Inlägg

Visar inlägg från juni, 2009

Snabbare och tidigare är A och O

Rättsväsendet är för långsamt när det gäller unga brottslingar, menar Riksrevisionen i en rapport i dag. Den kritiken ska tas på allvar. Det är viktigt att handläggningen och reaktionerna i rättsväsendet är snabba, inte minst när det gäller unga. Både som offer och som gärningsman är det centralt att det finns en tidmässig koppling mellan handling konsekvens. Begås ett personrån och det tar månader innan ansvarsfrågan prövas så blir konsekvensen och dess orsak inte alltid tydlig och effektiv för den unge.
´
Kopplingen mellan handling och konsekvens måste bli tydligare. Väntan innebär också att det finns en risk att brottsoffret inte känner att han eller hon får upprättelse, vilket i sin tur kan vara brottsdrivande. Vi vet att brottsoffer som inte känner att de får upprättelse i större utsträckning riskerar att själva bli gärningsmän. Samtidigt är det så att många unga tyvärr återfaller i brott. Inte minst om de tidigare brotten inte inneburit någon märkbar konsekvens. Folkpartiet har l…

Åklagarbrist

"Inte ovanligt att ärenden blir liggande i över ett år innan något händer." Det säger Chefs JO, Mats Melin, om att allt fler åklagare anmäls för dåligt bemötande och långa handläggningstider. (Metro 090625). 40 procent fler åklagare har anmälts hittills i år jämfört med hela 2007. Undersökningen är inte direkt vetenskaplig men pekar på ett tyvärr känt problem. Bristen på svenska åklagare kan i förlängningen innebära att fler döms felaktigt och att fler skyldiga slipper undan med sina brott.

Det är centralt att hela rättskedjan fungerar. De rättsvårdande myndigheterna i Sverige blir aldrig bättre än sin svagaste länk. Det kan uppfattas som en paradox att ju mer vi satsar på t ex nya poliser för ökad trygghet så blir det dyrare på annat håll.

Ju mer vi rör om i grytan av alla ouppklarade brott i vårt land så är det fler som måste mötas av rättsäkerhetens höga krav, fler häktningar, fler rättegångar, fler fängelseplatser, fler fotbojor, nya krav på än mer förebyggande arbete osv.…

Fotboja även för unga

En del unga människor förstör andras liv och oftast sina egna när de sugs in i kriminalitet. Det viktigaste för att se till att det inte sker är att kraftsamla kring sociala och mänskliga insatser. Det handlar om att ge bra uppväxtvillkor. Skapa en skola som fokuserar på rätt saker, det handlar om jobb och integration. Om att ha bra socialt skyddsnät i samhället så att de som ändå slås ut får hjälp i tid. För det är ett nyckelord – tid. Uppväxten utgör förutsättningarna för framtiden och avgör till stor del möjligheterna i vårt vuxna liv. Därmed är också tidiga insatser A och O för att hjälpa de barn där det gått snett. F d kriminella vittnar ofta om just detta - att det hade varit bra om ropen på hjälp hade resulterat i tydligare konsekvenser och inte minst tidigare sådana. Regeringens förslag om fotboja är en tydlig konsekvens mot den unge som begått ett brott samtidigt som det möjliggör för personen att vara kvar hemmavid vilket i vissa fall är mycket värdefullt. Vi måste jobba par…

Mota svartabörshajarna utan förbud

För konserter och evenemang är det viktigt att de höga biljettpriserna tillfaller antingen den som framträder eller arrangören. Helst ska biljettpriserna vara så låga som möjligt för oss konsumenter.

De 31 000 biljetterna till Metallicas konsert i Stockholm såldes slut på 45 minuter. Omgående bjöds senare biljetter till konserten ut på andrahandssajter till betydligt högre pris än det som stämplats på biljetterna. Ren spekulation. Fritt att köpa för den som vill och oreglerat i Sverige. Det samma gäller ju all annan tjänste- och upplevelseverksamhet i Sverige.

Fenomenet uppträder väldigt sällan. Miljoner biljetter erbjuds till folket och i ett fåtal fall är efterfrågan större än tillgången. Vid t.ex. Bruce Springsteens första konsert i Stockholm härom veckan fick priserna dumpas under arrangörspris på andrahandsmarknaden. Bra för de iskalla fansen i dubbelbemärkelse.

