Inlägg

Visar inlägg från januari, 2011

Höjt straff för sexköp viktig markering

I Sverige är det sedan tio år tillbaka olagligt att köpa sex. Kriminaliseringen av sexköp är ett viktigt verktyg i kampen mot prostitution tillsammans med insatser som ökat skydd för utsatta, stärkt förebyggande arbete, bättre kvalitet i rättsväsendet och ökad internationell samverkan.

Idag klubbas i riksdagen en lagrådsremiss med förslag om att höja maxstraffet för sexköp från sex till tolv månaders fängelse. Anledningen till höjningen är att anpassa straffskalan så att den står i proportion till brottet vid allvarliga förseelser. Domstolarna måste kunna nyansera en dom så att försvårande omständigheter som exempelvis om offret utsatts för människohandel eller har ett psykiskt funktionshinder på ett adekvat sätt vägs in i domen.

Jag utvecklar min syn på sexköpslagstiftningen tillsammans med Bonnie Bernström, ordförande för Liberala Kvinnor, på debattsidan Newsmill.

Liberalism på frammarsch

I lördags svarade jag och Folkpartiets liberalernas partisekreterare Nina Larsson på Gustav Fridolins artikel från den 18 januari på DN debatt. I grund och botten är den ett ganska underligt inspel från Fridolin, en kraftig majoritet av Miljöpartiets väljare anser sig tillhöra vänsterblocket oavsett vilka liberaler Fridolin personligen väljer att identifiera sig med. Inom flera områden som tillväxt, ekonomi, jobb och globalisering har miljöpartiet valt en ickeliberal inriktning. Det sagt så bör det tilläggas att jag alltid välkomnar debatten, speciellt när den lyfter liberala förkämpar som goda exempel att följa.

Debatt om extremism

Idag onsdag har jag deltagit i en debatt i riksdagen om den våldsbejakande extremismen. På det hela var det en ganska bra debatt, även om det inte alltid framkommer att den våldsbejakande extremismen går att finna i alla delar av det politiska spektret. Det kanske främsta gemensamma kännetecknen för dessa grovt kriminella är föraktet mot demokratin i kombination med en bisarr våldsromantisering.

Om vi ska kunna motverka radikalisering och extremism måste vi akta oss för att använda överförenklande förklaringar. Det viktigaste arbetet sker förebyggande på lokal nivå i ett nära samarbete mellan civilsamhälle, skola, polis och sociala myndigheter. Vi måste också lyfta fram goda förebilder, både i preventivt syfte, men även för att underlätta för redan radikaliserade personer att lämna våldsbejakande miljöer.

Debatten finns att se på riksdagens hemsida. Med anledning av debatten skriver jag även på SVTs debattsida samt deltog i en debatt i SR.

Svårare för nätdroger

Folkpartiet och regeringen har nyligen lagt fram förslag om hur vi effektivare ska kunna komma åt s k nätdroger som ännu inte narkotikaklassats. Det är ett steg framåt även om Folkpartiet liberalerna gärna hade gått längre och fokuserat på verkan.

Det är ju väldigt få som håller på med dessa substanser som inte antingen missbrukar eller säljer skräpet för att tjäna grova pengar. De som gör det av legitima syften kan få tillstånd så är rättsäkerheten fixad. Dessutom kräver alla brott av denna karaktär i regel uppsåt.

En intressant artikel om detta finns på Brännpunkt i SvD.

Överflödigt att reglera LObbyismen

I slutet av förra året gick Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan ut i media och krävde lagstiftning mot dold lobbying. Upprinnelsen till utspelet är delvis ryktet om att konsulter på PR-företaget Prime fått i uppdrag att bidra till en ompositionering högerut av det socialdemokratiska partiet.

Jag anser inte att det idag finns ett skriande behov av särskild lagstiftning. Att vara förtroendevald handlar i grund och botten om att kunna upprätthålla väljarnas förtroende och visa gott omdöme och integritet. Att i lagtext reglera alla aspekter av ledamöternas arbete vore inte rimligt.

Det vore inte heller önskvärt att slå in på en väg där man för register över vilka organisationer och personer som har kontakt med riksdagens ledamöter. Detta riskerar att göra demokratin mer sluten och skulle innebära en omfattande registrering av helt vanliga intresseföreningar och organisationer. Det är också omöjligt att dra en objektiv gräns för vad som är lobbying och vad som är vanliga kon…

Vapenamnesti. Igen.

Svenska Dagbladet skriver idag att vi i regeringen överväger att genomföra en tredje så kallad vapenamnesti. Det stämmer. Under de två tidigare amnestierna, 1993 och 2007, lämnades det totalt in mer än 30 000 vapen till polisen. Under amnestin kan vem som helst lämna in legala eller illegala vapen till polisen utan att riskera att bli åtalad för vapeninnehav.

Jag och Folkpartiet driver på för en tredje amnesti. Tillfälliga amnestier är ett bra sätt att minska antalet vapen som finns i omlopp i samhället. Till och från kommer ju människor på bättre tankar än att ägna sig åt grova brott, och då är det bra om de kan göra sig av med sina vapen när de har börjat sitt nya liv.

Enligt min mening finns det ingen anledning att en ny amnesti ska behöva dra ut på tiden. Jag har tidigare sagt att en tredje amnesti skulle kunna ske i början av mandatperioden, och där är vi nu.

Pröva gärna cannabis.....som preparat på Läkemedelsverket

Jag får en del frågor om cannabis som ett eventuellt läkemedel.

Det finns flera narkotiska preparat som är godkända för medicinskt bruk. Det har jag inte några principiella invändningar emot. Det är Läkemedelsverket som tar ställning till vilka läkemedel som kan godkännas, utifrån de lagar som finns. Om något läkemedelsföretag vill lansera ett cannabispreparat måste det passera genom Läkemedelsverkets kontroll. Preparatet måste ha en välbevisad effekt och läkemedelsföretaget måste även ha gjort stora studier för att leta efter biverkningar. De ska också kunna visa att preparatet tillför något nytt jämfört med preparat som redan finns på marknaden. Naturligtvis blir preparatet bara tillgängligt för den som har fått det utskrivet av läkare.

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Narkotikaklassade-lakemedel/