Vi har ett ansvar för integration


Vi har tjänat på invandringen. Det är mycket tack vare invandringen som har gjort Sverige till det land som vi älskar så mycket.

Jag skriver i NA om integration, invandring och Sverigedemokraternas introverta och verklighetsfrånvända politik.


Liberaler och dess motsatser har alltid funnits så länge politik funnits. Vi liberaler har i århundraden argumenterat för att öppenhet och mångfald gagnar länder i allmänhet och Sverige i synnerhet.
Våra motsatser har sagt: Stäng gränserna, håll invandrare borta så långt det är möjligt och avskaffa integrationspolitiken så sparar vi pengar. Retoriken brukar vara att vi har massinvandring och att människor som kommer hit generellt lever på bidrag samt går och drar i våra städer eller förr byar.

Historiskt sett går det lätt att argumentera för att Sverige gagnats av de senaste årens öppenhet. Utan vår svenska öppenhet och vår invandring hade vi kanske inte ätit barkbröd fortfarande, men varit ett fattigare land. Det gäller dock att komma ihåg att det alltid funnits människor som var emot att greker, turkar, bosnier eller iranier kommit just hit. Idag är "man" i regel inte emot just dessa människor - utan de som kommer just i dag.

Hur ser det då ut i dag om vi tittar på vår invandring. Majoriteten av människor som kommer hit är arbetskraftsinvandrare, studenter, EES/EU-medborgare eller anhöriga till dessa. De förväntas ha en egen försörjning vid ankomsten till Sverige. Ungefär 16 procent av dem som kommer är flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dem, alltså människor som flyr från krig och förföljelse. Att stänga gränsen för just denna minoritet människor som nu flyr till exempel Syrien - när landet är i krigstillstånd - säger en del om sättet att se på människor. Självklart kostar det att hjälpa människor i det korta perspektivet. Allt vi gör går ju inte ut på att vi ska "tjäna" på något. Sverige står dock inför en rad utmaningar. En av de stora är den demografiska utvecklingen - allt färre ska försörja allt fler.

Vi som är för öppenhet har ett ansvar för att vi samtidigt har en stark politik för integration. Det handlar om en offensiv politik för företagsamhet och nya jobb samt att skolan sätts i centrum. Dessutom ska språkkunskaper, vår grundlag det vill säga vår värdegrund och inte minst svensk lag stå i centrum när människor integreras i Sverige. Prövningen av rätt att få stanna är hård. DNA-test som nu används är rimligt. Rätt person, med rätt skäl, ska kunna få skydd i Sverige. Inte någon annan.

Idag är det Sverigedemokraterna som tydligast artikulerar antiliberalismen det vill säga den intoleranta, exkluderande och inåtvända attityd som alltid funnits och som alltid kommer att finnas. Detta tar sitt uttryck i att vi bör stänga gränsen för de som kommer hit i dag av olika skäl. Nyligen ville någon SD:are i Krokom att vi ska inrätta särskilda svenskreservat. Vad menar man? Ska vi isolera stora delar av Sverige från Kebabkött (skapat av utlänningar) och Marabouchoklad (skapat av utlänningar) - eller vad är man ute efter?

I Sverigedemokraternas skuggbudget slopar de instegsjobben, motsätter sig nystartszoner, avskaffar den generella möjligheten till arbetskraftsinvandring och modersmålsundervisningen. Partiet vill kraftigt öka beskattning på jobb där det finns många ungdomar. Lägg dessutom till att Sverige - helt logiskt för den introverta - snarast ska lämna EU, så blir det knappas fler nya jobb i vårt land.

Folkpartiet vill införa ett praktiskt basår och fler praktikplatser. Vi gör utbildningsinsatser och vi satsar på att fler anhöriginvandrare ska få etableringsinsatser för att komma i arbete. Vi avser också att förändra föräldraförsäkringen för att öka incitamenten till arbete och inför en skyldighet att ta ett arbete i hela landet. Vi inför ett prestationsbaserat system för kommuner för att minska utanförskapet, vi satsar på flyktingguider för att nyanlända lättare ska komma i arbete. Svaret på detta från SD är att säga nej. Vi har tjänat på öppenhet och invandring i hundratals år. Vi kommer göra det samma i hundratals år till. Attityden om öppenhet - den som tjänat Sverige så väl och så starkt bidragit till att vi är ett av världens bästa länder att leva i - måste bestå.

Johan Pehrson (FP) Riksdagsledamot för Örebro län 

Kommentarer

Anonym sa…
Vi har 100.000 tals arbetslösa i landet. Det vore väl rimligt att dessa (många med invandrarbakgrund) fick en rimlig chans att få ett arbete? Det försvåras av att det fylls på bakifrån hela tiden.
Dina siffror om invandringens storlek är ditt sätt att beskriva det. Det finns fler källor.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018