Ibland lyfts krav på att detta ska förbjudas. Jag tycker vi noga ska följa effekterna av detta i t.ex. Danmark – där det j…

Tragiskt med våld. Särskilt tragiskt med ungdomsvåld

Jag får ofta frågor kring ungas brottslighet. Det är en komplex fråga. Bristande föräldraansvar, socialt utanförskap och misslyckanden i skolan är faktorer som kan avgöra många ungas livschanser. Att säkra välfärdens kärna, upprustning av skolan och insatser för utsatta ungdomar är således centralt för oss liberaler. Det starka samhället, med individen och familjen i centrum, stött av den målinriktade sociala omsorgen, är vår ledstjärna.

Det tragiska dödsfallet i Stureby nyligen, söder om Stockholm, är ovanligt, men ett exempel på att våldet faktiskt är närvarande i unga människors liv.

När jag får frågor om detta fall så understyrker jag som vanligt att jag inte kan kommentera enskilda fall. Jag vet ingenting om detaljerna. Rättsvårdande myndigheter måste få göra sitt jobb. Men. Generellt kan man dock säga att det inte är ovanligt att vi vid en djupdykning i de flesta fall kan finna att det funnits tydliga signaler om att saker tidigt varit på väg åt fel håll. Detta fall kan vara ett u…

Bra med rabatt för sanningen

Det har blivit allt tystare i de svenska domstolarna. Färre vill och vågar vittna i allmänhet. Inte minst bland unga händer det att brottsoffer på uppmaning av sina föräldrar tiger för att de inte ska drabbas av ont värre. Drivkraften för tystnad är lätt att förstå. Vem vill bli misshandlad två gånger?

När det gäller den grova brottsligheten är situationen ännu värre. Domare och åklagare med många år i rättsväsendet kan vittna om en omfattande förändring. Förlorare är rättskipningen. Fler oskyldiga riskerar att dömas och nästan lika illa att många skyldiga går fria.

Riksåklagaren Anders Perklev redovisar idag behovet av att fler vågar säga sanningen i domstol i kampen mot just den grova brottsligheten.

Folkpartiet liberalerna stödjer och driver på för detta. Rabatt ska ges om sanningen sägs om sin egen medverkan samt om sanningen sägs om andras grova brott och det verkligen kan leda till en fällande dom. Allmänt skvaller gör sig således inte besvär i dessa kretsar som ofta inte direkt är…

Sverige är penningtvättens Miele

Miele har marknadens kanske bästa tvättmaskiner. Sverige är kanske bäst i Europa för den som vill tvätta pengar och inte kläder.

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) menar att Sverige tillsammans med Grekland är de länder i EU som är sämst på att bekämpa penningtvätt. Det finns brister i tillsynen, lagstiftningen är svag och straffen är milda eller obefintliga. Grov organiserad brottslighet kan idag med fördel använda Sverige för penningtvätt. Detta måste självklart ändras.

I dagens DN skriver några ekobrottsåklagare om vikten av att kunna komma åt att stora belopp från brott som idag med lätthet omvandlas från konto till kontanter och vice versa. Detta är bara en svaghet i den svenska lagstiftningen för att komma åt den grova organiserade brottsligheten.
Den svenska lagstiftningen kräver penninghäleri. Det betyder att åklagaren måste bevisa att pengarna i fråga kommer från ett specifikt brott, vilket ofta har visat sig vara svårt när pengarna upptäcks. Det kan ju komma…

En snut i varje knut

Bild
På den begränsade delen av Rosengård i Malmö som benämns Herrgården arbetar nu cirka 40 poliser per dygn. I förhållande till antalet huskroppar är det i det närmast just en snut i varje knut. Effekterna de senaste veckorna är sannolikt minskad brottslighet, men definitivt minskad anmäld brottslighet. Det luktar mässing i hela Herrgården som en polis sa.

Bilden från så väl socialtjänsten som polisen i Rosengård är tydlig. Fler poliser är nödvändigt. Nu gäller det att se till att den kraftigt
förstärkta närpolisverksamheten verkligen får fungera som sådan.
Idag vill nya närpoliser jobba i just Rosengårds närpolisområde. Det är populärt och deras erfarenhet värdesätts i den vidare karriären. Tyvärr innebär det att omsättningen på duktiga poliser blir hög och att personkännedomen i t ex Herrgården minskar. Därmed blir dessvärre också polissamarbete mindre förebyggande i sin karaktär än önskvärt.

Mitt besök hos polisen i Rosengård denna förmiddag klarlägger dock det vi redan vet. Det krävs me…