Inlägg

Visar inlägg från december, 2013

Stalkning är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem

Att utsättas för systematisk förföljelse – stalkning – förgiftar en människas tillvaro. Stalkning drabbar många enskilda personer varje år. Det är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem.

Folkpartiet har i regeringen varit pådrivande för en rad reformer för att stärka skyddet mot stalkning och andra former av trakasserier mot enskilda. Den 1 oktober 2011 infördes stalkning som ett eget brott. Vidare har regeringen kriminaliserat kränkande fotografering och lagt fram lagförslag som ger enskilda personer en starkare ställning i ärekränkningsmål. Detta är viktigt för stalkningsoffer, eftersom den som utsätter en person för förföljelse också ofta angriper personen verbalt. Regeringen föreslår att kravet på ”särskilda skäl” för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort så att åklagare och Justitiekanslern lättare kommer att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.
Dessa är viktiga reformer för att komma åt dem som ägnar sig åt stal…

Droghandeln på internet ökar

Idag rapporterar Ekot att droghandeln över nätet ökar i Sverige, enligt en rapport från Tullverket och Rikskriminalpolisen. I början av 2000-talet gjorde Tullverket mellan 700 och 800 beslag om året, och i dag har siffran stigit till 4000-5000 beslag årligen av internetdroger.

Det måste bli enklare att få bort farliga substanser från marknaden, genom att tillåta att preparat som kemiskt liknar varandra klassas som narkotika eller hälsofarliga i grupp. Redan idag har flera EU-länder, som ett led i kampen mot nätdrogerna, börjat klassa hela kemiska grupper, med samma uppbyggnad och effekt, som narkotika eller hälsofarliga produkter.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio att droganalysenheten vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) räknar med att få in omkring 30 000 ärenden – i år! Detta innebär en fördubbling av antalet ärenden på tio år.

Idag utreds varje ämne var för sig av Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket, innan regeringen fattar själva beslutet. Det systemet h…

Budgetbråk?

S, SD, MP och V vill idag bryta upp budgetbeslutet i efterhand och ändra beslutet om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Det innebär att drygt en miljon löntagare får högre skatt än vad som beslutades av riksdagen den 20/11. Det innebär också att S, MP och V nu ger SD ett historiskt budgetinflytande.

Det har, under ramverkets snart 20-åriga historia, aldrig hänt att riksdagen i efterhand ändrat en del av budgeten på detta sätt. I riksdagsordningen (5 kap. 12 §) regleras att beslut om utgifter och inkomster ska fattas genom ett enda beslut. Detta beslut fattades den 20/11. När många andra länder väljer att förstärka sina budgetprocesser vill S urholka den ordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.
Riksdagsordningen och praxis är brett förankrade över parti-och blockgränser. Det vore särskilt olyckligt att göra avsteg från detta med någon rösts övervikt.
Rättsutredningen som talmannen beställt säger att övervägande skäl talar för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 …

Vi måste slå tillbaka mot hatet

I dag fick artisten Timbuktu, Jason Diakité, ta emot 5i12-rörelsens pris i riksdagen för sitt samhällsengagemang och sitt arbete mot rasism. Jag valde att inte delta i prisutdelningen.

Jag gjorde det valet som en protest mot texten i Timbuktus och Kartellens låt Svarta Duvor och Vissna Lijor om att "dunka Jimmie gul och blå". Den Jimmie som texten handlar om är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Hela mitt politiska engagemang går emot allt vad Jimmie Åkesson och hans politiska parti står för. Jag avskyr hans politik, men samtidigt lever vi i en tid där människor hotas och att få slå tillbaka mot hatet är viktigt. Och då måste man också vara tydlig med att man inte accepterar hot mot några folkvalda. 

Min åsikt är att personer som ägnar sig åt våldsromatik inte är självklara att manifestera mitt stöd för.

Media har rapporterat om hur jag och andra politiker bojkottade dagens prisutdelning: GöteborgsPosten, SVT Kultur, SR och Aftonbladet TV.

PISA-resultaten ett resultat av S flumskola

Idag presenterade Skolverket resultatet av den senaste PISA-undersökningen. Studiens resultat är allvarliga. Svenska elevers kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap har försämrats ytterligare. Direkt höjs röster om att regeringens utbildningspolitik är ett fiasko. Men vilken del av vår skolpolitik som är dålig är det tyst om.

Den arbetsro som den svenska skolan behövde under de fem senaste utbildningsministrarna med s-märke, den arbetsron lade sig 1994-2006 istället över hela utbildningsdepartementet. Det var klapptomt i byrålådorna hos Baylan 2006. Inga ideer, inga reformförslag, ingen politik. Så vilka delar av regeringens utbildningspolitik är sossarna emot? Ökade löner, ny lärarutbildning, betygen, nationella proven eller satsningarna på matte?

Tyvärr ska det sägas att resultaten var väntade. Men vi måste också se nyktert på undersökningen och när den gjordes.

Mätningen gjordes i årskurs 9 i mars 2012, alltså för nästan två år sedan - och ett halvår efter att våra stö…

Upprepade hot leder inte till dom

Få anmälningar om grov kvinnofridskränkning leder till fällande domar. Bland annat rapporterade P4 Halland häromdagen att endast en tiondel av de personer som anmälts för grov kvinnofridskränkning i Halland de senaste tio åren har dömts.

Rubriceringen ”kvinnofridskränkning” infördes 1998 för att skärpa straffen för män som kränker och använder våld i nära relationer vid upprepade tillfällen. Detta är ytterst angeläget: vad kan vi göra för att förebygga våld i nära relationer?

Folkpartiet liberalerna och regeringen arbetar mycket aktivt för att bekämpa våld i nära relationer. Sedan 2006 har en mängd viktiga insatser på detta område och ett omfattande arbete pågår. Skyddet mot trakasserier och förföljelse, så kallad stalkning, har förstärkts och kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta har tydliggjorts. Förra veckan tog Riksdagen också beslut om bättre skydd för kvinnor i egna hemmet genom att göra det lättare att meddela kontaktförbud för just det egna hemmet. Mycket är gjort, m…