och försäkringsbedrägerier blir allt viktigare som finansieringskällor för organiserad brottslighet.

Internationella stöldligor genomför bostadsinbrott och stjäl båtmotorer, lyxbilar och entreprenadmaskiner. Sverige ligger högt upp i den europeiska statistiken över bostadsinbrott samtidigt som uppklarandet ligger på endast fyra procent.
Erfarenheter visar att de kriminella nätverken snabbt anpassar sig efter ändrade förutsättningar. De fokuserar på länder och brottstyper med låg upptäcktsrisk och relativt korta påföljder. Tyvärr är Sverige ett sådant land. Egendomsbrott och bedrägerier har för låg prioritet inom polis och rättsväsendet. Under senare år har det skett en viss förbättring. Men det finns mycket mer att göra. Målet måste vara att betydligt fler id-kapningar, bostadsinbrott och stölder faktiskt blir föremål för utredning. D…

Mord ska ge livstids fängelse

Bild
 En av alliansens viktigaste målsättningar är att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Som ett led i detta skärper vi nu straffet för mord. Straffet för mord ska från och med 1 juli vara livstids fängelse om det finns försvårande omständigheter. Tillsammans med allianskollegorna i justitieutskottet skrev jag om detta i Norrköpings Tidningar. Vi anser att livstids­straffet ska användas i större utsträckning och vara det straff som används i en majoritet av fallen av mord. Så är det inte idag. I samhället idag ser vi en positiv utveckling där brottsligheten minskar och människor känner sig tryggare. Det är bra. Samtidigt ser vi att straffen för mord ofta inte återspeglar brottets allvar. Ett mord är ett angrepp på den mest grundläggande av alla rättigheter, rätten till liv. Den utveckling vi sett i domstolarna de senaste åren, där allt färre dömts till livstid för dessa brott, är inte tillfredsställande. De förändringar som nu införs innebär att fall av mord som tidigare inte l…